• @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Všeobecná povolební strategie

  1. Našim cílem je vládnout a prosadit náš program. Budeme součástí jedině takové vládnoucí koalice, kde jsou naši partneři důvěryhodní a kde prosadíme nejvíce ze svého programu.
  2. Klub zvolených zástupců se sejde co nejdříve po vyhlášení výsledků voleb. Tento klub si zvolí vyjednávací tým. Se zástupci jiných stran jedná pouze vyjednávací tým.
  3. Odmítáme koalice s extremistickými stranami a lidmi nekompetentními, s korupční minulostí, s možnými střety zájmů.
  4. Vyjednaná koalice musí mít podobu písemné koaliční smlouvy, jejíž součástí je programové prohlášení a mechanismus fungování v rámci koalice. Koaliční smlouva podléhá schválení příslušným fórem, kterému ji předkládá klub zvolených zástupců. To platí obdobně i pro jiné dohody o uspořádání exekutivy, např. dohodu o toleranci. Souhlas může být udělen i po uzavření smlouvy, je-li smlouva jeho udělením podmíněna.
  5. Skončíme-li v opozici, budeme konstruktivně kritičtí, přinášet vlastní nápady a aktivně využívat všechen potenciál pro prosazování našeho programu.
  6. Pokud není dohodnut jiný postup, v zásadních záležitostech hlasuje klub jednotně. Takovými záležitostmi jsou například hlasování o obsazení rady podle koaliční smlouvy, o rozpočtu a jeho změnách a o věcech s dopadem na koalici či jiné návrhy označené za zásadní klubem; označení jiných návrhů za zásadní musí být předem schváleno nejméně třípětinovou většinou všech členů klubu.
  7. Klub informuje o své činnosti příslušné předsednictvo, fórum, případně orgán strany, který zvolené zástupce Pirátů nominoval v primárních volbách.
  8. Zvolení zástupci jsou povinni dodržovat kodex pro danou veřejnou funkci. Klub vynaloží úsilí, aby obdobné zásady jako v kodexu zajistil i u jiných funkcí, které svým vlivem obsadil.
  9. Pravidla uvedená v bodu 2-4, 6-8 jsou závazná ve smyslu rozhodčího řádu.1)

Tento dokument byl schválen republikovým výborem.

Pro krajské a komunální volby je pro všechny Pirátské kandidátky tato strategie závazná. Příslušné oblastní fórum může schválit pro konkrétní kandidátku strategii jinou (podrobnější), která musí být s touto strategií v souladu.

Štítek

Štítek

příslušný:
Republikový výbor
původce:
Republikový výbor
typ:
volební, strategie, všeobecný, krajský, komunální
schváleno:
2023-02-18
zásadní:
ne
stav:
platný

Související

Legislativní informace

Dokument je schválen v souladu s § 13 Volebního řádu2) jako součást společného programu pro pro krajské a komunální volby.

Dokument byl republikovým výborem poprvé schválen 19.7. 2019 a novelizován 18.2. 2023.

Pro kluby ustavené dříve platí původní znění, pokud se nepřihlásili k novému znění.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
program/volebni/vseobecna_strategie.txt · Poslední úprava: 25.05.2024 14:22 autor: vojtech.pikal