• @cen_ao has create permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • @cen_jednatele_rv has upload permissions
  • @cen_asistenti_rv has edit permissions
  • @cen_rv has edit permissions
  • @cen_f has edit permissions
  • @cen_vedouci_rt has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Právní stát

A: Ty vaše zákony jsou úplně mimo realitu! B: No a?! B: Jen zločinec by dal přednost realitě před zákonem!

Pomocí nových technologií zásadně zpřehledníme právní řád, aby jeho kvalita odpovídala požadavkům moderní informační společnosti. Vytvoříme volně dostupnou aplikaci, kde lidé získají přístup ke všem předpisům v propojené podobě. Pro zvýšení transparence budou lidé moci zákony připomínkovat během jejich vzniku i při jejich používání.

Dnešní přebujelá byrokracie je výsledkem tlaku zájmových skupin, kterým vyhovuje lobbing a právní nejistota. Tento stav již nelze opravit záplatami; je potřeba zásadně změnit legislativní proces, zveřejnit seznam předpisů, které vůbec platí, zpřístupnit je na Internetu lidem ve svobodném informačním systému a zahájit reformu právního řádu.

Předpisy musí být formulovány jednoznačně a jazykově bezvadně tak, aby v souhrnu utvářely ucelený a konzistentní právní řád. Každý předpis musí být nepostradatelný, vynutitelný a přiměřený. Pokud tyto cíle neplní, bude odstraněn nebo nahrazen. Prosadíme zákaz přílepků a povinné důvodové zprávy u všech návrhů, jak to požaduje demokratické minimum.

Legislativní proces musí vést k předvídatelným politickým rozhodnutím. Pirátská strana podporuje širokou veřejnou diskusi o všech navrhovaných předpisech s využitím informačních technologií. Zapojíme lidi a občanská sdružení do konzultací při přípravě koncepcí a předpisů, aby mohli uplatnit své připomínky. Zřídíme elektronický systém, kde bude moci veřejnost oznámit zbytečnou byrokracii a nedostatky v předpisech; podněty se bude zabývat zvláštní komise Parlamentu.

Posílíme dostupnost a vymahatelnost práva. Právní řád bude pro všechny dostupný na Internetu, stejně jako všechny předpisy, které kdy byly vydány, a všechny předpisy, které se teprve připravují. Samozřejmostí by měla být jednotná právní terminologie s výkladovým slovníkem a provázání s ostatními předpisy a judikaturou. Necháme vytvořit svobodný software, aby měl každý člověk možnost si všechny předpisy, včetně technických norem, stáhnout do svého počítače a rychle se v nich orientovat. Díky zjednodušení administrativy, elektronizaci justice a stanovení postihů za prodlení výrazně urychlíme soudní řízení.

Pirátská strana zavede ve služebním zákoně postihy pro úředníky, kteří požadavky na kvalitu předpisů a rozhodnutí nerespektují, nebo rozhodují v rozporu se zákonem a judikaturou vyšších soudů. Začleníme do ústavy pojistky proti zneužití veřejné moci, zejména nezávislost státního zastupitelství, aby mohly být náležitě vyšetřeny trestné činy a zajištěn majetek získaný politickou kriminalitou.

Tento dokument byl schválen republikovým výborem.

Štítek

Štítek

příslušný:
Spravedlnost
původce:
Republikový výbor
typ:
dlouhodobý bod, základní
schváleno:
14-03-2012
zásadní:
ne
stav:
platný

Resortní tým

Legislativní informace

Republikový výbor schválil znění programového bodu v příslušném jednání.

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
program/pravni_stat.txt · Poslední úprava: 29.04.2022 17:33 autor: vojtech.pikal