• @cen_ao has create permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has edit permissions
 • @cen_rv has edit permissions
 • @cen_f has edit permissions
 • @cen_vedouci_rt has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Svoboda podnikání

A: Podporuji svobodný trh. M: Svobodný trh? Co jsi sakra zač? Komunista?!

Pirátská strana má důvěru ve svobodný trh, který se narozdíl od politických intervencí osvědčil a motivuje k tvorbě hmotných statků. Na druhé straně si uvědomujeme, že hospodářská soutěž není jediným smyslem lidské existence. Proto budeme otevírat prostor pro komunitní projekty a podnikovou demokracii na dobrovolné bázi.

Stát by měl poctivé podnikání co nejvíce usnadnit. Vodítkem při stanovení pravidel hospodářské soutěže by měl být ideál dokonalé konkurence:

 • Dostupnost informací. Podnikatelé i spotřebitelé mají mít přístup k veškerým informacím o výrobcích a službách nezbytným pro rozhodování a porovnání. Díky informačním technologiím může trh fungovat mnohem efektivněji. Podporujeme sdílení zkušeností mezi spotřebiteli – za nepřijatelné považujeme blokování internetových diskusí a jiných prostředků pro výměnu zkušeností a hodnocení výrobků spotřebiteli.
 • Svobodná hospodářská soutěž. V poctivé a rovné soutěži na evropském trhu mají podnikatelé soutěžit kvalitou a cenou, nikoliv zneužíváním dominantního postavení a ovlivňováním veřejné moci. Jsme proti narušování hospodářské soutěže (monopoly, kartely, uplácení politiků, úředníků a zaměstnanců, nerovné subvence, vázaný prodej počítačů a software, zákaz
  hmac: : program:svoboda_podnikani
  paralelního dovozu a státní intervence).
 • Přístup na trh. Chceme zjednodušit přístup na trh novým podnikatelům a usnadnit
  hmac: : program:svoboda_podnikani
  interoperabilitu. To platí i na veřejné zakázky, kde prosazujeme otevřenost, přiměřené zadávací podmínky a nezávislost na konkrétním dodavateli. Tomu lze pomoci volně dostupnými technickými normami a používáním svobodných formátů a standardů – o jejich nedodržení musí být zákazník informován.
 • Snížení byrokracie v podnikání. Podporujeme široké použití e-governmentu, odstranění neužitečných regulací, administrativy a státních kontrol. Na úřadu by měl podnikatel většinu agendy vyřídit s jedním úředníkem. Stát by měl podnikatelům poskytovat přehled zákonných povinností v dané oblasti podnikání a svobodný software usnadňující jejich plnění (účetnictví, výkazy práce a jiné).
 • Konec soukromých daní a privatizace státu. Zrušíme poplatky, které vybírají údajní ochránci autorů za televizní přístroje v hotelech, restauracích a zdravotnických zařízeních, za kopírovací zařízení a za datové nosiče. Stavíme se proti tomu, když tržní subjekty využívají svou moc k ovlivňování zákonů nebo jiným způsobem usilují o privatizaci státní moci.

Některé podmínky dokonalé konkurence není možné splnit. Aby nebyli lidé v takových případech poškozeni, prosazujeme následující opatření:

 • hmac: : program:svoboda_podnikani
  Odstraňování škodlivých monopolů . Přirozené monopoly ve veřejném vlastnictví v něm musí zůstat a být spravovány podle modelu transparentní organizace. Přirozené
  hmac: : program:svoboda_podnikani
  oligopoly je třeba regulovat podle konkrétních podmínek, aby byla v daném odvětví umožněna hospodářská soutěž. Například v telekomunikacích chceme umožnit vznik virtuálních telefonních operátorů, zavést síťovou neutralitu a stanovit strop pro spojovací poplatky.
 • Přiměřená ochrana spotřebitele. Jsme proti umělému omezování práv spotřebitelů (
  hmac: : program:svoboda_podnikani
  DRM, umělé snižování životnosti výrobku). Podnikatelé také musí respektovat soukromí a další občanská práva zákazníků. Úprava ochrany spotřebitele by měla respektovat místní, národní zvyklosti a zdravý rozum.

Je třeba si uvědomit hranice tržních principů: Máme za to, že společné statky by neměly být uměle privatizovány (např. informace, státní moc, životní prostředí, veřejná zdravotní péče a jiné veřejné služby), a případné výjimky by měly být odůvodněné a přiměřené.

Tento dokument byl schválen republikovým výborem.

Štítek

Štítek

příslušný:
Průmysl a obchod
původce:
Republikový výbor
typ:
dlouhodobý bod, základní
schváleno:
15-03-2013
zásadní:
ne
stav:
platný

Resortní tým

Související dokumenty

Legislativní informace

Republikový výbor schválil znění programového bodu v jednání RV 2/2013.

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
program/svoboda_podnikani.txt · Poslední úprava: 29.04.2022 12:19 autor: vojtech.pikal