• @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Předsedající má oprávnění nahrávat
 • @Garanti má oprávnění mazat
 • @Odbor - administrativni má oprávnění vytvářet
 • @Jednatele má oprávnění mazat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @Predsedajici má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Transparentní organizace

Otevřenost je nejlepším lékem na všudypřítomnou korupci a plýtvání. Moderní technologie nám daly jedinečnou možnost státní hospodaření dokonale zprůhlednit. Piráti prosazují bezodkladné nasazení modelu transparentní organizace, který sami úspěšně používají a který vrací do veřejného života důvěru.

Transparentní organizace je standard poskytování informací o hospodaření a činnosti organizací. Všechny subjekty placené z veřejných zdrojů musí být transparentní. Nakládají s našimi penězi, uzavírají za nás smlouvy, disponují našimi dokumenty. Výroční zpráva nám skutečně nestačí, prosazujeme svobodný přístup k informacím, k němuž technologie digitálního věku vytvářejí příznivé podmínky. Všechny dokumenty transparentních organizací musí být snadno přístupné na Internetu.

Transparentní organizace

 • zveřejňují všechny informace z vlastní činnosti na Internetu (včetně účetnictví s doklady, obchodních smluv, majetkové struktury, rozhodnutí orgánů, zápisů z jednání), které nejsou vyloučeny podle zákona o svobodném přístupu k informacím,
 • hospodaří výlučně přes transparentní bankovní účet, který zveřejňuje banka okamžitě na Internetu,
 • provádí výběrová řízení veřejně ve dvoustupňovém řízení,
 • uplatňují účinné vnitřní mechanismy pro kontrolu a vynucování pravidel transparence.

Transparentní organizace musí všechny zakázky zadávat ve dvoustupňovém řízení. V prvním stupni vyhlásí odůvodněný návrh zadání, proti němuž může každý do stanovené lhůty podat námitky. O výběru rozhodne výběrová komise na veřejně přístupném jednání způsobem stanoveným v zadání. Všechny obchodní smlouvy, nabídky a záměry budou na Internetu zveřejněny ještě dostatečnou dobu před tím, než nabudou účinnosti.

Podle modelu transparentní organizace musí fungovat všechny úřady, zdravotní pojišťovny a městské podniky, stejně jako politické strany a občanská sdružení, které chtějí dostávat veřejné dotace.

Pro splnění povinností transparentní organizace nechá stát vytvořit svobodný software, který transparentní organizaci maximálně zjednoduší plnění povinností a ušetří náklady.

Tento dokument byl schválen republikovým výborem.

Garant programového bodu

Stanoviska Pirátů

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.