• @cen_ao has create permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • @cen_jednatele_rv has upload permissions
  • @cen_asistenti_rv has edit permissions
  • @cen_rv has edit permissions
  • @cen_f has edit permissions
  • @cen_vedouci_rt has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Povolební strategie koalice Pirátů a Starostů

pro volby do Poslanecké sněmovny 2021

Koalice Pirátů a Starostů je demokratické, liberální a středové uskupení. Má důsledný protikorupční program, vizi moderního řízení státu na základě dat a aktuálních vědeckých poznatků a respekt k právům a svobodám. Cílem koalice je vyhrát letošní volby do Poslanecké sněmovny a sestavit funkční vládu, ve které budeme schopni prosadit své programové priority.
Politika je pro nás veřejná služba občanům. Nechceme stát, který je výnosnou hračkou pro oligarchy a jejich zákulisní hráče. Chceme bezpečný, přívětivý, svobodný a férový stát, v němž víme, že se máme kam obrátit, když potřebujeme pomoci. Stát, který vytvoří podmínky pro člověka od jeho narození, nabídne mu kvalitní vzdělání pro 21. století a připraví prostředí pro rozvoj jeho schopností. Stát, který pečuje o životní prostředí, podporuje lidskou tvořivost a podnikatelského ducha, a nenechá nás padnout na dno, když zakopneme, zraníme se nebo zestárneme. Stát, který není ve světě izolovaný a podílí se na konstruktivní evropské spolupráci. Zaměříme se na využití příležitosti předsednictví ČR v Radě EU, kde bude mít Česko silný hlas a schopnost získat spojence pro prosazování společných zájmů.

Piráti a Starostové se zasadí o stát, který bude schopně a adekvátně jednat v oblastech, ve kterých je nezastupitelný (zahraniční politika, vnitřní bezpečnost, obrana, justice). Zároveň je důrazný v prosazování práva, ale nezasahuje zbytečně do životů lidí. Stát má sloužit, ne šikanovat. Správu naší země svěříme poctivým, kompetentním a důvěryhodným lidem, kteří mají zkušenosti a budou kvalitně rozhodovat ku prospěchu celé společnosti.
Chceme, aby občané, kteří se rozhodnou podpořit svým hlasem koalici Piráti a Starostové, věděli, jak budeme po volbách pracovat. Proto předkládáme jasnou a závaznou strategii povolební činnosti. Představujeme v ní, jak se koalice bude chovat při různých povolebních scénářích. Transparentnost totiž bereme vážně, a proto začínáme sami u sebe.
Pokud dostaneme důvěru občanů, budeme se účastnit vyjednávání o složení vlády s cílem dostat maximum našich koaličních priorit1) do vládního programu. Naše podpora libovolné vlády je podmíněna tím, že do vlády nebudou nominováni lidé nekompetentní s prokázanou korupční minulostí, nebo v trvalém střetu zájmů. V žádném případě nepodpoříme vládu s účastí subjektů ohrožujících základy liberální demokracie nebo s historickým dědictvím likvidace demokracie v této zemi, tj. zejména s účastí KSČM, SPD nebo s ANO.

V průběhu voleb a sčítání hlasů

Výsledky voleb budeme společně sledovat na volebním štábu koalice.
Komentáře k výsledkům voleb a k povolebnímu vyjednávání budou vydávány během volební noci po dohodě celostátních lídrů koalice.
Celostátní lídři mohou nezávazně komunikovat s ostatními stranami adekvátně situaci, případně domlouvat schůzky k povolebnímu vyjednávání.

Hned po volbách

V neděli po volbách zasedne koaliční rada.
Koaliční rada stanoví vyjednávací tým pro účely dalšího vyjednávání povolebního uspořádání. Vyjednávací tým povede kandidát koalice na předsedu vlády, kterého případně zastupuje lídr druhé koaliční strany. Vyjednávací tým postupuje podle principu vzájemné shody. Vyjednávací tým zasílá postup na vědomí koaličním klubům v Poslanecké sněmovně, koaliční radě a předsednictvům stran a komunikuje průběh vyjednávání směrem k členským základnám. Celostátní lídři mají na starosti také informování veřejnosti prostřednictvím médií.
Všichni poslanci za Piráty a Starosty vyplní a zveřejní majetkové přiznání nejméně v rozsahu požadovaném zákonem o střetu zájmů.
Koaliční strany po volbách vytvoří samostatné poslanecké kluby, které budou postupovat jednotně při vyjednávání o zastoupení koaličních stran ve vedení sněmovny a o vládní koalici, v hlasováních o důvěře vládě, o státním rozpočtu a o dalších důležitých zákonech v rámci společného programu.2) K ustanovení poslaneckých klubů dojde v neděli po volbách. Platí zásada „společně do vlády, nebo společně do opozice“.

Povolební vyjednávání

Cílem vyjednávání o vládě bude dosáhnout co nejširšího naplnění priorit koalice Pirátů a Starostů a jejího volebního programu a zajistit pro tento účel co nejlepší obsazení potřebných postů ve vládě a Poslanecké sněmovně. Během povolebního vyjednávání budeme konstruktivním a rozumným partnerem, nehodláme ale ustupovat z našich základních hodnot a programových priorit.
Ve vyjednávání zohledníme váhu pozice předsedy vlády a význam jednotlivých resortů, odbornost kandidátů na ministry a obsazení dalších nominovaných míst. Zvážíme také dopad programu konkrétních stran na danou oblast. Poměr míst ministrů mezi koaličními stranami Piráti a Starostů bude odpovídat znění Koaliční smlouvy.3) V rámci vyjednávání také zohledníme pozici budoucího evropského komisaře, kterého bude nastupující vláda nominovat.

Koaliční strany budou vést vyjednávání s ostatními subjekty ve věcech, kde postupují jednotně, pouze prostřednictvím vyjednávacího týmu koalice. Ve vyjednáváních s ostatními subjekty budou postupovat podle předem sjednaného společného plánu.
Koaliční strany vynaloží veškeré nezbytné úsilí, aby jejich příslušné orgány projednaly výsledky vyjednávání či jiné potřebné záležitosti neprodleně.

Nedovolíme hromadění funkcí na plný úvazek. Každý náš poslanec, případně člen vlády, bude brát tuto svou roli jako prioritu, a zařídí si své ostatní aktivity (práce v samosprávě, studium, podnikání, výuka atd.) tak, aby plně využil potenciál mandátu. Přijatelný je souběh s nejvýše jednou neuvolněnou funkcí na obci či kraji nebo polovičním úvazkem (například v akademické sféře).4)
V případě platnosti klouzavého mandátu preferujeme pokud jej ministr (který je zároveň poslancem) využije a bude se soustředit na vedení resortu.5)

Různé scénáře spolupráce s ostatními stranami

Vítězství ve volbách

Koalice Pirátů a Starostů má jasnou ambici vyhrát volby a sestavit vládu. Pokud se tak stane, na předsedu vlády dle domluvy nominujeme celostátního lídra Pirátů. Vyjednávací tým určí strany, které osloví jako první s ohledem na jejich program, zvolené poslance, důvěryhodnost, vystupování v kampani, historickou zkušenost a šanci sestavit většinu ve sněmovně.
Koaliční rada sestavila již před volbami širší vládní tým,6) ze kterého budou zvažovány vhodné nominace na funkci člena vlády za koalici, a to na základě nominací obou koaličních stran. Při jmenování a odvolávání ministrů bude koalice postupovat v souladu s koaliční smlouvou a Ústavou.7)

Účast na vládě

Pokud budeme mít na základě výsledků voleb odpovídající mandát, jsme připraveni jednat o účasti ve vládě s cílem prosadit maximum našeho programu.
Naše účast ve vládě může nastat i v případě jiného volebního výsledku než vítězství ve volbách. Do vlády rozhodně nebudeme vstupovat z pozice slabého hráče s minimální možností korigovat rozhodnutí silnějších členů vlády.

Tolerance menšinové vlády

Jsme připraveni zvážit toleranci menšinové vlády v případě, kdy dojde k zohlednění našich politických priorit v programu koalice. Po vládě bychom požadovali jasné záruky. Tolerance je podmíněna plněním dohodnutých závazků, otevřeností při vládnutí a průběžnou politickou, veřejnou a odbornou diskuzí k připravovaným záměrům. Případné nedodržení našich podmínek by znamenalo konec naší tolerance menšinové vlády, tedy v případě hlasování o (ne)důvěře vládě budeme aktivně hlasovat proti důvěře.

Konstruktivní opoziční práce

V případě volebního výsledku, který nám neumožní podílet se na vládní zodpovědnosti, jsme připraveni být znovu opozičními stranami. V opozici zůstaneme i v případě, že by se nabízela možnost vstoupit do vlády pouze se stranami, které nevyznávají stejné principiální hodnoty. Navázali bychom tak na předchozí 4 roky, kdy jsme byli konstruktivní a hlasitou opozicí. Využijeme zkušeností z předchozího volebního období, i těch z vedení obcí, měst, krajů a v neposlední řadě zkušeností našich zástupců v Senátu a Evropském parlamentu, abychom byli ještě efektivnější a prosadili více našich programových priorit.
Demokraticky zvolenou vládu budeme respektovat a nebudeme se snažit bezhlavě a za každou cenu o její pád, protože je pro nás důležitá stabilita země, a tedy i její vlády. Snaha o vyvolání hlasování o nedůvěře vládě musí být až reakcí na silně negativní okolnosti, nikoliv standardem a cílem snahy opozičních stran.
Budeme apelovat na ostatní strany, aby do vlády a dalších funkcí (ve vysokých pozicích státní správy, v Parlamentu, v dozorčích radách státních firem apod.) byly nominovány bezúhonné, kompetentní a důvěryhodné osoby. Budeme požadovat rozumné záruky, abychom předešli zneužití moci, např. odmítneme podpořit kandidáty, kteří by byli ve střetu zájmů.

Spolupráce v Parlamentu České republiky

Bez ohledu na rozložení mandátů jsme připraveni spolupracovat na prosazení našich programových priorit se všemi politickými stranami, které budou mít zastoupení v Parlamentu České republiky.


Tento dokument je součástí volebního programu.

původce:
Koaliční rada
příslušný:
Koaliční rada
typ:
volební, společný
zásadní:
ne
stav:
platný
1) Priority koalice jasně stanoví Koaliční smlouva. Mohu být případně doplněny dle článku 2.3.6. Kodexu spolupráce.
2) Podrobně ke spolupráci klubů viz článek 11 Kodexu spolupráce Koaliční smlouvy, zejména čl. 11.1., 11.4. a 11.5.
3) nejhůře 2:1 pro STAN, viz čl.11.3.5. Kodexu spolupráce Koaliční smlouvy
4) Viz čl. 5.2.5. Kodexu spolupráce Koaliční smlouvy.
5) Viz poslední odrážka kapitoly Vedení a řízení státu v příloze Programová vize Koaliční smlouvy.
6) Členové vládního týmu viz: https://www.piratiastarostove.cz/vladni-tym/
7) Podrobněji čl. 11.3.2. Kodexu spolupráce Koaliční smlouvy.
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
program/volebni/2021/strategie.txt · Poslední úprava: 10.09.2021 20:33 autor: vojtech.pikal