• @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Londýnský manifest

původce:
Republikový výbor
typ:
ostatní
zásadní:
ne
stav:
neplatný, archiv

Rovné autorské právo pro knihovny a archivy v Evropě.

Rovné autorské právo napříč Evropou je nezbytné. Bez něj nedokážeme adekvátně podporovat výzkum, inovace a růst a zahodíme záměr jednotného digitálního trhu. Naopak, s rovným autorským právem posílíme proudění znalostí napříč hranicemi, uspokojíme potřeby osob s tělesným nebo mentálním postižením a naplno využijeme možností digitální éry. Voláme po rovném autorském právu, které bude vyhovovat a bude ku prospěchu každému Evropskému občanu.

1. Harmonizované výjimky

Chceme harmonizované a jednotné výjimky z autorského práva napříč všemi členskými státy EU, které se budou uplatnovat bez ohledu na médium nebo technologie.

2. Otevřená norma

Chceme přidání nové „otevřené normy“, otevřené výjimky, která bude podléhat 3-úrovnovému testu. Toto zamezí stávající situaci, kdy Evropská kreativita a výzkum nemůže ihned těžit z technologických inovací, protože se nestíhá upravovat autorskoprávní legislativa.

3. Právo zápůjčky

Chceme automatické „právo půjčovat“ pro knihovny, které bude zahrnovat právo půjčovat všechna digitální média včetně časově omezeného přenosu digitálních souborů.

4. Právo nabytí

Chceme, aby knihovny a archivy měly možnost za rozumnou cenu koupit nebo získat licenci na užití libovolného autorsky chráněného díla, které bylo uvolněno na trh.

5. Právo těžit

Chceme automatické právo provádět počítačovou analýzu autorsky chráněných děl pro knihovny, archivy a jejich uživatele, kdykoliv mají zákonný přístup k obsahu. Právo číst zahrnuje i právo automaticky těžit.

6. Právo pro osoby s tělesným nebo mentálním postižením

Chceme, aby osoby s libovolným tělesným a/nebo mentálním postižením měly stejný přístup ke znalostem jako kdokoliv jiný. Ve všech zemích jim musí být dovoleno pořizovat si kopie nebo žádat o poskytnutí kopií v libovolném formátu, který potřebují, pokud jim v přístupu brání jejich omezení. EU a její členské země musí urychleně ratifikovat Marrakéšskou dohodu WIPO z roku 2013 a zejména umožnit přenos kopií v dostupných formátech mezi státy.

7. Právo užít stanovených výjimek:

Chceme zákaz smluvních podmínek a/nebo technologických ochranných bariér, které upravují kterékoliv stanovené výjimky.

8. Právo přeshraničního užití

Chceme právo knihoven a archivů sdílet dostupné zdroje, zpřístupnovat, komunikovat, předávat a šířit obsah a dodávat kopie pořízené skrz autorskoprávní výjimku přes hranice.

9. Rozsáhlá digitalizace

Chceme automatické právo pro knihovny, archivy a muzea provádět rozsáhlou digitalizaci svých komerčně nedostupných výzkumných sbírek a umožnit onliine přístup napříč celou EU bez závazku kompenzace držitelům práv.

10. Standardizované podmínky autorskoprávní ochrany

Chceme rychlou a úplnou harmonizaci délky autorskoprávní ochrany děl napříč všemi členskými státy.

Související

Stránka manifestu (anglicky)

Související programové body

Legislativní informace

Dokument byl v jednání RV 22/2024 označen za neplatný.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
program/kultura/londynsky_manifest.txt · Poslední úprava: 22.06.2024 00:38 autor: vojtech.pikal