• @cen_ao has create permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has edit permissions
 • @cen_rv has edit permissions
 • @cen_f has edit permissions
 • @cen_vedouci_rt has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Účast veřejnosti na rozhodování

Pirátská strana podporuje zapojení odborníků a veřejnosti do rozhodování. Cílem je přijímat kvalitnější rozhodnutí, která lépe vyhovují potřebám lidí a zohlední jejich praktické zkušenosti. Přistupujeme k politice s pokorou, že nikdo z nás nemá patent na rozum, a zejména s důvěrou v lidi.

Proto podporujeme rozhodování blíže občanům, vhodnou úroveň participace a promyšlené využití prvků přímé demokracie. Piráti mají ambici být průkopníky v tom, aby zapojení odborných komunit a občanské společnosti mělo smysl a vedlo k lepšímu fungování státu a samospráv.

Zapojení odborníků a zájmových skupin

 • Chceme, aby měl stát špičkové analytiky a další odborníky na jednom místě a dokázal v náročných podmínkách dělat rychlá rozhodnutí na základě faktů a dat.
 • Podporujeme sběr nápadů, variant řešení a argumentů od odborníků a veřejnosti online.
 • Pro zvýšení transparence budou moci odborníci, zájmové skupiny a veřejnost zákony připomínkovat během vzniku i při používání. Budou moci oznámit zbytečnou byrokracii online a stát prověří, jak to lze změnit.
 • Jsme pro transparentnost lobbování.

Rozhodování blíže občanům

 • Podporujeme širokou účast občanské společnosti v komisích a výborech, ať už jde o vládu, kraje nebo obce a posílení jejich reálného významu.
 • V některých případech může být dokonce přínosné, aby danou věc diskutovalo občanské shromáždění, například jako ve Francii ke klimatu nebo v Irsku k manželství pro všechny.
 • Podporujeme participativní rozpočtování a hledání priorit na obecní úrovni, aby obce více investovaly do věcí, po kterých je mezi lidmi opravdová poptávka.
 • Předpokladem pro informované rozhodnutí je skládání účtů. Proto Piráti prosazují, aby stát, kraj nebo obec průběžně reportovaly občanům aktuální stav plnění všech slibů a pokrok v uskutečnění projektů, používal rozklikávací rozpočty a další nástroje skládání účtů.

Promyšlené využití prvků přímé demokracie

 • Referenda na úrovni města či obce podporujeme a usilujeme o jejich životaschopnost.
 • Prosazujeme iniciativu občanů, která umožní sepsat petici, kterou se při určitém počtu podpisů bude zabývat vláda, sněmovna či výbor anebo starosta či zastupitelstvo a zašle na ni odpověď.
 • Budeme se podílet na promyšleném využití referenda na celostátní úrovni pro hodnotové společenské otázky, bez možnosti měnit Ústavu a mezinárodní smlouvy. Počet podpisů a závaznost hlasování budou nastaveny tak, aby byla referenda používána výjimečně, ale byla jako nástroj životaschopná.

Tento dokument byl schválen republikovým výborem.

Štítek

Štítek

příslušný:
MRT Demokracie
původce:
Republikový výbor
typ:
dlouhodobý, bod, základní
schváleno:
4-11-2023
zásadní:
ne
stav:
platný

Resortní tým

Související dokumenty

Programové body

Legislativní informace

Republikový výbor schválil nové znění programového bodu na zasedání 4. a 5. 11. 2023.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
program/prima_demokracie.txt · Poslední úprava: 25.05.2024 11:07 autor: vojtech.pikal