• @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Pravidla pro evidenci a pořizování domén

Možná hledáte přehled domén nebo doménových jmen.
původce:
Technický odbor
typ:
pravidla
zkratka:
TO-Domény
adresát:
TO, žadatelé o pořízení domén či zřízení doménových jmen

Vedoucí Technického odboru stanovuje následující pravidla pro evidenci a pořizování domén:

§ 1 Úvodní ustanovení

(1) Pro účely těchto pravidel se rozumí:

 • a) doménou nejvyšší úrovně Top-Level Domain (TLD) dle RFC84991);
 • b) subdoménou Subdomain dle RFC8499;
 • c) doménou subdoména domény nejvyšší úrovně.
§ 2 Evidence domén

(1) Technický odbor vede evidenci domén ve vlastnictví strany. Součástí evidence jsou zejména následující údaje:

 • a) název domény;
 • b) uživatel (vlastník) domény;
 • c) účel vedení domény (například projekt).

(2) Technický odbor na základě oznámení v podatelně provede bezodkladně zápis nebo výmaz z evidence domén.

(3) Technický odbor zapíše do evidence domén všechny domény, které pořídí, a vymaže z evidenci všechny domény, které nechá propadnout.

(4) Týmy, které pořídí nebo nechají propadnout doménu, tuto skutečnost bezodkladně oznámí Technickému odboru prostřednictvím jeho podatelny.

§ 3 Pořizování domén

(1) Technický odbor pořídí na základě žádosti v podatelně doménu, pokud:

 • a) o ni požádá předsednictvo kraje nebo jeho mediální odbor a jedná se o doménu určenou pro prezentaci v krajské volební kampani nebo pro prezentaci krajské osobnosti a daný kraj ještě za tímto účelem neužívá 10 či více domén;
 • b) se jedná o doménu určenou pro prezentaci kandidáta do Senátu či na post prezidenta;
 • c) se jedná o doménu určenou pro osobní prezentaci senátora, poslance, prezidenta nebo člena vlády.

(2) Žádost se v podatelně zakládá jako soukromá, aby se předešlo pořízení domény třetí stranou.

(3) Ostatní žádosti o pořízení domény posuzuje vedoucí Technického odboru individuálně.

§ 4 Prodlužování domén

(1) Technický odbor vyzve uživatele domény nejpozději 3 týdny před její expirací, aby tento dodal stanovisko k jejímu prodloužení.

(2) V případě, že Technický odbor neobdrží stanovisko k prodloužení, rozhodne o něm vedoucí Technického odboru, a to především s ohledem na zachování funkčnosti Technických systémů strany.

(3) V případě, že doména propadne do ochranné lhůty, Technický odbor o tom prostřednictvím podatelny zpraví Mediální odbor.

§ 5 Evidence doménových jmén

(1) Technický odbor vede evidenci doménových jmén (záznamů) v doméně pirati.cz. Součástí evidence jsou zejména následující údaje:

 • a) doménové jméno;
 • b) uživatel (vlastník) doménového jména;
 • c) účel vedení doménového jména (například projekt).

(2) Technický odbor zapíše do evidence doménových jmén všechny záznamy, které zřídí, a vymaže z evidenci všechny záznamy, které zruší.


1) RFC8499 Domain Name System Terminology https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8499.html
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
to/vyhlasky/domeny.txt · Poslední úprava: 25.04.2023 21:35 autor: martin.kucera