• @cen_ao has create permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • @cen_jednatele_rv has upload permissions
  • @cen_asistenti_rv has edit permissions
  • @cen_rv has edit permissions
  • @cen_f has edit permissions
  • @cen_vedouci_rt has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Finance

Piráti si zakládají na proreformním a inovativním ekonomickém programu, který reflektuje výzvy a požadavky moderního světa. Věříme, že právní stát a fungující instituce jsou nutnými předpoklady prosperující společnosti, ekonomiky i veřejných financí.

Pirátská strana prosazuje ve svém ekonomickém programu myšlenku férové tržní ekonomiky. Víme, že svoboda a tržní ekonomika jsou unikátními a nenahraditelnými prvky pro dosažení prosperity. Tržní ekonomika neexistuje v bezbřehém prostoru, v němž neplatí žádná pravidla ani mantinely. Volný trh bez mantinelů se vychyluje, ztrácí stabilitu a přestává plnit svou funkci a účel. Klíčem ke spravedlivějšímu tržnímu hospodářství jsou institucionální reformy zaměřené na zlepšení fungování trhů a narovnání pravidel.

Náš ekonomický program je podložen soudobou ekonomií, včetně nejnovějších myšlenkových proudů.

Pirátská strana prosazuje zejména následující principy:

Narovnáme pokřivená pravidla
Mezi důsledky pokřiveného trhu patří například prohlubování sociálního vyloučení, nárůst globálních monopolů, nezodpovědné užívání fosilních paliv a ničení životního prostředí. Budeme proto prosazovat změny, které povedou k omezování daňových a regulačních privilegií. Přesným usměrněním pravidel oslabíme monopoly a posílíme zdravou konkurenci.

Nebudeme konzervovat ekonomiku
Umožníme realizovat plný potenciál zaměstnanců, podnikatelů i perspektivních firem. Odbouráme zbytečnou a svazující regulaci a přebyrokratizované procesy. Stát se nemá plést do věcí, do kterých nepatří.

Řešíme nerovnosti
Stát má usilovat o napravování tržních selhání, zejména negativních dopadů na životní prostředí a důvodů sociálního vyloučení. Piráti hledají řešení, která cílí na příčiny tržních nerovností tak, aby větší část ekonomické hodnoty získávaly široké vrstvy spotřebitelů, zaměstnanců a podnikatelů, nikoli úzké zájmové skupiny. Přesné nastavení solidárního daňového a dávkového systému je poté dalším důležitým nástrojem jak nerovnosti řešit.

Tento dokument byl schválen republikovým výborem.

Štítek

Štítek

příslušný:
Finance
původce:
Republikový výbor
typ:
dlouhodobý bod, základní
schváleno:
27-01-2023
zásadní:
ne
stav:
platný

Resortní tým

Legislativní informace

  • Nové znění schváleno republikovým výborem 27.1.2023.
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
program/finance.txt · Poslední úprava: 08.05.2023 19:58 autor: vojtech.pikal