• @cen_ao has create permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has edit permissions
 • @cen_rv has edit permissions
 • @cen_f has edit permissions
 • @cen_vedouci_rt has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Doprava

Dopravní plánování a financování má být průhledné, hospodárné a otevřené občanům. Podporujeme moderní dopravu, která občanům dává svobodu pohybu a volby.

Podporujeme otevřená data o dopravě (Open Data). Aplikace postavené na otevřených datech usnadňují občanům přístup k informacím o dopravních spojích, vytíženosti silnic, provozu v krizových situacích a dopravních potřebách občanů. Přesná data jsou nezbytná pro hospodárné dopravní plánování a lepší zpětnou vazbu.

V oblasti dopravní infrastruktury prosazujeme:

 • Rozumné plánování. Údržba stávajících cest a dopravních staveb je jedním z důležitých úkolů místní samosprávy. Mělo by být samozřejmé, že nejprve je třeba doložit užitečnost nové dopravní stavby, teprve poté ji celou připravit, zajistit pozemky a až následně začít stavět. Před budováním nových projektů je třeba důkladně zhodnotit, zda není výhodnější využít již existující stavby.
 • Průhledné hospodaření. Silniční a železniční síť, povodí řek a další dopravní infrastrukturu převedeme do správy transparentních organizací. Zakázku na stavbu dálnice nebo jiné velké stavby rozdělíme na projekt a na jeho realizaci. U každé veřejné zakázky požadujeme dlouhodobou záruku a pravidelnou kontrolu.
 • Chytré dopravní systémy. Podporujeme zavádění chytrých dopravních sítí, ve kterých dopravu řídí počítačové systémy. Vadí nám však, pokud jsou mýtné, karty MHD, kamery a všechny dopravní systémy zneužívány ke šmírování občanů. Prosazujeme, aby dopravní systémy respektovaly soukromí cestujících a zbytečně o nich neukládaly osobní údaje.

V oblasti osobní a nákladové přepravy prosazujeme:

 • Kvalitní a bezplatná MHD. Chceme zlepšit kvalitu a dostupnost městské hromadné dopravy. Navrhujeme převést dopravní podniky na transparentní organizace a využít data o poptávce pro optimální plánování. Za této podmínky podpoříme na komunální úrovni návrh, aby byla MHD plně financována z veřejného rozpočtu, jak se již v zahraničí osvědčilo (např. estonský Tallinn).
 • Propojení dopravních systémů. Chceme dosáhnout stavu, kdy si člověk při nástupu do místního autobusu bude moci koupit lístek, který mu vydrží až do centra velkého města, a to i v případě, že během cesty využije služby více dopravců. Podporujeme svobodnou soutěž komerčních dopravců za rovných podmínek a systém založený na otevřených technických standardech.
 • Svoboda volby. Pirátská strana nechce cestující nutit využívat určitý způsob přepravy, ale otevřít jim možnosti, ze kterých si budou moci vybrat. S cyklisty a chodci je nezbytné počítat už při plánování dopravních staveb. Každý by měl mít možnost zvolit si ekologický způsob dopravy.

Zvláštní ohled bereme v dopravní politice na ochranu životního prostředí, stav silniční sítě a další externality (např. problémy způsobené kamionovou dopravou).

Tento dokument byl schválen republikovým výborem.

Štítek

Štítek

příslušný:
Doprava
původce:
Republikový výbor
typ:
dlouhodobý bod, základní
schváleno:
07-08-2013
zásadní:
ne
stav:
platný

Resortní tým

Související dokumenty

Legislativní informace

Republikový výbor schválil znění programového bodu v jednání RV 18/2013.

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
program/doprava.txt · Poslední úprava: 29.04.2022 17:11 autor: vojtech.pikal