• @predsedajici has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @cen_rv has upload permissions
 • @jednatele has delete permissions
 • @asistent_strany has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Stenozáznam zasedání RV Pirátské strany

-- Sobota 9. února 20131. Kampaně

a) Organizace velké kampaně proti OSA

Předkladatel: RP - Marcel Kolaja

- Navrhovatel přednesl základy kampaně.
- Marcel Kolaja: „Jaké změny autorského zákona budeme v rámci této kampaně prosazovat? Zrušení povinné správy! To je v té novele. Nejlépe nahnat hospodské do parlamentu. Pokud vyhrajeme dovoz paměťových disků, OSA bude povinna vrátit hodně peněz firmám!“

- Akce FLASH:

 • Popis: Dovezli jsme flash disky ze Švýcarska s 2GB pamětí. Soudní dvůr EU rozhodl, že právnická osoba nemusí platit poplatky. My je nezaplatíme, OSA buď přistoupí nebo ne. Padají návrhy, co s flash disky provést. Nakonec padla myšlenka nahrát na disky svobodná díla, s čímž většina účastníků souhlasí.
 • Provozování vysílání: Čajovny, hospody, kadeřnictví - neplaťte výpalné → Předáme provozovnám kolekce s licencí CC a jim tím nevznikne povinnost platit OSA poplatky. Záměrem je pozitivní vnímání u živnostníků, odstřižení OSA od peněz a propagace Pirátů i svobodných děl.
 • Koordinace:
  • Tvorba balíčku samolepek, letáků - Petr Kopač.
  • Počká se na vyhraný spor Petra Holka (Shangrilla - Jamendo). Dáme do brožury.
  • Přidat dopis pro kontrolory OSA do brožury a na web.
  • Seznam podniků, udělat dotazníky pro podniky - Patrik Doležal. (Byl by to pilotní projekt - Jaký je zájem? O co je zájem? Jakým způsobem pouštíte hudbu? Z čeho?)
  • Finanční stránka není hlavni motivace, kontrolory všichni nesnáší.
  • Dotazník je asi zbytečný (návrh Jakuba Michálka a Romana Kučery). Prostě to uděláme.
  • Najedeme 5 hospod a bud do toho půjdou nebo ne. A začne se to šířit, chtělo by to sepsat článek.
  • Vytiskneme menší množství samolepek. Jedna z hospod hotel.enzian@seznam.cz
Přestávka na oběd 12:572. Program

a) Forma programu - výčet bodů programu

Předkladatel RP - Jakub Michálek

Mikuláš předal slovo Jakubovi.

Jakub Michálek: „Děkuji za slovo, dokument, se kterým vás budu seznamovat, byste měli znát detailně. Je téměř stejný od roku 2012. Změnily se jen drobnosti. Na základě zpětné vazby jsme se rozhodli rozdělit body sítě, byl to komplexní bod, který jsme rozdělili do energetiky a dopravy. Aby byly teze srozumitelné. První bod je výčet programových bodů. Jsou schválené jen body, co jsou podtržené, ale republikový výbor ještě neschválil členění programu. Body, které nejsou napsané by měly mít zodpovědnou osobu. Druhá věc je forma programových bodů, jsou to technické instrukce, podle čeho by se měl každý programový bod napsat. Program má body, které mají jasně vymezenou působnost. Forma programového bodu jsou zásády, podle kterých se dělal program doteď. Program se členění do programových bodů, aby bylo vše srozumitelné. Jsou zde požadavky, které se snaží docílit toho, aby vše mělo jednotnou formu. Měly by zde být srozumitelná slova a adekvátní délku, max. 3500 znaků, program by jinak nebyl strukturovaný do programových bodů. Každý programový bod by měl jednoduše líčit, jaká je naše politika v jednotlivých oblastech. Poslední bod upravuje proces přijímání. Zveřejňujeme i pracovní verze, jak by se měly dělat programové body. Tolik úvod, nemyslím si, že se to musí nutně schvalovat tady.“

Mikuláš Ferjenčík: navrhuje procedurální hlasování, zda-li hlasovat na zasedání nebo na internetovém fóru.

Viktor Mahrik: Jsem garantem jednoho z bodů, ale není mi moc jasné, o čem to je. Body jsou obecné, program je hodně obecný, jak bych měl začít pracovat?

Ivan Bartoš: Asi před třemi týdny jsem pověřil dočasně garanty bodů a někteří lidé se ucházeli i o body, které nejsou schválené. Ta práce není nad tím formulovat bod, ale vystupovat za Piráty a řešit tento bod, jako je to u Michálka v senátu. Zabývat se bodem v praxi a rozšiřovat portfolium.

Jakub Michálek: Bude se to řešit a rozšiřovat přibližně za čtvrt až půl roku. Pokud máte závážné otázky, začněte je hned řešit, ať můžeme formu předložit celostátnímu fóru. Teď už jsme tomu blízko a je na čase ty body začít předkládat celostátnímu fóru, aby zvolilo jejich řádné garanty.

Mikuláš Ferjenčík: se ptá, zda-li jsou k tomu ještě nějaké otázky.

Jakub Michálek: Chtěl bych upozornit, že jsme zažádali o vaše připomínky k bodům, které schválil republikový výbor, abychom je pak mohli předložit CF.

Procedurální hlasování: Odročit hlasování na internetové fórum
PRO 13 hlasů
PROTI 1 hlas
ZDRZELI SE 2 hlasy


Návrh byl přijat

b) Úprava programu - Mezinárodní vztahy

Předkladatel: Garant bodu MV - Libor Špaček

Libor špaček:
Proti násilí a agresi, snaha o mír. Otázka ohledně EU, spadá pod mezinárodní vztahy, považuji za dobré to tam také začlenit. Krátké paragrafy o míru a EU. Vše prošlo rozsáhlou diskuzí v pracovní skupině. V obou vláknech se zapojilo dost lidí. Chtěl bych vyzvednout příspěvky od Romana Kučery a Tomáše Vymazala, který nám text na závěr upravil. Ve stávajících paragrafech jsou malé stylistické změny.

Nové paragrafy o zmíněných bodech.

Mikuláš Ferjenčík děkuje zpravodajovi a ptá se na dotazy ke znění. Následně by doporučil finální hlasování odročit na fórum, je to vhodnější prostředek proto si to dobře přečíst.

Marcel Kolaja: Mám zásadní problém s formulací. Vyjádření k poslednímu odstavci - Pirátské strany konstatovaly.

Jakub Michálek - faktická poznámka: Neoprávněně zní sice hezky, ale z hlediska právníka je to naopak.

Drobná diskuze ke slovu neoprávněně v posledním odstavci.

Libor Špaček: Oprávněně podle nových a nových zákonů, ale neoprávněně z hlediska odjímání přirozených práv.

Patrik Doležal: Zařadil bych zmínku o tom, aby se nevydávaly osoby cizím státům, nadřazování právního systému jedné země nad jinou zemi, příkladem vydali anglického studenta Spojeným státům.

Mikuláš Ferjenčík: Snad si rozumíme, nechal bych to teď na Liborovi a jeho skupině.

Libor Špaček: Mohu se orientačně zeptat, kolik lidí podporuje Patrikův další odstavec?

Podporu vyjádřila optická většina.

Diskuze o právech států.

Mikuláš Ferjenčík předává předsednictví Jakubovi Michálkovi.

Mikuláš Ferjenčík: Paragraf o EU bude silně směřovat k tomu, že směřujeme k evropské federaci, je otázka, zda je to záměr nebo ne, či zda se do toho vůbec pouštět do této otázky. Teze, že podporujeme posílení demokracie na všech úrovních.

Libor Špaček: Vůbec tento paragraf nebyl myšlen, že jsme pro centralizovanou federaci, naopak, snažil jsem se ho opatrně napsat tak, aby vyjadřoval naši snahu o demokratickou reformu EU, ale zevnitř a odspodu, nicméně bez nekonstruktivního zamítnutí EU.

Diskuze o bodu EU.

Ivo Vašíček: Návrh na vytvoření ankety na foru (Jak se Piráti profilují?).

Petr Stehlík: Útok na roli komisařů, nemá cenu se ptát, jak si představujeme EU, odstavec je precizní.

Mikuláš Ferjenčík: Měl jsem poznámku, že věta Pirátská strana bere na vědomí…. je to politická deklarace, jak se člověk k organizaci staví. Jsou dvě otázky EU, které naznačil Petr a to, že jedna rovina je, jestli funguje podle demokratických principů a je shoda v PS, že nefunguje a v tomto duchu byla psána předchozí verze. A potom je druhá otázka - jakým způsobem mají být řešeny pravomoce státu vs. EU. Soustředit se na to, v čem máme konsensus a společný postoj, trochu se toho bojíme, že se rozhádáme, mám takový pocit. Piráty podporují evropskou spolupráci a chtěli by hledat řešení. Libore, tímto směrem vyvinout úsilí. Program nepsat podle toho, co někdo chce slyšet, ale tak, co chtěj Piráti. Myslím si, že mnohem důležitější, než kdo nás bude kritizovat, je být si jistý tím, co píšeme, být přesvědčeni o své pravdě, mít to vyargumentované.

Libor Špaček: Byla zde diskuze o roli komisařů a padl bod, že politici na nás začnou útočit, pokud podáme naivní důvod. Souhlasím s Mikulášem, že federace by neměla být záměr. Chtěl jsem do programu EU zavést. Pokud chceme vystupovat v evropských volbách, musíme o tom mít něco v programu.

Mikuláš Ferjenčík: Dělal jsi rešerši programu pirátských stran?

Libor Špaček: Předpokládám, že v tom budem pokračovat, třeba v PP-EU.

Probíhá polemika k vynechání zmínky členství ČR v EU.

Marcel Kolaja: Skrytý federalismus, lehce to z toho dýchá, v kontextu úvodu celého odstavce. Problém není v integraci, ale v byrokratizaci a neefektivitě a nedostatku demokratických principů.

Mikuláš Ferjenčík: Mezinárodní vztahy - zásady míru - mně se to líbí a chtěl jsem se zeptat, jestli jsi zkoušel konsensus, může to vyvolat spor, jestli mise v Afghánistánu, by v poslanecké sněmovně proti ní byla velká opozice. Nemám o tom představu, nezkoumali jsme Pirátské názory v této oblasti. Proběhl průzkum?

Libor Špaček:Velká podpora pro mír, 30 lidi poděkovalo, takže jsem vyvodil, že je to dobrá věc. Dočasní garanti mají vystupovat podle Ivana proaktivně - chci se proto zeptat, jestli takto budu postupovat správně, tyto otázky mohou přijít. Můj osobní názor je, že tak jak je to teď je správně. Jsem proti agresi, ale jestli se mýlím, dejte mi vědět.

Ivan Bartoš: Otázka není správně položená, v míru je to obecné, dostáváme se do problematiku závazků NATO, nejen EU. Zaměřil bych se na otázky EU, k celosvětové problematice míru by to mohl být problém. Jsem humanista, ale situace po světě je různá. Je to komplikovanější.

Libor Špaček: Měli bychom se striktně řídit mezinárodním právem.

Jakub Michálek: Čili právem nadřazeným.

Libor Špaček: Jinak raději ruce pryč.

Jakub Michálek: Tento bod bych uzavřel, pokud nejsou poznámky, velmi dobře uvedený bod a nyní bych navrhoval, ať ho odročíme na internetové fórum, je někdo proti tomu?

Proti není nikdo. Bod byl odročen k dojednání/hlasování na internetové forum.


3. Aktuální problémy

a) ČPU vs Piráti

Předkladatel: RP

Ivan Bartoš:
Od včera jsem slyšel řadu kritik na sledujuserialy.cz, historicky kdykoliv byl kontroverzní případ sdíleče, tak jsme se snažili ho mediálně uchopit, abychom se stali my cílem mediální šikany. Představením sledujuseriály.cz se Prchalová konečně chytla za nos a přišel první dopis a to dopis, kterým byli oslovováni všichni sdíleči. Pokud do pěti dnů nedáme web pryč, můžete jít na 5 let sedět nebo platit až 5 milionů. Trošku trollovací akci vymyslel Jakub Michálek - vymoci si plnou moc od všech, koho údajně zastupují. První vyděračský dopis - i když jsme dávno spouštěli další projekty.

Mikuláš Ferjenčík:
Považoval jsem za důležitější získat web i se správou, což se podařilo, aby to nezatížilo naše zdroje a kvůli tomu jsem na správce nijak netlačil kvůli věcem, co jsem považoval za detaily. Reklama byla odstraněna ve spolupráci se správci, budu si pamatovat, že rozpoutá větší flame, než jsem čekal. Je tam banner Pirátské strany, který nám přinesl asi 7 tis unikátních návštěvníků našeho webu. Reklama zde byla proto, že jsme se to snažili spustit co nejrychleji. Měl ohromnou návštěvnost. Každý další dny zdržení hráli roli. Piráti nikdy neměli z reklamy ani korunu, takže by to ČPU neměla vytáhnout.
Máme vydařený doplněk, podařilo se spustit - obnovit - web knihovny FHS, bylo zde zhruba 2tis knih, co lidé potřebovali ke studiu. Škola platila člověka, co kopíroval knihy a dával na web, ale pak se zalekli a web stáhli, ale upozornili na to předem a umožnili stáhnutí knihovny. Piráti nalezli na internetu tuto knihovnu znovu a může fungovat dál. Zprovoznění e-knihovny se setkalo s velkým nadšením. Klidně užívejte knih v e-knihovně, jsou zajímavé. Odkaz na e-knihovnu:
https://pmaxxul62p2asz7g.tor2web.org/

Otevírá se rozprava o bodu ČPU vs Piráti.

Marcel Kolaja:
Obrázky na sledujuserialy.cz, kde jsme je vzali?

Jakub Michálek:
Tak citujeme, ne?

Probíhá diskuze o obrázcích do které se zapojují Jakub Michálek, Marcel Kolaja, Lukáš Nový, Dominika Michailidu a Patrik Doležal.

Jakub Michálek navrhuje věc dovyřešit na internetovém fóru.

Mikuláš Ferjenčík napíše administrátorům otázku odkud jsou obrázky a poprosí je ať tam zmíní odkaz zdroje.

Petr Stehlík:
Chtěl jsem říct, proč jsem vás přemluvil, aby to bylo dnes. Je to nejčerstvější a může nás to zastihnout jako celou stranu. Nejdůležitější z důvodů je reklamní důvod, ale i obavy, že nás zavřou, zrušejí… vysvětlení, proč je reklama špatná.

Ivan Bartoš:
Reklama byla odstraněna právě kvůli důvodu napadnutí. Vysvětluje rozdíl mezi kauzou megaupload od našeho sledujserialy.cz, pokračuje rozebráním principu odkaz není zločin.

Petr Stehlík:
To jsou to vlastně 3 body -jak to vezme soudce, jak to vezme veřejnost, musíme jednat v souladu s naší politikou.

Mikuláš Ferjenčík:
Je to s naší politikou právě a zejména v bodu odkaz není zločin (odkaz není pod kontrolou sdílejícího). Když to půjde k soudu, můžeme dotovat hosting.

Petr Stehlík:
Jsem rád, že se reklama odstranila, ale příště tam reklamu zas dáte, protože odkaz není zločin?

Mikuláš Ferjenčík:
Budem se tomu snažit vyhnout, protože nám to bere body.

Diskuze o reklamě

Ivan Bartoš:
Chtěl jsem reagovat na to, že my neděláme sluníčkovou politiku. Když se nám nepodaří vysvětlit, proč je web správně, tak přicházíme o lidi. Naším cílem není se zalíbit, ale vysvětlit.

Lukáš Nový:
Je to i reklama jako taková, vadí mi, že neprojde přes náš transparentní účet.

Marcel Kolaja:
Problém je to politický, my si musíme vybírat boje, co děláme, jako to dělá protistrana. Když budeme vytvářet podmínky, kde prohrajeme, můžeme tím poškodit i boje, které můžeme vyhrát. Co mi zásadně vadilo na reklamě, bylo to, že to provozuje Pirátská strana a ty peníze někam tečou a lítají přes to prachy.

Petr Stehlík:
To jsem se snažil vysvětlit.

Diskuze o reklamě a financování: Petr Holek, Petr Stehlík, Lukáš Nový, Jiří Kadeřávek sen.

Ivo Vašíček:
Vracím se k reklamě, neříkám, že mi není jasný, ale my bychom měli mít jasno, kde je úroveň komerčního šíření.

Libor Špaček:
Chtěl jsem jen říct, že bychom měli udělat priority a vybírat si. Bojím se, že dochází k náhodným věcem a za takového stavu bude útoků i kauz víc a víc. Je důležité na to být připraven, mít výborného právníka a pak teprve nechat do sebe střílet a správně si vybírat kauzy které můžeme vyhrát.

Jakub Michálek:
Politické výhody má všechno.

Mikuláš Ferjenčík:
Já cítím odpovědnost za to, snažit se zastat lidí, co se na nás obrátí v situacích, kdy jsou neprávem šikanováni.
Druhá věc - v tomto případě jsme se hodně soustředili na to, aby nás minimálně zatěžovala technická stránka věci a měli jsme čas na tu mediální. Je to mnohem příjemnější situace, než obráceně. Když bude soud a novináři tam s námi udělají rozhovor, než něco vytvářet a vymýšlet. Návštěvnost nám za to stojí a vyplatí se to, na zasedání předsednictva jsme to seriozně probrali. Když se cítíme, že máme na kauzu sílu, tak do ní jdeme. Kauza co přijde náhodně může být efektivnější. Snažíme se to využívat. Petr mě přesvědčil, že by to mohl být mediální problém, byť si principiálně myslím, že to problém není, byl to problém prezentační.
Poslední věc - takový projekt je pro nás přínos a měli bychom mít úctu k lidem, kteří se na nás obrátili s důvěrou a nechat tomu nějakou dynamiku.

Jiří Kadeřávek sen.:
Není ve zvyku poděkovat těm, co něco dělají, tak chci poděkovat všem, co to spouštěli.

Mikuláš Ferjenčík:
Ještě poslední věc z mé strany, jestli se chcete zapojit do samotné kampaně, což je důležité jako konstruktivní kritika, tak se hlaste.

Michal Havránek:
Měla by se kolem toho udělat skupina.

Mikuláš Ferjenčík:
Unie, Prchalová, mám týden volno, budu se tomu věnovat, hlaste se, kdo chcete být projektový manažér.

Ivan Bartoš:
Poslal jsem to na garanty.

Petr Stehlík:
Mám pocit hlubokého nesouhlasu s Mikulášem. Hromadný email, jak lidé berou na lehko zn. Pirátské strany. Pokud po nás někdo něco chce, nebuď mu tak vděčný a neohrožuj Piráty svým jednáním.

Ivan Bartoš:
Zastávám princip pozitivního přístupu. Kluci pustili web, aby lidi mohli koukat na seriály. Nebyl to bussiness projekt.

Mikuláš Ferjenčík:
Nepřišli s prosíkem, oni řekli, napsala nám ČPU, máme web se 160 tisíci lidmi denně. Jestli to do 5 dnů nevypnou, tak to je zavřou a napadlo mě, že to spustíme pod Piráty, chtěli se podělit o zkušenost s organizací.

Diskuze o sledujuserialy.cz a faktické poznámky na Petra Stehlíka od Ondřeje Profanta.

Diskuze o vypnutí fora (predčasná) - Ivan Bartoš, Jiří Kadeřávek sen. a Petr Stehlík.

b) Vypínání fóra

Předkladatel: Petr Stehlík

Ivan Bartoš:
Začnu to rychle a krátce. Pro Jiřího Kadeřávka a pro všechny tady: když mně v rámci vánoční deprese ujely nervy a říkám Lukáši Novému, nemám na to, vypni to a dej tam něco legračního.
Omlouvám se za vypnutí fóra. Už se na mě prosím nezlobte.

Petr Stehlík:
Mám pocit, že Ivan Bartoš, až do dneška, i když to teď možná hraje, pořád nechápe, že to bylo gesto, které nás mohlo poškodit v očích veřejnosti, Myslím si, že jsme s Ivanem kamarádi a nic, co proti němu mám není osobní. Vnímám práci stovek lidí na budování značky Pirátů, když někdo nějakým omylem může jedním podpisem a rozhodnutím zničit naši práci. Chtěl bych poprosit všechny, že když je bude fórum štvát, tak ať si to řeší pro sebe a nevypínají kanály všem.

Lukáš Nový:
Trollení je umění
Někteří lidé pochopili špatně vypnutí fóra, video si pustili bez zvuku.
Vypnutí proběhlo při konci světa o půlnoci a mělo to být ve 4 ráno opětovně spuštěno a zásahem bylo vypojení delší.

Ivan Bartoš:
Kroky Petra Stehlíka k vypnutí fóra byly moc extrémní, zbytečné. Na svém soukromém facebooku toho lze zkazit více. Mediální obraz musí být pozitivní. Negativizmy to chce eliminovat.

Petr Stehlík:
Dvě skupiny lidí, jedna se baví, druhá rádoby buduje politickou stranu. Srandu v získávání politických preferencí nelze využívat. Měli bychom si to ujasnit

Marcel Kolaja předkládá procedurální návrh ukončit rozpravu, ponechat ji jen pro přihlášené.

Viktor Mahrik:
Trolling je stupidita. Troll projeví činnost, ale nikdo nemá užitek, jen troll se pobaví. Apeluji na Piráty, aby se zdrželi trollingu.

Vojtěch Pikal:
Pro Petra Stehlíka - jako vedoucí má člověk právo udělat věci dle svého, může odmítnout pokyn. Omlouvá se také za vypnutí fóra.

Ivan Bartoš:
V případě útoku by mělo být možno fórum vypnout.

Viktor Mahrik chce odročit usnesení.

Lukáš Černohorský chce formulovat pravidla.

Mikuláš Ferjenčík:
Primárně řešit, zda existuje problém. Vypnutí byl zkrat předsedy. Nemá smysl nařizovat předsedovi, aby nevypínal fórum, když slíbil, že to neudělá. Dalším případem bylo vypnutí z nařízení vedoucí administrativního Odboru, kterou to stálo místo. Tudíž jsme v lepší situaci, jelikož už si to nejspíše nikdo nedovolí. Mohli bychom bod uzavřít.

Viktor Mahrik:
Usnesení by bylo dobré, jelikož jsou Piráti, kteří tu nejsou.

Optickou většinou proti to bylo zrušeno.

4. Ostatní

a) Transparence e-shopu

Předkladatel: AO, RP

Ivan Bartoš:
Eshop nefunguje dobře. Není související s Pirátskou stranou. Vytvoření rozcestníku s eshopy.

Mikuláš Ferjenčík:
Ve spolupráci s MO bylo zadáno vytvoření portálu. Otevře se prostor pro každého, nezáleží na názorech provozovatelů e-shopů.

Jakub Michálek:
Vypustíme tedy §4 ze statusu technického odboru, tudíž e-shop i Pirátské noviny.

Ivan Bartoš:
Nechci, aby se to chápalo jako aktivita proti Martinu Brožovi.

Marcel Kolaja:
Nikdy jsem nesouhlasil, aby to byl přidružený systém.

Petr Stehlík:
Zvenčí jsme obviňováni za informace na Pirátských novinách.

Ivan Bartoš:
Měli bychom posílit pirati.cz a restruktualizovat obsah. Jsem také pro odstranění Pirátských novin z hlavní stránky našeho webu.

Mikuláš Ferjenčík:
Jsem také pro, už nastal čas.

Ivo Vašíček:
Upozorňuji na to, že dozor nad přidruženými kanály má kontrolní komise. Ptá se, zda-li by nás to nemohlo poškodit.

Mikuláš Ferjenčík:
Je to otázka slušného chování, ne předpisů.

Petr Holek:
Myslím si, že Piráti přestanou psát do Pirátských novin, když budou odstřihnuty. Existuje něco, co je nahradí?

Jakub Michálek:
Přímo na pirati.cz bude vytvořen sbor novinek od oborových garantů.

Lukáš Nový navrhuje odročení na fórum.

Mikuláš Ferjenčík je pro okamžité vyřešení.

Procedurální hlasování o odročení hlasování na internetové fórum
PRO 7 hlasů
PROTI 8 hlas
ZDRZELI SE 4 hlasy

Návrh odročit na internetové fórum nebyl schválen.


Návrh usnesení:

Republikový výbor vypouští §4 StTO a všechny zmínky o přidružených systémech, usnesení provede administrativní odbor.Věcné hlasování o návrhu usnesení k bodu Transparence e-shopu
Zdeněk Štěpánek pro Ondřej Kotas pro
Mikuláš Ferjenčík pro Ondřej Profant pro
Ivan Bartoš pro Jiří Kadeřávek zdržel se
Petr Kopačpro Ivo Vašíček zdržel se
Petr Třešnák pro Ondřej Kalasch zdržel se
Michal Havránek pro Róbert Čuma pro
Patrik Doležal pro Petr Kopečný pro
Lukáš Findeis pro Jakub Michálek pro
Libor Špaček pro Lukáš Nový pro
Lukáš Černohorský pro
Výsledky hlasování
PRO 16 hlasů
PROTI 0 hlas
ZDRZELI SE 3 hlasy


Návrh byl schválen.

b) Dokončení rušení programových komisí

Předkladatel: AO - Vojtěch Pikal

Jakub Michálek navrhuje odročení na fórum
Návrh byl přijat konsensem a bod se odročuje.

10 minut přestávka od 16:40 do 16:50

5. Finance

a) Návrh na úpravu rozpočtových pravidel

Předkladatel: RP


Marcel Kolaja:
bojujeme pro jasnost ohledně zacházení s penězmi ze státního rozpočtu. RP se usneslo na přidání odstavce do rozpočtových pravidel. výhody: vyhovování rozpočtovým pravidlů, v zásadě to podporuje politiku strany, můžeme se na to odvolávat

Ondra Profant:
otázka zda-li nebudou pražáci moci používat michálkopeníze

Ivan Bartoš:
peníze musí jít do propagace

Jiří Kadeřávek sen:
se ptá na peníze určené na volební okrskové komise, oč jde?

Marcel Kolaja:
kdyby se třeba najmula sekretářka na vyřizování

Mikuláš Ferjenčík:
V roce 2014 chceme mít zajištěnou většinu komisí.

Libor Špaček:
jak je to s těmi body? co do nich spadá?

Marcel Kolaja:
to, co je v závorce je dovysvětlení, všimněte si „apod.“

Petr Kopač:
faktická - peníze jsou určeny i na práci toho člověka, druhé jsou určeny na volební kampaně

Ivan Bartoš:
nesouhlasíme, nemělo by to tak být, neměl by to být validní příspěvek

Jakub Michálek:
peníze by měly být určeny na služby veřejnosti

Marcel Kolaja:
využití na politickou reklamu je zásadně špatně, chceme to odbourat, peníze vždy půjdou efektivně využít - svobodný software, atd.

probírá se to ukázkově na rozpočtu Prahy

Mikuláš Ferjenčík:
Pirátská strana je projekt strany budoucnosti. Doufáme, že nás časem ostatní strany zkopírují.

Ivan Bartoš:
Čerpání pirátských peněz bylo vždy v tomto duchu. Penězmi jsme nikdy neplýtvali. Pravidlo je aplikované.

Ondřej Koťas:
si myslí, že jde o zbytečnou byrokracii navíc. Nikdo peníze neutrácí zbytečně.

Viktor Mahřík:
Návrh se mu nelíbí. Strana by si měla určit, na co peníze budou potřeba. Ještě si nedokážeme představit, na co je budeme potřebovat. Návrh není liberální. Apeluji na zamítnutí RV.

Zdeněk Štěpánek:
Do kraje se dostane půlka peněz, je problém je utratit.

Mikuláš Ferjenčík:
Ostatní malé strany se o peníze ze státního příspěvku hádají, máme šanci ukázat v přátelské atmosféře, že s nimi umíme naložit.

Marcel Kolaja:
Nejedná se o zbytečnou byrokracii. Chceme vytvořit systém, kterým chceme ukázat jak na to. Ostatní strany chtějí změnit pravidla, ale samotné pro to nic nedělají. Chceme ukazovat systém, který funguje. Chceme nastavit systém tak, abychom zamezili korupci v budoucnu. Až půjde o destíky a více milionů, tak bude pozdě. Ostatní pirátské strany mají tisíce členů, ale mají špatnou organizaci. Tomu chceme zabránit. Nebudeme kritizovat OSA a sami si budeme s penězmi nakládat jak chceme.


Návrh usnesení:

hmac: : rv:5_2013_steno
 1. K § 3a RoPr se připojuje odstavec 3, který zní:

  (3) Příjmy ze státních příspěvků jsou veřejnými prostředky, a proto mají zvláštní účelové určení. Veřejné prostředky lze využít výlučně na:
  1. platby státu (volební kauce, poplatky za zábory veřejných prostranství, daně, poplatky a výdaje vzniklé kvůli plnění zákonné povinnosti),
  2. službu veřejnosti (příprava legislativních dokumentů, náklady na precedenční soudní spory, okrskové volební komise, odborné brožury a návody pro veřejnost, vzdělávácí akce, vývoj a provozování veřejně prospěšných technických systémů apod.),
  3. mimořádné aktivity s mezinárodním významem (zahraniční spolupráce, mezinárodní konference apod.).

Pokud nejde o výdaje podle předchozích bodů, veřejné prostředky nemohou být zpravidla užity na propagační plakáty a bannery, placenou inzerci, volební kampaň a obvyklé provozní výdaje.
Republikový výbor ukládá Republikovému předsednictvu předložit návrh změny rozpočtu pro rok 2013 podle předchozího bodu do jednoho měsíce od vyhlášení tohoto usnesení.
Bod 1 nabývá účinnosti změnou podle bodu 2, nejpozději však 1.1.2014.

Věcné hlasování o návrhu usnesení k bodu rozpočtová pravidla
Zdeněk Štěpánek pro Ondřej Kotas pro
Mikuláš Ferjenčík pro Ondřej Profant pro
Ivan Bartoš pro Jiří Kadeřávek pro
Petr Kopač pro Ivo Vašíček pro
Petr Třešnák pro Ondřej Kallasch zdržuje se
Michal Havránek pro Róbert Čuma pro
Patrik Doležal nepřítomen Petr Kopečný proti
Lukáš Findeis pro Jakub Michálek pro
Libor Špaček pro Lukáš Nový zdržuje se
Lukáš Černohorský zdržuje se
Výsledky hlasování o návrhu usnesení k bodu rozpočtová pravidla
PRO 14 hlasů
PROTI 1 hlas
ZDRZELI SE 3 hlasy


Návrh usnesení byl přijat.

Sobotní jednání bylo ukončeno.

Stenozáznam zasedání RV Pirátské strany

-- Neděle 10. února 2013Schválení programu nedělního jednání

Ivan Bartoš: máme trochu skluz, chtěl bych uvítat na druhém dni zasedání. Máme skluz tak půl hodiny, skočil bych na pořad jednání, trochu jsme ho upravili

Ivan Bartoš: Vojtěch Pikal navrhl jiný pořad, můžeme tedy navrhnout změny.

Ivan Bartoš: přijde vám rozumnější hlasovat o Vojtově programu, nebo ho přesunout do předchozího..? Budeme přesouvat body z Vojtova do prvního pořadu? Dobře, je to rozumný nápad. Dal bych to do bodu různé.

Marcel Kolaja: vyhodil bych bod mumble a přeřazování

Ivan Bartoš: jelikož tu Bajgar není, nebudem se jeho bodem zabývat a budeme hlasovat o Marcelově návrhu.


Procedurální návrh Marcela Kolaji na vypuštění bodu Mumble a přeřazení bodů C a B

Procedurální hlasování o vypuštění bodu Mumble a přeřazení bodů C a B
PRO 9 hlasů
PROTI 0 hlas
ZDRZELI SE 7 hlasy

Návrh byl přijat


Ivan Bartoš: další návrh - vzít pořad jednání, který vytvořil Vojtěch Pikal.


Procedurální návrh Michala Wagnera na zařazení Pikalové předlohy.

Procedurální hlasování o nahrazení původního pořadu jednání Pikalovým pořadem
PRO 3 hlasů
PROTI 9 hlasů
ZDRZELI SE 5 hlasů

Pozměňovací návrh nebyl přijat


Ivan Bartoš: mám další pozměňovací návrhy, vybrané body z Pikalova pořadu přesuneme do stávajícího pořadu jednání.

Mikuláš Ferjenčík: ne, ať se přihlásí ti, co chtějí něco probírat z Pikalova pořadu a pak se rozhodneme.

Hlasování o přesunutí bodů: Zahraniční kampaň, zdravotnictví a organizace MS

Pozměňovací návrh nebyl přijat


Ivan Bartoš: až dojde k upgradu, budeme hlasovat o finální verzi

Marcel Kolaja: chci hlasovat o zařazení jednotlivých bodů

Ivan Bartoš: všechny návrhy, které jsme zařadili jsem přijal

Marcel Kolaja: chci hlasovat o vyřazení některých bodů

Ivan Bartoš: to je debil :D

Ivan Bartoš: hlasujeme o novém pořadu jednání

Marcel Kolaja: není zde časový údaj o zdravotnictví a chci zařadit zdravotnictví před předpisy

Ivan Bartoš: vyhlašuji hlasování o pozměňovacím návrhu

Procedurální hlasování o předřazení zdravotnictví
PRO 11 hlasů
PROTI 4 hlasy
ZDRZELI SE 2 hlasy

Návrh byl přijat.


Vojtěch Pikal: vyhodil bych Garanty

Ivan Bartoš: ano, beru za své. Je další pozměňovací návrh pořadu jednání? Výborně, zde je náš nový pořad jednání a hlasujeme o jeho schválení

Procedurální hlasování o programu nedělního jednání RV
PRO 16 hlasů
PROTI 0 hlasů
ZDRZELI SE 1 hlas

Pořad jednání byl schválen.


1. Aktuální problémy

a) Problém moderace a vyjadřování na fóru

Předkladatel: RP

Ivan Bartoš: zpoždění hodina 30 minut

Mikuláš Ferjenčík: nene, 40 minut

Ivan Bartoš: zahajuje Ferjenčík

Mikuláš Ferjenčík: navrhuji, co jsme na posledním předsednictvu řešili, jde o vedení CF a RV, online fungování Pirátské strany, abych odpíchl tyto dva body, tak bych řekl, jaké jsem dal doporučení, seznámili jsme s tím RV a zajímají mě další připomínky a pak může být diskuze. Pokud chcete probrat nějaké své dotazy, tak se připravte. Pokud chcete něco navíc, připravte si příspěvek, ať je o čem se bavit. Ve druhém bodě představím návrh východisek pro jednání CF.

Mikuláš Ferjenčík: projev k tématu, co navrhuji. Zachovat věci, že se nemažou příspěvky, zbytečné diskuze, zakládají se nová vlákna. Snaha zachovat fora tak, aby k něčemu vedly.

Vojtěch Pikal: já bych k tomu jen řekl, že jsme se snažili navrhnout úpravu vyhlášek s AO, někdy v prosinci, ale teď to stojí, jsem zahlcen předsedáním. Plánujeme oddělit pravidla moderace, moderace má primárně směřovat k tomu, aby byla udržena funkčnost fora, to je to hlavní, nejde nám o názorovou čistotu.

Ivan Bartoš: než se rojede svobodný software, nejen na obranu předsednictva, ale i ostatních - když chce někdo něco moderovat, neměl by pak dostávat céres. Podnět nemůže přícházet od předsednictva. Modera na foru potřeba je, není to FB. Vydali jsme doporučení a hned se to obrátilo proti nám, že chcem, aby něco direktivně fungovalo, zamysleme se, o co nám všem jde. Nikdy jsme neutlačovali ničí názor. Když se někdo opakuje tak mít pravidla, stejně si to moderátor vyžere, když dá někomu třeba varování nebo tak

Mikuláš Ferjenčík: Máme tu zápis z jednání RP z ledna. http://www.pirati.cz/rp/rp_01_2013 bavíme se o bodu DOPORUČENÍ Uvědomit si, že se mohou dít i nepředvídatelní situace jako jsou reklamy na viagru a ty potom mažem, pokud máte dotazy, tak sem s nimi. Pokud máte nápad na řešení technické moderace. Dotazy?

Ivo Vašíček: existence možnosti zobrazit si to bez moderace

Mikuláš Ferjenčík: obávám se, že je to trochu nepochopení, nereflektuje to, jak moderace v praxi probíhá. Moderace nezasauje do příspěvků, ale přesouvá příspěvky co nesouvisí do nového vlákna. Jak by se pak zobrazoval nemoderovaný stav?
Ivo Vašíček: původní zdroj byl bez přesunu, aby to zůstalo uložený.

Mikuláš Ferjenčík: dobřý požadavek, snad se časem vyřeší, smazané příspěvky se asi nedají najít.

Jakub Michálek: příspěvky se nemažou ná foru!

Diskuze o mazání příspěvků a spam: MIki, Jakub

Libor Špaček: dodatek, nejen technická záležitost. Sledoval jsem problémy v prosinci, zdálo se mi, že jádro problému bylo ve stranické diskuzi. Chápu to tak, že tato sekce má za účel, že se zde diskutuje volně o záležitostech týkající se fora, jednání.. Lidé zde mohou prodiskutovat nápad, než-li ho podají celostátnímu foru. Když se zde diskutuje o něčem, co se týká strany, nemělo by to být přesouvané do podpalubí.

Vojtěch Pikal: zaznamenal jsem pár podnětů, že vnitrostranická diskuze by měla být moderována z části

Diskuze - Miki, Ivan, Pikal - rozdíl mezi fory vnitrostranická diskuze a Podpalubí

Vojtěch Pikal: sloučil bych to

Marcel Kolaja: Vidím důvod k tomu, aby VD byla moderovaná, když má někdo potřebu nadávat, ať to děla v podpalubí, je to sklep, kam nikdo nikoho nenutí chodit. ve VD očekávám kultivovanou diskuzi a nechci, aby si to lidé vzájemně nadávali a hádali. Vidím důvod pro moderaci VD, aby existoval prostor pro názory a diskuzi.

Martin Kučera: na tom se ukázalo to, když se nad tím zamyslíš, v podpalubí se méně nadává než ve VD

Josef Úlehla: 3 poznámky- nastal čas, abychom foru brali jako něco, co se dá přehlédnout, musíme mít jiné mechanismy, jsou zde obsáhlé části. Když nás bude milion, nemůžeme přečíst milion příspěvků denně. Nešťastná moderace fora, příznivce a člena. To se dá snadno rozlišit tím, že to není člen nebo RegP a mají zde platit jiná pravidla, argumenty s pornem tím nemají nic společného. Třetí - jednoduše technicky by snad šlo zařídit, aby lidé, co mají moderátorská fora, která mohou vypnout a zapnout. Vyhnuli bychom se případům, že někdo napíše něco do zamklého vlákna, který tam nemůže nic napsat. Dotyční by mohli mít dva účty.

Mikuláš Ferjenčík: princip moderace v současnosti funguje tak, že je poměrně dost moderátorů a oni m oderují ve chvíli, kdy na něco narází v rámci čtení fora, chápu, že to může někomu přijít problématicky, ale v rámci praktického provozu, alternativa vede tam, že vznikne skupina mdoeratori, kterí budou mit vlasnosti jako policisti, forum budou cist tak, aby neco nasli a ne aby se neco dozvedeli. Pokud moderator jako ctenar prijde na to, ze nedava neco smysl, ma pomoct ostatnim uzivatelum fora, aby to bylo pochopitelnejsi.

Josef Úlehla: nemám nic proti tomuto způsobu práce. Někdo omylem použije moderatorská práva a neuvědomí si to.

Jakub Michálek: bylo to úplně jinak

Diskuze o moderatorskuch pravech: Ivan, Pepa, Jakub, MIki
Ivan Bartoš: chceme si vypěstovat nějaké frakce? Někdo může řešit konstruktivní věci i v podpalubí. Pokud někdo nerespektuje pravidla, ať tam neleze. - Projev o morálce a slušném chování.

Ondřej Kallasch: připomínka

Marcel Kolaja: neumím si představit, že by Martin Brož neměl být moderaovaný, když je sprostý nebo Petr Vileta, který píše ač ze srandy nějaké věci.

Jiří Kadeřávek Sen.: nejsem tak zběhlý jako vy na tech PC. Forum se rapidně změní u každého člověka v okamžiku, kdy z mladýho studenta, který má hovno na práci a má furu času a najednou se oženíte a budete mít děti… chci tím říct, že se někdo objeví ve všech tématech pořád. A vzniká tím informnační balast. Je to únavné. Palce dolů by to vyřešily. Teď nevím, jestli žádný palec je tím, že to nikdo nečetl, nebo tím, že se to nelíbí.

Mikuláš Ferjenčík: dal bych slovo Pepovi a krátce bych se vrátil k té přehlednosti a pak bych navrhl, ať jdeme k návrhu Petra Kopače.

Martin Kučera: Poznáš, jestli to někdo četl nebo nečetl a jsou zde procenta lidí, kolik četlo příspěvek a kolik dalo like.

Mikuláš Ferjenčík: informační šum a poznámka mimo mísu

Vojtěch Pikal: jsem si vědom toho, že lidé nestíhají celé forum, jsou zde skupiny, co umožnuji skrytí části fora. Nejen globální moderatori jsou moderatori, ale všichni jsou moderatori a když budou moderovat všichni v rámci toho, aby si ve svém prostoru udrželi pracovní prostredi, naucime se to chápat.

Karel Bílek: jak používáme palce nahoru, systém neumí palce dolu

Michal Wagner: když moderuju CF nebo předsedám, tak se tomu neumím vyhnout. A ještě mám poznámku k podpisům. Měly by pro to být nějaká pravidla.

Mikuláš Ferjenčík: Přehlednost - už asi nikdo z RP nečte celé fórum. Výčet, co MIki čte. Jakmile se vlánko pracovní stane vláknem diskusním, je dobré ho přesunout.

Ivo Vašíček: dají se vypínat lidi a je to pak daleko přehlednější

Ondra Kallash: to je v rozporu s demokratickým minimem.

Mikuláš Ferjenčík: u podpisů je dlouhý vývoj

Diskuze o podpisech: Michal, Miki, Problém podpisů ještě není tak zásadní, aby se musel řešit.
Petr Kopač: KK a RK by měla řešit důležitější věci než podpis. AO má na to kompetenci.

Josef Úlehla: nepopři, když někdo něco říká. Jsou zde případy neúmyslného použití moderátorských práve.

Jakub Michálek: jen jsem se vyjádřil k jednomu konkrétnímu případu a pořad se to šíří dál, ačkoliv jsem to vysvětll.

Josef Úlehla: rozdělení pravidel moderace - minimální neznamená, že moderace být nemá. Nemá se ve věcech moderace členů argumentovat o reklamách s viagrou. jednání CF - tam je moderace nepřípustná. CF je posvátná záležitost. Omezování je protipirátské.

Marcel Kolaja: Není pravda, že si můžeš všude říkat, co chceš.

Ivan Bartoš: Hlasuje se o tisíci věcech a hlasující pak už nevědí, cohlasují. Je možné obstrukcí úplně zablokovat rozhodování strany. Přecedající musí mít právo to řídit.

Vojtěch Pikal: Dá se to řešit schvalování příspěvků.

Ondřej Kallasch: Souhlasím s IVanem.

Mikuláš Ferjenčík: aby každý mohl přečíst rozpravu, musí být moderovaná. Každý by měl mít možnost 2-3 příspěvků a zbytek tvrdě moderovat.

Libor Špaček: Je rozdíl mezi technickým moderováním a předsedáním jednání. Nevěřím, že to jde vyřešit technicky, ale je to v osobnosti a umění předsedajícího. Navrhuji školení pro předsedající.

Jakoub Michálek: Školení bylo na Pirátském táboře, ale přijeli jen 4 lidi. Na CF jsou zvláštní pravidla moderaci, Zásadně ne tlačítku OT. Vše se děje slovně výzvami. Pokud nepomůže, pak se to přesouvá do zvláštních záznamů. Předsedající může napomínat a i vykázat. Včera jsme mluvili s Právničkou, byla ve straně Zelených. Oni měli systém mailinglistů. Forum nás spojuje, měli systém mailing listů, tím se vztahy mezi lidmi dostali k bodu mrazu a bylo to šílený. Když je modearace správná, je to v pohodě. Občas se něco nepovede. Vytkl jsem si, aby se forum zmenilo. Přistoupil jsem k poměrně přísnému způsobu moderace a vyrobil jsem si spoustu nepřátel. A vzniklo podpalubí, forum, co je zcela nemoderovaný. Postupem času jsem se od tohoto vynucování pravidel dostal k méně formálnímu systému. Základní principy jsou tu od začátku strany, konzenzuální pravidlo. Když jednám neformálně, kontakt nevzniká. Ale když autoritativně něco udělám, konflikt vzniká. Miki představí usnesení z RP. Poslední věc - schvalování příspěvků je nástroj předběžné cenzury. Pokud má smysl schvalování příspěvků, je to jen na určitého člověka. Nikdo si nemá žadonit o příspěvek.

Mikuláš Ferjenčík: Zdeňku?

Zdeněk Štěpánek: hlásím se už asi po šesté. Problém fora, jednání, je i v tom, že těch jednání tam běží příliš.

Mikuláš Ferjenčík: registrujeme návrh na omezení počet jednání na CF. Mám návrh, co je principielně technický, předávám slovo Petrovi.

b) Samoregulace fóra/Hodnocení příspěvků CF

Předkladatel: CF - Petr Kopač

Členské podněty - návrh Petra Kopače

Petr Kopač: chci zařídit, abychom teď, když nejsou volby, vyřešili technikálie, abychom mohli potom řešit politické věci. Jsou potřeba 4 kroky - změnit pravidla fora - kdo bude moderátor? Měli by být volení ne jmenovaní, budou mít větší legitimitu. - samoregulace fora, hodnocení příspěvků a zpětná vazba, není zde negativní zpětná vazba. Zavedl by se systém, který by měl pozitivní i negativní zpětnou vazbu a rozvedlo by se to do tří os.

Anketka - kdo by používal systém cca přes 10 lidí

Petr Kopač: jde o to, že využijeme sílu komunity, komunitní ineligenci. Oddělujeme politický názory.

Ivan Bartoš: palce jsou super, ale je disinterpretován obsah, je tam často názor na člověka, čím více umožníme příspěvek hodnotit z více pohledů.

Jiří Kadeřávek sen.: měl by se hodnotit příspěvek, ne člověk. Každá zpětná vazba je dobrá.

Petr Kopač: takto to mají na wikipedii, tak sjem to okopíroval, ha ha, jsem Pirát :)) Toto je základní myšlenka, udělat 3 osy, předložil jsem pozměňovací návrh co chceme a nechceme viz internetové jednání. důležitá je filtrace

Mikuláš Ferjenčík: každý by si jí měl sám zapnout a nastavit

Petr Kopač: uvedení 6) pozměňovací návrh. Uvedení: co si od toho slibujeme:

Martin Kučera: považuji to za roumné, zavést více os. Osy bych udělal jen do plusu. Negativní hodnocení si nepřeje. I menšinové názory je potřeba si číst. Nechce, ybchom byly strna „poplácávačů po rameni“. Nechceme příliv a odliv členů.

Marcel Kolaja: Nebude možost filtrování dle názorové shody. V návrhu to ani nebylo. Důležitá je shoda s tématem.

Ondrej Profant: Nepřátelé na fóru se neslučují s dem. minimem. Je potřeba hodnotit na více osách. Musíme být jako svobodné komunity.

Josef Úlehla: I když bude zvláštní osa, tak bude problém s názorovými odlišnostmi. Hrozí nebezpečí odstranění nepohodlných názorů.

Karel Bílek: hodnocení by mohlo být zkreslené, většina lidí hodnotit nebude

Ondrej Profant: Využití bude v pořádku.

Petr Kopač: Vymazala napadlo , že na jných komunitách má hodnocení příspěvku co společného s váhou hlasu. Po více příspěvcích bude teprve možnost hodnotit. Je možnost využít i jen dvě nebo jednu osu, ale tím by se ztratila názorovost. Jsme otevřená strana, přijímáme téměř každého. Jeho názory nezjistíme dokud není ve straně a neprojeví se. Při nekonečných OT příspěvcích je problém zda-li jej číct či ne. Doufá, že důsledkem nového hodnocení, bude zobrazování odpůrců, když napíší kvalitní příspěvek.

Jiří Kadeřávek sen.: má dojem, že víc mluvíme o lidech než o příspěvcích. Někomu přeci dám palec nahoru při kvalitním příspěvku, i když píše jinak nesmysly. Je to zpětná vazba.

Josef Úlehla: rád by filtroval negativní příspěvky, chtěl by zobrazovat ty mimo téma a sprosté - inverzní kritérium.

Ivan Bartoš: posunujeme se k technickému řešení, ale existují KK a RK. Můžeme to použít s tím, co máme. Neznamená to, že tím někoho zatratíme.škála je široká, na zbytek se nesmíme vykašlat. Bude to jen další rozměr hodnocení.

Marcel Kolaja: Kloní se k názoru, že škál hodnocení je moc. Neumí si představit ti klikání k příspěvku. Hledal by něco jednodušího.Fórum je zahlcené „věčnými pisateli“. Implicitně je příspěvek neutrální.

Ondřej Profant: negativní příspěvek není nesouhlasný a opačně.

Petr Kopač: dělá se na tuto úpravu fóra i rozpočet

Vojtěch Pikal: zahlcené CF má problémy občas něco odhlasovat, je zahlcené

Mikuláš Ferjenčík: Vznikl postatný podnět, že zavedení tothoto systému mění způsob, jakým lidé přispívají na fórum, což bude mít pozitiva, ale současně to může mít negativa, kdy příspěvky mají jen lajky, ale nc se s nimi neděje. Skrývání příspěvky má být Opt-in.Tohle by měl být princip pro členy, příznivce. Je otázkou jak jej aplikovat s uveřejnováním navenek.

Vzít možnost zapnout si filtorvání i skrývat si cokoliv (používat systém „inverzně“)

Chce to, aby mezi zobrazenými příspěvky byla i probíhající hlasování.

Zahrnout počet shlédnutí do parametrů systému.

Udělat pilotní projekt na části fóra.

Předsedající vyhlásil přestávku na oběd.Předsedající zahájil pokračování v jednání a předal slovo Marcelu Kolajovi


Mikuláš Ferjenčík: jednání na CF - náš současný problém, probíhá řada jednání. Panuje chaozz. Existují hlasování, kde hlasují až jednotky hlasujících. Proto předsednictvo navrhuje koncept, který by měl změnit jednání na CF - na Internetu. http://www.pirati.cz/rp/rp_01_2013 Napadlo nás udělat wikistránku, kde by se sesumírovaly protiargumenty.

Marcel Kolaja: Pepa Ulehla?

Josef Úlehla: sdílím názor, že jednání jsou neuspokojivá. Zároveň si myslím, že toto směřování je nežaudoucí. Návrh CZ Piráta, který je mnohem dál, než jdete vy, říká, že máme využít internetové prostředí lépe. TO co dělá CF na netu má být jako referendum. Je to nebezpečný, protože to prosazuje názor, se kterýým nesouhlasím, že někdo jiný než CF CF říká, co má dělat. Může fungovat pouze seberegulce. Během jednání není nikdo vyšší, kdo řekne, co je a co není k tématu.

Mikuláš Ferjenčík: dvě věci. Jedno je co je velký a co malý pozměňovací návrh. Je legitimní, aby CF deklarovalo tu proceduru, chcem nacházet společný konsenus.

Marcel Kolaja: faktické poznámky?

Viktor Mahřík: na jednání může být předložen jen jeden návrh?

MIki a Viktor a Vojta: diskuze
Mikuláš Ferjenčík: ideální by bylo, kdyby časem byl členský podnět, který bude tak prodiskutovaný, že je hlasovatelný

Ivan Bartoš: je důležité, že člověk, který reaguje protinávrhem, skutečně získá pozornost lidí, aniž by sám něco dělal, stává se stejně hodnotným účastníkem, jako ten, kdo podal podnět

Libor Špaček: sympatizuji s motivací pro tento návrhem, pokud CF dokáže jednat rychleji, bude to dobrá věc. Líbí se mi, co Pepa zmínil, člověk, který si podnět podal a udělal si s ním práci, by měl být ten, kdo získá další právo to věcně dotáhnout do konce. Navrhovatel podnětu si může na začátku zvolit jednání nebo přímo hlasování, navrhuji. Navrhuji kulturu spolupráce, lidé spíš budou podávat navrhy na hlasování, ne na odstraneni. Na závěr mám namítku proti bodu 7, musíme být opatrní, abychom neomezovali pravomoci CF

Mikuláš Ferjenčík: bylo to koncipované jako oprávnění

Marcel Kolaja: Ondro?

Ondra Kotas: proč 7 neškrtnout?

Mikuláš Ferjenčík: hlasuje se bez toho, aby lidé měli informace

Libor Špaček: Stanovisko RP je jen stanovisko organu podrizeneho CF, proto není nezbytné. Musí být oponentura.

Ondřej Kallasch: RP jsou cleni CF, proc by meli mít právo větší než jiný člen

Jakub Michálek: RP je vrcholný orgán. Na RP závisí výkon vůle CF a CF má dlouhodobou vizi. POkud přjde někdo z odboru, melo by CF zaujmout stanovisko, jestli se to s vizí shoduje.

Josef Úlehla: Umoznit jednani, bez rozpravy ve vlaknu. At si kecají jnde. Je to mozné?

Vojtěch Pikal: Toto je již dnes možné.

Josef Úlehla: ale já chci, aby to mohl udělat navrhovatel.

Ivo Vašíček: Navrhovatel by to právo měl mít, ale CF to musí schválit. hlasováním.

Mikuláš Ferjenčík: To je současný stav.

Ondřej Profant: Ptám se zpravodaje, jak se určí, kdo je oponent?

Mikuláš Ferjenčík: WIkistránka, kde každý proti napíše svůj argument.

Ondřej Profant: Jak se bránit názorům prokazatelně špatným, které jsou v rozporu s fakty?

Michal Wagner: Kdo bude hlídat tu wikistránku? Proč vypouštět rozpravu?

Mikuláš Ferjenčík: Lidi mají možnost to dát někam, kde to bude kondenzované. Wiki bude pomůcka.

Jakub Michálek: V komponentě Přímá demokracie je napsáno, že musí být pro i proti u kazdeho navrhu. Diskuse je základní podmínka, to je v Dem minimu. Proto RP nikdy nepredlozilo návrh bez rozpravy.

Vojtěch Pikal: Problém je v tom, kdo sestaví oponenturu.

Mikuláš Ferjenčík: Nemám s tím problém.

Ondřej Kallasch: nechci, aby se navrhovatel mohl rozhodnout pro vylouceni rozpravy. Wiki stranka by mela byt moderovaná.

Mikuláš Ferjenčík: jinak nez crowdsourcingem to prostě nejde. není žádný legitimní oponent.

Petr Kopač: kdo má právo zapisovat argumenty - zapisovatel

Mikuláš Ferjenčík: nemusí být neutrální.

Petr Kopač: Když tam bude vše, bude to další hromada textu bez informací.

Jakub Michálek: ne. Nepředpokládejme zlou vůli.

Marcel Kolaja: přihlaste se do rozpravy, Libore.

Libor Špaček: Vašíček měl příspěvek, kde jsme došli k tomu, že se vůbec nic nezmění, že tady ta situace je, někdo si může podat procedurální podnět a hlasovat tak či onak. Tohle nic neřeší, jen je zde víc pravidel. S odkazem na bod 7 - nelíbí se mi, že někdo má extra stanoviska, když se skládáme z jednotlivých členů. Každý si sem může napsat své stanovisko jako člen nebo jako předseda.

Jakub Michálek: To byl sebeomezující nazor RP, abychom zamezili prosezení vůle RP bez oponentů.

Marcel Kolaja: je to v kruhu a opakuje se to navrhuji aby se k tomu potom navrhovatel souhrně vyjádří

Patrik Doležal: Stránky by měly být jen dvě: Pro a proti. Oponent by měl být dobrovolník. A následně by se to řešilo, jestli je dobrý nebo ne.

Josef Úlehla: Je na zodpovědnosti navrhovatele, aby to dotáhl do stavu, kdy se to dá již hlasovat. Může se to udělat tak, že získá členský podnět. MŮže se zavést pravidlo, že u hlasovatelného návrhu se ukáže odkaz + odkazy předsednictva atd.. Vše by proběhlo v neformálním procesu na foru a vysledek, co by se predlozil CF by byl návrh a několik připomínek. Je to jednoduchá procedura, nepřidělává to žádnou práci. Vyhovuje to všem demokratickým maximum a minimum.

Viktor Mahřík: chtěl jsem podpořir návrh, že to má dělat zapisovatel.

Rozprava - Vašíček, Kallasch, Jakub

Mikuláš Ferjenčík: líbí se mi co říkal Ivoš. Návrh má dva aspekty, jeden je, jestli je dobrej nebo špatnej a druhej je, jestli stojí za to realizovat nebo ne. My máme omezene kapacity a muzem si naridit moc veci, ktere chceme udělat, ale muzeme se dostat do rozporu s tím, co jsme schopní udelat. Realize do znacne miry stoji na nas. Chci tedy, aby RP davali prispevek ve smyslu - dopad tohoto podnetu. K zapisovateli - VNimám jako nejvíc problematický, opoziční posudek bude často menšinový, je absurdní, abychom rozhodovali většinou, kdo to bude sumarizovat. Je lepší postavit na to systém, který není závislý na dobré a zlé vůli. Prosazuju wikistránku, kterou si budou moct ostatni upravovat. JAKO Hlavní problém celého tohoto přístupu vidím, že někdo chce co nejefektivněji porazit někoho jiného. Chci, abychom názory sblížili a nevyhrotili. Jednání by se měla koncentroval to jednoho usnesení. Jsem odpůrce odsunování příspěvků. CF je nejlepší prostor, kde to máme diskutovat. AO to měl zpracovat a když to nezpracuje, udělá to RP. Pokud s tím nesouhlasíte, můžete nám teď uložit, kterým směrem to ubírat.

Vojtěch Pikal: Už to probíhá, něco bude jako vyhláška AO.

Návrh na ukončení

Libor Špaček: Shrnutí negativ. Během rozpravy jednání CF lidé zneužívají rozpravu k prosazení vlastní agendy. To nejde přirozeně odstranit. Řešení je přesunout rozpravu do fáze členského podnětu. Tam není motivace unést jednání. Tam to řídí navrhovatel. Během toho se vyformulují hlasovatelný text, důvodová zpráva, a stanoviska pro a proti. A na CF jen hlasovat.

Hlasování o ukončení optickou většinou. Návrh byl přijat.

Mikuláš Ferjenčík Cíl je, aby se návrh nevětvil, jen vyvíjel. Navrhovatel konsezuálně mění návrh. Risiko je v tom, že se přijde o názory.


Ukončen bod jednání.

2. Zdravotnictví

a) Odstranit alternativní léčbu z programu

Předkladatel: CF - Petr Kopač


Patrik Doležal + Martin Kučera: Věcně je návrh OK, ale jde o formulace: Co je to alternativní léčba? Co je schválená léčba? Cílem je, aby se od schvalovacího procesu léčby odstřihly finanční vlivy lobbistů.

Zdeněk Štěpánek: Navrhl bych jen vyhodit alternativní péči z textu původního návrhu.

Mikuláš Ferjenčík: Změna je zbytečná, původní text dává smysl. I tak je dost abstraktní. Netřeba přeformulovávat. Prostě podporujem i jiné, než zavedené způsoby. My se hlásíme k boji proti farmaprůmyslu. Je jasné, že nemůže být placeno nic, co není schválené. Tom, že to někdo desinterpretujeme, máme řešit vysvětlením a doplněním, ne předěláním. Kolaja: Souhlas s Mikim, je to Pirátské. Fytoterapie se nesmí odmítat. Farma firmy jen extrahují to, co má příroda. Musíme to rozpracovat, ale ne v této politické rovině. I čínská medicína je vědecká.

Petr Kopač: je menší úmrtnost i dětí. Jsou úspěchy medicíny. Patrik. My ti to nebereme. Navrhuji zamítnout Petrův návrh. Při formulaci jsme se řídili materiály MZ, kde se alternativní péče bere jako terminus technikus.

Petr Kopečný: Homeopatie je nesmysl.

Ivo Vašíček: Začíná se to zvrhávat v ideologii. Je to otázka postoje.

Libor Špaček: Ponechat stávající text.

Vojtěch Pikal: Kámen úrazu je slovo pojišťovna.

Marcel Kolaja: Nikdo nechce zrušit normální medicínu. Z textu nevyplývá, že chceme hradit skok z letadla bez padáku. A jsou případy, kdy alopatie nemá výsledky, ale akupunktura ano. Rozpor alo x alt je škodlivý, má se spolupracovat.

Jakub Michálek: Stávajícímu textu předcházela půlroční diskuse. Zdr. poj by ely byt veřejnoprávní instituce.

Petr Kopač: O tom jsem nevěděl, bylo by dobré na to odkazovat u programu. Na důvodovou zprávu. Jsem pro stažení návrhu, pokud se to doplní.

b) Zdravotnické registry

Předkladatel: CF - Petr Kopač


Diskuse jen podpora návrhu. Elektronizace nevadí. Centralizace je škodlivá.

Usnesení:

RV schvaluje programový dokument decentralizace zdravotní dokumentace.Věcné hlasování o návrhu usnesení k bodu Zdravotnická dokumentace
Zdeněk Štěpánek pro Ondřej Kotas zdržuje se
Mikuláš Ferjenčík pro Ondřej Profant pro
Ivan Bartoš nepřítomen Jiří Kadeřávek nepřítomen
Petr Kopač pro Ivo Vašíček pro
Petr Třešnák nepřítomen Ondřej Kallasch pro
Michal Havránek nepřítomen Róbert Čuma nepřítomen
Patrik Doležal pro Petr Kopečný nepřítomen
Lukáš Findeis pro Jakub Michálek pro
Libor Špaček pro Lukáš Nový nepřítomen
Výsledky věcného hlasování
PRO 10 hlasů
PROTI 0 hlasů
ZDRZELI SE 1 hlas


Návrh byl přijat

3. Předpisy

a) Volební řád

Předkladatel: AO - Vojtěch PikalMikuláš Ferjenčík: to už je ošetřené. Kandidátky PKS, program RV

Jakub Michálek by odložil na internet, je třeba doplnit termíny a předpisy pro typy voleb. úkoly pověřit AO.


Návrh usnesení:

RV ukládá RP zpracovávat ve spolupráci s AO novelu volebního řádu k jednotlivým volbám v tom pořadí, jak nastanouVěcné hlasování o návrhu usnesení ve věci novely volebního řádu
Zdeněk Štěpánek zdržuje se Ondřej Kotas zdržuje se
Mikuláš Ferjenčík pro Ondřej Profant nepřítomen
Ivan Bartoš nepřítomen Jiří Kadeřávek nepřítomen
Petr Kopač pro Ivo Vašíček nepřítomen
Petr Třešnák nepřítomen Ondřej Kallasch zdržuje se
Michal Havránek nepřítomen Róbert Čuma pro
Patrik Doležal pro Petr Kopečný pro
Lukáš Findeis pro Jakub Michálek pro
Libor Špaček pro Lukáš Černohorský pro
Výsledky hlasování
PRO 9 hlasů
PROTI 0 hlas
ZDRZELI SE 3 hlasy

Návrh byl přijat

b) Status Kontrolní komise

Navrhovatel: KK - Jiří Rezek


KK pozadala o zmenu, protože nemuze fungovat efektivne. Zmenší se počer paragrafů.


Jakub Michálek: https://forum.pirati.cz/post195436.html?hilit=shrnut%C3%AD%20princip%C5%AF#p195436

Mikuláš Ferjenčík: reflektoval bych návrh od Marcela, nejprve konsensuálně. Chce Vašek Málek nebo někdo jný z KK něco doplnit? Kdo chce vystoupit v rozpravě? Návrh na odročení.

Libor Špaček: na Jakuba - jaký rozdíl mezi podněty do komise? Soukromý - tam se nemůže jednat o porušení a můžeš mi dát příklad, o co se tam jedná? Rozdíl mezi podnětem a stížností.

Jakub Michálek: o stížnosti musí rozhodnout celá komise. Nejprve se p rozkoumá, jestli je zde důvodné podezření a když je podnět neodůvodněný, nebude se tím KK zabývat. Kdyby na tom někdo trval, může podat stížnost a celá komise o tom musí hlasovat. Je to, abychom se vyhnuli svévoli. Povinnost KK rozhodnout.

Martin Kučera: proč by lidi dávali podněty, když můžou dát stížnost.

Jakub Michálek: stížnost je zpoplatněna.

Mikuláš Ferjenčík: dotaz k jistotě. Jakým způsobem se jistota vrací nebo ne.

Jakub Michálek: jistota se vrací, pokud má uživatel úspěch v řízení.

Michal Wagner: když KK nestíhá řešit, jak jí donutíš, aby to vyřešila během 30 dnů?

Jakub Michálek: bude menší počet podnětů a práce se 5x zjednoduší. Když to i tak nezvládnou, musí požádat o prodloužení lhůty.

Mikuláš Ferjenčík: uzavřel bych tento bod jednání, máme tu bod RŮZNÉ, nabízejí se dva postupy - ukončit jednání, nebo probrat něco z RŮZNÉ. Kteří zpravodajové chtějí projednat nějaký svůj bod a mají představu o čase o něm?

Patrik Doležal: 3 minuty RV

Petr Kopač: pozvánka na workshop

Vojtěch Pikal: zrušení programových komisí 10 minut

Mikuláš Ferjenčík: Vyslechneme si tedy Patrika a Vojtu, je někdo proti? Marcel… takže hlasujeme. Kdo je pro ukončení jednání teď hned, aŤ zvedne kartičku - návrh nebyl optickou většinou přijat. Patriku, máš slovo.

Patrik Doležal: má tu někdo nějaké technické problémy s připojením na mumble? Řešení dodejte na stránku. Druhá věc - jde o to zvýšit činnost RV jako celku. Nějaké konference nebo schůze na mumble. Co si dát, že se třeba za 30 dnů sejdeme na mumble? Je někdo proti, kdybychom termín vymysleli.

Mikuláš Ferjenčík a Marcel Kolaja proti.

Marcel Kolaja: je tu málo lidí

Mikuláš Ferjenčík: přijde mi logičtější dát si informační mumble.

c) Mumble

Předkladatel: PO - Patrik Doležal


Patrik Doležal: návrh na 24. února v 18 odpoledne - oznamuji a vyhlašuji mumble schůzi RV.

Petr Kopač: chtěl bych vás srdečně pozvat na workshop, který jsme zorganizovali. Je to v pondělí. Témata - nejen komunikace, ale i efektivní učení jazyků, interiview na nečisto.

Mikuláš Ferjenčík: dal bych hlasovat o ukončení jednání. Budem hlasovat na podnět Pikala o zařazení do pořadu jednání o zrušení programových komisí.

d) Zrušení programových komisí

Předkladatel: AO - Vojtěch Pikal


Vojtěch Pikal: http://www.pirati.cz/lide/vojtech_pikal/rv


Usnesení:

CF Pirátské strany ruší programové komiseVěcné hlasování o návrhu usnesení ve věci zrušení programových komisí
Zdeněk Štěpánek pro Ondřej Kotas pro
Mikuláš Ferjenčík pro Lukáš Findeis pro
Jakub Michálek zdržuje se Patrik Doležal pro
Petr Kopač pro Libor Špaček pro
Výsledky hlasování
PRO 7 hlasů
PROTI 0 hlas
ZDRZEL SE 1 hlas
Návrh byl přijatNedělní jednání RV Pirátské strany bylo ukončeno.
Zasedání RV v Brně bylo ukončeno.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.