• @predsedajici has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @cen_rv has upload permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
původce:
Republikový výbor
typ:
ideový dokument
zásadní:
ne

Tvorba závazných stranických dokumentů

Republikový výbor důrazně doporučuje, aby zpracování rozsáhlejších, koncepčních a/nebo ideových dokumentů strany nebylo zadáváno jednotlivým osobám, ale ad-hoc pracovním skupinám nebo vhodným již existujícím týmům.

Zadání se provádí usnesením. Existující týmy i nové pracovní skupiny jsou týmy dle Zásad týmové spolupráce, a vztahují se tedy na ně mj. následující ustanovení:

 • (Tým) získává (…) potřebné dobrovolníky a spolupracuje s ostatními týmy a zbytkem strany. [1]
 • Tým o sobě zveřejňuje alespoň následující údaje: Název týmu, jméno vedoucího týmu a jeho zástupce, (…) kontakt na vedení týmu, odkaz na používanou komunikační platformu, informace o tom, jak se zapojit, spolupracující týmy a úkolující tým (lze splnit např. založením vlákna na fóru a zasláním odkazu příslušným lidem/orgánům) [2]
 • Členy týmu svolá vedoucí týmu tak, že jim řádně oznámí kdy a kde jednání bude a co se na něm má řešit. (…) [6.2]
 • Týmové závěry, rozhodnutí, upozornění a jiné zprávy se neprodleně rozesílají členům a spolupracovníkům týmu, kterých se týkají. [6.4]
 • Stálým bodem zasedání je určení zapisovatele a pořadu jednání, (…) aktualizace plánu na další období. [8.2]
 • Zápis se píše již během jednání, obsahuje schválená rozhodnutí a jména jejich navrhovatelů (…) [8.4]

Schváleno republikovým výborem 21. 3. 2020

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rv/tvorba-dokumentu.txt · Poslední úprava: 16.10.2021 07:44 autor: jan.bednarik