• @cen_ao has create permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has edit permissions
 • @cen_rv has edit permissions
 • @cen_f has edit permissions
 • @cen_vedouci_rt has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Daňový systém

Prosazujeme přehledné a spravedlivé daně, ze kterých lze financovat kvalitní veřejné služby. Pokud navíc lidé uvidí, že s jejich penězi stát hospodaří efektivně, budou mít při placení daní lepší pocit.

Naším cílem je vyrovnání veřejných rozpočtů a odstranění dluhu v rámci reformy finančního systému. Výdaje uspoříme zejména díky průhlednému hospodaření úřadů, e-governmentu, snížení byrokracie a zavedení majetkové odpovědnosti politiků a úředníků. Odmítáme zvyšování daní, dokud nebudou vybrané prostředky využívány hospodárně.

Prosazujeme následující principy pro zdanění:

 1. Srozumitelné daňové zákony. Daňové zákony mají být napsány tak, aby jim daňový poplatník rozuměl. Neměly by obsahovat řadu výjimek, procházet neustálými změnami a umožňovat úředníkům odpouštět daně. Stát navíc poskytne plátcům daně, kteří o to projeví zájem, svobodný software na účetnictví a daňové povinnosti, aby plnění zákonných povinností co nejvíce usnadnil.
 2. Přiměřená výše daní. U každé daně by měla být stanovena hranice, pod kterou bude poplatník od daně osvobozen (obvyklý osobní majetek u daně z majetku, minimální výše příjmu u daně z příjmu, minimální obrat společnosti u plátců DPH, rodinná darování u darovací daně apod.) Naopak vhodně zvolené zdanění velkých korporací by mělo v daňovém systému působit proti vzniku monopolů. Při zvyšování daňové sazby budeme vždy brát v úvahu dopad zvýšení sazby na celkový výběr daní.
 3. Nižší zdanění práce. Daňovou zátěž dnes nesou z velké míry zaměstnanci. Snížení zdanění lidské práce zvyšuje schopnost konkurovat okolním státům, motivuje lidi pracovat a podnikat a odstraňuje problémy práce na černo. Daň z práce by měla být stanovena rovnou sazbou s hranicí pro osvobození nízkých příjmů.
 4. Zdanění nových oblastí. Stát vydává značné prostředky na vytváření a rozvoj trhu a veřejných služeb. Každý podnikatel trh využívá a měl by se na jeho nákladech podílet. Usilujeme o rozložení daňové zátěže i na dosud nezdaněné či nedostatečně zdaněné oblasti oblasti (daňové ráje, velké korporace, zdanění transakcí u finančních a pozemkových spekulací, prostituce, drogy).
 5. Využití technologií. V obchodním rejstříku zveřejníme majetková a personální propojení korporací. Zavedeme automatizované zpracování údajů o podnikatelích, které umožní výběr daní ve složitých majetkových strukturách. Využijeme nové technologie k automatické a anonymní kontrole účetnictví. Finanční úřad by zasahoval jen v případě důvodného podezření.
 6. Průhlednost veřejného sektoru. Veřejný sektor musí jít příkladem. Politici a manažeři ve veřejných institucích budou mít povinnost zveřejňovat rozpočty a svá majetkové přiznání. Veřejných zakázek se budou moci účastnit pouze podnikatelé s průhlednou majetkovou strukturou, kteří platí v České republice daně.

Pirátská strana podporuje vyšší zapojení občanů do rozhodování. Občané by měli mít možnost podílet se na tvorbě místního rozpočtu a přispívat veřejně prospěšné organizaci podle vlastního výběru – ovšem pouze za podmínky, že organizace bude transparentní, dar do stanovené výše by si mohli odečíst z daní.

Tento dokument byl schválen republikovým výborem.

Štítek

Štítek

příslušný:
Finance
původce:
Republikový výbor
typ:
dlouhodobý, bod, základní
schváleno:
08-09-2013
zásadní:
ne
stav:
platný

Resortní tým

Související dokumenty

Legislativní informace

Republikový výbor schválil znění programového bodu v jednání RV 20/2013.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
program/dane.txt · Poslední úprava: 25.05.2024 11:14 autor: vojtech.pikal