• @cen_ao has create permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has edit permissions
 • @cen_rv has edit permissions
 • @cen_f has edit permissions
 • @cen_vedouci_rt has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Doprava

Kvalitní, rychlá a moderní doprava 21. století

Chceme lidem usnadnit život ve všech jeho oblastech, včetně přepravy. Usilujeme o vzájemné propojování skrze kvalitní, moderní, dostupnou a dlouhodobě udržitelnou dopravní infrastrukturu. Takovou, která lidem dává svobodu volby a pohybu. Ať žijí kdekoliv - ve velkoměstě i té nejmenší obci.

 • Smysluplné plánování: Plánování a financování dopravy musí být hospodárné, smysluplné a pro občany srozumitelné. Údržba stávajících cest a dopravních staveb je jedním z klíčových úkolů místní samosprávy. Mělo by být samozřejmé, že je nejprve třeba doložit užitečnost nové dopravní stavby a až poté začít s její realizací. Stejně tak dopředu důkladně zhodnotit, zda není výhodnější využít již existující stavby.
 • Průhledné hospodaření: Organizace, které odpovídají za správu silniční či železniční sítě, povodí řek a další dopravní infrastruktury, nesmí být navázané na oligopoly. Přeměníme je v transparentní organizace. U všech veřejných zakázek požadujeme dlouhodobou záruku a pravidelnou kontrolu už od fáze příprav.
 • Kvalitní a pohodlná veřejná doprava: Zvyšujeme kvalitu a kapacitu veřejné hromadné dopravy. Tak, aby byla atraktivní alternativou k automobilům. Prosazujeme snížení zdanění veřejné dopravy pro její maximální cenovou dostupnost. Současně ale myslíme i na její finanční udržitelnost. Veřejná doprava nesmí nepřiměřeně zatěžovat rozpočty krajů. Významné metropolitní projekty by měl stát finančně podpořit. Jejich přínos totiž přesahuje hranice měst. Tam, kde není provoz běžné linkové dopravy efektivní, nabídneme služby poptávkové dopravy (DRT).
 • S jedním lístkem čímkoliv, kamkoliv, kdykoliv: Chceme, aby si člověk před nástupem do prvního spoje mohl koupit lístek, který mu bude platit po celou cestu. I když během ní bude mít nečekané zpoždění nebo využije služby více dopravců – včetně sdílené mobility. Podporujeme svobodnou soutěž dopravců za rovných podmínek a systém založený na otevřených technických standardech – veřejnou dopravu tak rychlou, četnou a dostupnou, aby byla výhodnější pro přesun než osobní automobil.
 • Konec úmorného dojíždění: Podporujeme koncept měst krátkých vzdáleností. Tedy takových, kde mají občané všechny denní potřeby v blízkém okolí svého bydliště. Ať už jde o práci, školu nebo třeba obchod s potravinami. Zlepšujeme proto podmínky pro chodce, cyklisty a městskou hromadnou dopravu, s respektem k věku i pohybovým omezením cestujících.
 • Úspora času díky chytrým systémům: Skrze aplikace postavené na otevřených datech (Open Data) usnadníme občanům přístup k informacím o dopravních spojích, vytíženosti silnic nebo provozu v krizových situacích. Díky tomu se mohou informovaně rozhodnout, jaká varianta dopravy je pro ně v daný moment nejvýhodnější. Přesná data jsou taky základem pro hospodárné plánování. Mýtné, karty MHD, kamery, ani ostatní dopravní systémy nesmí být zneužívány k obchodování s údaji občanů – trváme na tom, aby respektovaly soukromí cestujících a neukládaly osobní údaje nad rámec potřeb statistického zpracování.
 • Doprava pro 21. století: Priority staveb se mají odvíjet od jejich společenské potřebnosti a analýzy přínosů a nákladů. Ne lobby zájmových skupin. Vysokorychlostní tratě (VRT) jsou dálnicemi 21. století. Zajistíme pro ně dostatečné financování a lidské kapacity. Urychlíme jejich realizaci a přesuneme maximum nákladní přepravy na koleje. Tím ulevíme přetíženým dopravním uzlům a snížíme počty jízd kamionů. Podporujeme výkonové zpoplatnění infrastruktury - kdo užívá, platí.
 • Čistá mobilita: Prosazujeme robustní distribuční síť a snadný přístup k dobíjecím stanicím pro osobní auta poháněná elektřinou. Stejnou váhu přikládáme elektrifikaci železnic a MHD. Bezemisní vozidla musí být dostupná i pro lidi s nižšími příjmy nebo ty, kteří žijí v odlehlejších obcích. Bezmotorovou dopravu bereme jako rovnocenného partnera při plánování a rekonstrukci infrastruktury. Nové dálnice a železnice nesmí vytvářet nové bariéry; při jejich výstavbě mají na základě místních strategických plánů díky včasné koordinaci vznikat i nové cyklostezky a chodníky.
 • S nohama na zemi směřujme ke hvězdám: Praha je centrem evropského kosmického programu. Chceme proto efektivně využít příležitostí, které se s tím pojí. Díky tomu získá Česká republika rostoucí podíl na evropském kosmickém výzkumu i průmyslu. Firmy budou moci těžit z přístupu ke špičkovým technologiím. A zvýší se přidaná hodnota českého know-how.

Něco navíc:

 • I v dopravě usilujeme o šetrnost k životnímu prostředí a ochranu klimatu. Klademe důraz na funkční urbanismus a máme na paměti důležitou úlohu dopravy pro rozvoj ekonomiky.
 • Reagujeme na aktuální výzvy jako je (ne)využití regionálních letišť, tlak na vyšší zabezpečení tratí, nebo lepší pracovní podmínky strojvedoucích a profesních řidičů.
 • Připravujeme Česko na příležitosti, které nabízejí nové technologie: například automatizace dopravy, využití recyklátu při obnově vozovek nebo instalace senzorů pro sledování stavu mostů.

Tento dokument byl schválen republikovým výborem.

Štítek

Štítek

příslušný:
Doprava
původce:
Republikový výbor
typ:
dlouhodobý, bod, základní
schváleno:
11-03-2024
zásadní:
ne
stav:
platný

Resortní tým

Související dokumenty

Legislativní informace

Republikový výbor na návrh Resortního týmu Doprava nové znění schválil v jednání RV 10/2024.

Staré znění z roku 2013 je zde.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
program/doprava.txt · Poslední úprava: 25.05.2024 10:57 autor: vojtech.pikal