• @cen_ao has create permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has edit permissions
 • @cen_rv has edit permissions
 • @cen_f has edit permissions
 • @cen_vedouci_rt has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Svoboda informací

A. Umlčovat tě, protože se mi nelíbí, co říká, je cenzura. A: Umlčovat tě, protože tak můžu vydělat víc peněz, je autorské právo. A: V tom je velký rozdíl. B: Jasně, když jde o peníze, tak je to OK.

Zakázané šíření informací mělo v naší historii klíčový význam, protože narušovalo informační monopol totalitních režimů. V exilu vydával díla Komenský, samizdatem šířili spisy disidenti a pirátsky vysílal okupovaný rozhlas. V informační společnosti 21. století je svoboda informací ještě důležitější. Piráti zastupují další generaci, která si musí vydobýt svoji svobodu!

Svoboda informací znamená právo člověka využívat

hmac: : program:svoboda_informaci
veřejně dostupné informace a požívat výhody vyplývající z jejich užití. Pod svobodu informací spadá

 1. svoboda studovat informace a uplatňovat znalosti z nich získané,
 2. svoboda šířit informace a
 3. svoboda zpracovávat informace a zpracované informace dále šířit.

Cenzura je nepřípustná. Omezení svobody informací považujeme za legitimní pouze v obdobných případech jako omezení svobody projevu.

K prosperujícímu, demokratickému a transparentnímu státu vede cesta právě přes svobodu informací. Piráti prosazují, aby byly podstatné informace automaticky zveřejňovány a aby byly odstraněny překážky, které brání šíření zveřejněných informací:

 • Informace veřejného sektoru. Pro zveřejňování informací prosazuje Pirátská strana model transparentní organizace, podle něhož mají
  hmac: : program:svoboda_informaci
  veřejné instituce povinnost automaticky zpřístupňovat informace ve svobodných formátech na Internetu. Posílíme vymahatelnost práva na informace, aby bylo zajištěno efektivní zhodnocení investovaných veřejných prostředků.
 • Odstranění informačních monopolů. Informační monopol brání lidem šířit a využívat informace. Politici přistoupili na řadu informačních monopolů, které údajně motivují tvůrce, vynálezce a producenty k aktivnější činnosti. Ve skutečnosti však na monopolu vydělávají hlavně jednotlivé korporace, zatímco trh jako celek kvůli monopolu selhává (šikana OSA, patentové války, osiřelá díla). Naším cílem je vytvoření prostředí, kde motivace tvořit jde ruku v ruce se svobodou informací.
 • Podpora svobodné tvorby. Současné svobodné licence zachováme a nasadíme ve veřejném sektoru (studijní materiály, fotografie, dokumenty atd.). Zahájíme přechod veřejného sektoru na svobodný software, který má nízká bezpečnostní rizika a nehrozí u něj závislost na dodavateli.
 • Vzdělání. Z dlouhodobého hlediska považujeme svobodnou tvorbu za klíčovou pro sdílení a tvůrčí rozvíjení našeho kulturního a duševního bohatství. Podporujeme vzdělávání žáků všech typů vzdělávacích institucí a občanů tak, aby získali základní přehled o tom, co je to právo na informace, co jsou svobodné formáty a svobodný software. Dále prosazujeme digitalizaci a veřejné zpřístupnění dokumentů uchovávaných ve veřejných knihovnách a archivech.

Dříve nepřicházelo automatické zveřejňování informací z veřejných institucí v úvahu a informace mohli rozšiřovat jen vydavatelé za pomoci drahých tiskařských strojů. Dnes může díky technologiím tvořit, publikovat a sdílet informace každý člověk.

Jsme přesvědčeni, že náš systém je svobodnější a demokratičtější.

Tento dokument byl schválen republikovým výborem.

Štítek

Štítek

příslušný:
Kultura
původce:
Republikový výbor
typ:
dlouhodobý bod, základní
schváleno:
14-03-2012
zásadní:
ne
stav:
platný

Resortní tým

Podrobná stanoviska

Související

Materiály

Programové body

Legislativní informace

Republikový výbor schválil znění programového bodu v příslušném jednání.

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
program/svoboda_informaci.txt · Poslední úprava: 04.05.2022 23:48 autor: vojtech.pikal