• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Otevřený přístup (Open Access)

Otevřený přístup znamená zpřístupnění recenzovaných článků ve vědeckých časopisech veřejnosti prostřednictvím Intnernetu bez nutnosti platby či registrace.

Otevřený přístup se začal prosazovat s rozvojem počítačů a licenčních ujednání. Používá se hlavně ve vědě, protože vědci zjistili, že komunikace a publikování přes internet nabízí rychlejší a levnější způsob, jak šířit vědomosti. Typickými oblastmi, kde se otevřený přístup stal fakticky standardem, jsou částicová fyzika a astronomie.

Pirátská strana chce programem odstranit některé bariéry, které otevřenému přístupu brání:

  • Veřejnost, hlavně studentská, má mít možnost studovat a šířit pro neobchodní účely učebnice vydané veřejnými vysokými školami nebo jejich pracovníky.
  • K veřejnému prospěchu univerzit a ke kontrole jejich vědecké úrovně by měly výukové materiály k vysokoškolským kursům vysoké školy zveřejňovat na Internetu.
  • Vysoké školy a knihovny se mají podílet na digitalizaci obsahu (například hudební na digitalizaci notových záznamů, atd.), k němuž vypršel copyright. Tím by se částečně vyřešil i problém nedostatkových knih a hudebnin ve školních knihovnách.
  • Platné předpisy a technické normy mají být veřejnosti k dispozici v elektronické upravitelné podobě (snadná citace a odkazy).
  • Povinný výtisk obchodně vydané knihy se dosud dodával v papírové podobě. Nově by se dodával elektronicky s přístupem pro všechny knihovny nebo rovnou pro celou veřejnost za neobchodními účely.
  • Statky, k nimž v době vzniku měla copyright veřejnoprávní organizace, jako jsou nahrávky klasické hudby, mají být zdarma zveřejněny, a neměli by na nich vydělávat ti, kdo podniky zprivatizovali.
  • Projekty placené z veřejných zdrojů, například z veřejných grantů, mají být zveřejněny pod svobodnou licencí.
  • Školy mají povinnost zveřejňovat závěrečné práce1), ale některé školy ji nedodržují, což způsobuje následné pochybnosti o oprávněnosti udělení titulu. Všechny práce by měly být zveřejněny na Internetu způsobem, kterým to provádí např. Masarykova univerzita v Brně.
1) §47b zákona o vysokých školách
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.