• @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Decentralizace zdravotnické dokumentace

Stanovisko Pirátů doplňující programový bod Zdravotnictví.

Podle Pirátů jsou ve zdravotnictví nejdůležitější pacienti a jejich lékaři, proto s ohledem na jejich potřeby shledáváme centralizaci zdravotnických dat nejen nepotřebnou, ale i škodlivou.

Lékaři žádný centrální registr nepotřebují. Je nám to k ničemu. Proč se nám pořád někdo montuje do práce? Dokážeme si sami říci, co potřebujeme a co ne. Centrální registr to rozhodně není.

– Zdeněk Hess, lékař s 15letou praxí.

Důvody proti centralizaci

Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena.

– Článek 7 (1) Listina základních práv a svobod

 • Centralizace takových dat je v rozporu s Listinou základních práv a svobodnarušování soukromí v takovém rozsahu nepřípustné.
 • Usnadnění nelegálního obchodu s orgány, ohrožení života jednotlivců. Nelegální obchod s orgány vzkvétá a Česká republika je jedna ze zemí, odkud pochází množství obětí této kriminální činnosti. [4]
 • V případě záměrného poškození centrálních dat by bylo možné přímo ohrozit život pacienta. A takovou možnost nelze 100% vyloučit.
 • Decentralizace představuje záruku bezpečnosti i pro stát jako celek – obrana před cizími tajnými službami. Pokud by se tyto nejcitlivější údaje shromažďovaly centralizovaně, vždy by hrozilo nějaké riziko jejich úniku.
 • Obří centralizační zakázka povede k vytvoření velmi lukrativních korupčních příležitostí. S velkou pravděpodobností bude takový megaprojekt prosazován lobby právě proto, aby takové korupční příležitosti vznikly.

Důvody pro digitalizaci

Podívejte se také na programový bod E-government.

 • Sám pacient bude mít snadný přehled, co se o něm vede za informace.
 • Pacient bude moci mnohem snadněji přejít k jinému lékaři.
 • V případě nehody budou mít ošetřující lékaři k dispozici mnohem více informací a mohou se vyvarovat usmrcení pacienta např. z důvodu neznalosti jeho alergií, specifických nemocí nebo předchozích zákroků.
 • Decentralizovaná data (například při přechodu k jinému lékaři) lze chránit např. zdvojením kanálu
 • Ošetřující lékař bude mít k dispozici relevantní historii pacienta a bude v ní moci snadno vyhledávat.
 • Všechna data musí být podepsána elektronickým podpisem. Bude tak mj. jasné, kdo a kdy úpravy provedl.

Pirátské řešení

 • Digitalizovat všechna data, uložit na kartu pacienta, zálohovat u obvodního lékaře (zašifrované).
 • Jedinou přípustnou výjimkou je export zcela anonymizovaných dat pro výzkumné účely, avšak pouze s informovaným souhlasem pacienta.
 • V případě, že pacient navštíví kliniku či jiného lékaře apod. bude mít lékař přístup k těmto datům, aby se podle nich mohl zařídit a aby do nich mohl zapisovat. Lokálně se mu však uloží pouze kopie toho, co přidal nebo změnil, nikdy nic víc.
 • Některé diagnózy (např. psychologické, sexuologické), kterými neohrožuje okolí, bude mít pacient možnost skrýt pro nerelevantní lékaře.
 • Pacient si bude moci zálohovat data také doma do šifrovaného úložiště na vlastním počítači, provozovatel karet poskytne bezpečný svobodný software.

Reference

Tento dokument byl schválen republikovým výborem.

Štítek

Štítek

příslušný:
Zdravotnictví
původce:
Republikový výbor
typ:
dlouhodobý, stanovisko
schváleno:
10-02-2013
zásadní:
ne
stav:
platný

Související programové body

Legislativní informace

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
program/zdravotnictvi/zdravotni_dokumentace.txt · Poslední úprava: 25.05.2024 11:23 autor: vojtech.pikal