• @cen_ao has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Harmonogram pro komunální a senátní volby 2022

Harmonogram pro volby do zastupitelstev obcí, Zastupitelstva hlavního města Prahy a souběžných voleb do senátu. Termín voleb byl prezidentem vyhlášen na 23.-24. 09. 2022.

Administrativní odbor vyhlašuje v souladu s §24 VŘ následující harmonogram pro komunální a senátní volby:

Termín Úkol Orgán
13.04.2022 Vyhlášení termínu voleb Prezident republiky
Zahájení volební kampaně (senát) Krajská předsednictva (a ÚDHPSH)
Podání žádosti o voličský průkaz Voliči
18.04.2022 Zřízení účtu pro financování volební kampaně Kancelář
18.04.2022 Zřízení účtu pro financování volební kampaně Kancelář
30.04.2022 Vytvoření prohlášení kandidáta a vzorů kandidátních listin Administrativní odbor
30.04.2022 Připravit návody a nástroje pro komunální volby Administrativní odbor
30.04.2022 Připravit návody a nástroje pro primární volby Administrativní odbor
19.05.2022 Termín pro oznámení záměru jednat o volební spolupráci
Oznámení se předkládá výboru do podatelny
Oblastní předsednictva
07.06.2022 Termín pro uzavření smlouvy o volební spolupráci
Smlouva se předkládá výboru do podatelny
Oblastní předsednictva
17.06.2022 Termín pro splnění podmínek kandidatury Kandidáti
17.06.2022 Kontrola splnění podmínek kandidatury, návrhy na vyškrtnutí KoKS
17.06.2022 Termín pro primární volby
Nejzazší termín pro zahájení.
Oblastní
&
Krajská fóra (senátky)
28.06.2022 Termín pro předložení kandidátních listin do podatelny republikového výboru Oblastní předsednictva
28.06.2022 Termín pro předložení volebního programu do podatelny republikového výboru Oblastní předsednictva
28.06.2022 Termín pro předložení vlastního programu do podatelny republikového výboru Kandidáti
07.07.2022 Doručit úřadům osvědčení předsedů krajských sdružení o jejich stranické funkci Administrativní odbor
11.07.2022 Podávání kandidátních listin obecním, případně krajským úřadům Zmocněnci
13.07.2022 Zřízení účtů u ČNB pro složení kauce (senát) Pověřené obecní úřady
19.07.2022 do 16:00 hod Termín přihlášení (nejzazší termín podání kandidátky - komunál nebo podání přihlášek k registraci - senát ) Zmocněnci
19.07. - 25.07.2022 Přezkoumání kandidátních listin, případně následná výzva k odstranění závad na kandidátní listině Obecní případně Krajský úřad
25.07.2022 do 16:00 hod Poslední den pro doplňování dalších kandidátů do kandidátních listin a změnu jejich pořadí Zmocněnci
01.08.2022 do 16:00 hod Poslední termín pro odstranění případných závad na kandidátní listině Zmocněnci
06.08.2022 Rozhodnutí úřadu o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, registraci nebo odmítnutí kandidátní listiny Obecní úřad
15.08.2022 Delegace členů do okrskových volebních komisí Administrativní odbor nebo Zmocněnci
24.08.2022 Termín delegací do OVK (poslední termín) do 16:00 hod Zmocněnci
02.09.2022 Nejzazší termín pro první zasedání okrskových volebních komisí Obecní a městské úřady
21.09.2022 do 14:00 Nejzazší termín pro odvolání či odstoupení kandidáta Kandidáti, republikový výbor, Zmocněnci
23.-24.9.2022 Volby ČSÚ
30.9.-1.10.2022 Volby (2. kolo Senátních voleb) ČSÚ
původce:
Administrativní odbor
typ:
harmonogram
zkratka:
AO-Har2022
zásadní:
ne
stav:
starý

S žádostmi návrhy na doplnění či aktualizaci harmonogramu se obracejte na AO.

Související

Legislativní informace

Vyhlásil administrativní odbor 19. 04. 2022.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/volby/2022/harmonogram.txt · Poslední úprava: 07.10.2022 16:12 autor: vojtech.pikal