• @predsedajici has upload permissions
 • @garanti has delete permissions
 • @cen_ao has create permissions
 • @jednatele has delete permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Rovnoprávnost

Rasisti, fašisti, sexisti jsou také LIDÉ. Ty říkáš LIDÉ, jako by to bylo něco dobrého...

Rovnost před zákonem a právo na sebeurčení jsou základem moderní svobodné společnosti. Kromě aktivního boje proti diskriminaci prosazujeme rovný přístup k veřejným službám, rovnoprávnost různých forem životních partnerství a rovnoprávnost rodičů ve výchově dítěte.

Diskriminace staví mezi lidmi umělé hranice, a proto ji odmítáme:

 • Rasová diskriminace. Boj za právní rovnost mezi lidmi bez ohledu na barvu pleti a další fyzické znaky byl již vybojován v minulém století. Odmítáme rasismus a chceme reálně řešit problémy, které k rasistickým náladám vedou, včetně jejich příčin.
 • Věková diskriminace. Odmítáme záměrné rozdělování společnosti podle věku. Podporujeme vzdělávání seniorů v oblasti technologií a změny v systému vzdělávání, které otevřou přístup ke vzdělání i starším lidem.
 • Náboženská diskriminace. Každý má právo na svobodu myšlení a náboženského vyznání, včetně práva náboženské vyznání změnit. Prosazujeme nezávislost státu na náboženství a podporujeme odluku církve od státu. Na veřejných školách má mít výuka jednotlivých vyznání stejné postavení jako další výběrové předměty.
 • Sexuální diskriminace. Piráti se zasazují za svobodné sebeurčení pohlavní a sexuální identity. Zrušíme povinnost uvádět pohlaví v úředních dokumentech, kde to není pro vyřízení věci podstatné. Zasazujeme se o mezinárodní dekriminalizaci homosexuality.
 • Diskriminace migrantů. Pirátská strana si uvědomuje problémy pracujících imigrantů a migrujících pracovníků. Zasadíme se o to, aby na migrantech nevydělával organizovaný zločin, aby měli možnost získat vzdělání a najít společenské uplatnění.

Pro zajištění rovnoprávnosti je potřeba dlouhodobé řešení, nikoliv nařízení a kvóty. Klíčové jsou zejména kvalitní a všeobecně dostupné veřejné služby, které vytvářejí dobré prostředí pro založení rodiny a výchovu dětí pro všechny bez rozdílu (dostupnosti vzdělání, podpora jeslí a školek, volnočasové aktivity atp.).

Všeobecná a rovná dostupnost veřejných služeb pro rodinu a vzdělání brání propadu sociálně slabých do vyloučení ze společnosti a přenosu vyloučení na další generace. Dostupnost veřejných služeb ale podpoří i zakládání rodin lidmi, kteří nejsou ohroženy sociálním vyloučením. Podpora zakládání rodin rovněž povede k posílení demografické struktury celé společnosti.

Není úkolem státu předepsat, jak konkrétně by rodina měla fungovat. Stát lidem nesmí určovat formy soužití. Je důležité podporovat lidská soužití, ve kterých lidé, bez ohledu na jejich počet a pohlaví, přebírají odpovědnost jeden za druhého, za děti, staré lidi nebo ty slabší. I bez dětí jsou soužití principiálně vítána.

Respektujeme přirozené právo dítěte na rodičovskou výchovu, i když se rodiče rozhodli žít odděleně. Pokud se rodiče na péči o dítě nedohodnou, budeme prosazovat rovnocennou možnost obou rodičů se na výchově svého dítěte podílet, kdykoliv to připadá v úvahu.

Štítek

Štítek

příslušný:
Lidská práva
původce:
Republikový výbor
typ:
dlouhodobý bod, základní
zásadní:
ne
stav:
platný
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
program/rovnopravnost.txt · Poslední úprava: 10.03.2021 09:57 autor: vojtech.pikal