• @cen_ao has create permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • @cen_jednatele_rv has upload permissions
  • @cen_asistenti_rv has edit permissions
  • @cen_rv has edit permissions
  • @cen_f has edit permissions
  • @cen_vedouci_rt has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Služební zákon

Prosazujeme urychlené zavedení služebního zákona, který považujeme za nutnou podmínku profesionální, efektivní a nezkorumpované státní správy.

Chceme jasně rozlišit politická a úřednická místa a zajistit, že politici nebudou do úředních rozhodnutí zasahovat. Politici jsou voleni, aby pracovali jako poslanci, nikoliv jako úředníci, kde je potřeba odborná příprava.

Služební zákon je nezbytný pro stanovení kritérií výběrových řízení na úřednická místa, pro ochranu úředníků před politickými tlaky a pro přesná pravidla kariérního postupu.

Služební zákon stanoví požadavky na vzdělání a odbornost úředníků a jejich pravidelné testování. Úředníci musí především znát zákony, umět řešit praktické problémy občanů a účelně přitom využívat moderní technologie.

Služební zákon by měl dále zavést osobní odpovědnost úředníků za jejich rozhodnutí. Není přípustné, aby úředníci nerespektovali zákony, zbytečně zdržovali řízení o záležitostech občanů nebo ignorovali rozhodnutí soudů. Za nesprávný úřední postup ponesou úředníci odpovědnost a budou potrestáni kárným opatřením. Stát bude po úřednících vymáhat regresní úhradu škody, kterou způsobili.

V současném ústavním systému chybí oddělení zákonodárné a výkonné moci. Uvědomujeme si, že náprava vyžaduje ústavní změny a potrvá ještě dlouho. Pokud se nám podaří v současném systému získat křeslo ministra, vybereme z řad členů a příznivců odborníka v dané oblasti, který předloží nejlepší záruky plnění Pirátského programu. Volba ministrů, jejich odvolání a stanovení odborných požadavků na funkci ministra budou spadat do výlučných pravomocí celostátního fóra.

Tento dokument byl schválen republikovým výborem.

Štítek

Štítek

příslušný:
Místní rozvoj a veřejná správa
původce:
Republikový výbor
typ:
dlouhodobý bod, základní
schváleno:
22-12-2011
zásadní:
ne
stav:
platný

Resortní tým

Související Programové body

Legislativní informace

Republikový výbor schválil znění programového bodu v jednání RV 17/2011.

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
program/sluzebni_zakon.txt · Poslední úprava: 04.05.2022 23:49 autor: vojtech.pikal