• @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Otevřený přístup (Open Access)

Otevřený přístup znamená zpřístupnění recenzovaných článků ve vědeckých časopisech veřejnosti prostřednictvím Intnernetu bez nutnosti platby či registrace.

Otevřený přístup se začal prosazovat s rozvojem počítačů a licenčních ujednání. Používá se hlavně ve vědě, protože vědci zjistili, že komunikace a publikování přes internet nabízí rychlejší a levnější způsob, jak šířit vědomosti. Typickými oblastmi, kde se otevřený přístup stal fakticky standardem, jsou částicová fyzika a astronomie.

Pirátská strana chce programem odstranit některé bariéry, které otevřenému přístupu brání:

  • Veřejnost, hlavně studentská, má mít možnost studovat a šířit pro neobchodní účely učebnice vydané veřejnými vysokými školami nebo jejich pracovníky.
  • K veřejnému prospěchu univerzit a ke kontrole jejich vědecké úrovně by měly výukové materiály k vysokoškolským kursům vysoké školy zveřejňovat na Internetu.
  • Vysoké školy a knihovny se mají podílet na digitalizaci obsahu (například hudební na digitalizaci notových záznamů, atd.), k němuž vypršel copyright. Tím by se částečně vyřešil i problém nedostatkových knih a hudebnin ve školních knihovnách.
  • Platné předpisy a technické normy mají být veřejnosti k dispozici v elektronické upravitelné podobě (snadná citace a odkazy).
  • Povinný výtisk obchodně vydané knihy se dosud dodával v papírové podobě. Nově by se dodával elektronicky s přístupem pro všechny knihovny nebo rovnou pro celou veřejnost za neobchodními účely.
  • Statky, k nimž v době vzniku měla copyright veřejnoprávní organizace, jako jsou nahrávky klasické hudby, mají být zdarma zveřejněny, a neměli by na nich vydělávat ti, kdo podniky zprivatizovali.
  • Projekty placené z veřejných zdrojů, například z veřejných grantů, mají být zveřejněny pod svobodnou licencí.
  • Školy mají povinnost zveřejňovat závěrečné práce1), ale některé školy ji nedodržují, což způsobuje následné pochybnosti o oprávněnosti udělení titulu. Všechny práce by měly být zveřejněny na Internetu způsobem, kterým to provádí např. Masarykova univerzita v Brně.
1) §47b zákona o vysokých školách
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
kci/openaccess.txt · Poslední úprava: 21.06.2013 18:50 autor: Jakub Michalek