• @predsedajici has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @cen_rv has upload permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Pravidla organizace zasedání republikového výboru

původce:
Republikový výbor
typ:
pravidla
zkratka:
RV-Zasedání
zásadní:
ne
§ 1 Termíny konání řádných zasedání

Je-li to možné, dny konání řádných zasedání se určují alespoň devět měsíců předem. Rozvrh termínů vyhlašují jednatelé na základě diskuse nebo anket mezi členy výboru.

§ 2 Povinnosti organizátora

Organizátor zasedání ve spolupráci s jednateli

 1. zjistí, kdo se zasedání hodlá na místě zúčastnit a kdo má zájem o společně organizované ubytovaní,
 2. zajistí vhodný jednací prostor,
 3. zajistí hospodárné ubytování pro zájemce, kteří jej potřebují,
 4. zajistí jakostní spojení pro vzdálené účastníky po celou dobu jednání na zasedání.
§ 3 Proplácení výdajů
 1. Členové výboru mají nárok na proplacení účelných výdajů spojených s účastí na zasedání dle pravidel hospodaření, nejvýše však do výše svého výdajového stropu. Výdajový strop člena výboru se počítá souhrnně za funkční období jako součet následujících položek:
  • 1200 Kč za každé zasedání, jehož se člen aktivně zúčastnil;
  • částka odpovídající průměrné ceně společně organizovaného ubytování na jednoho ubytovaného účastníka, pokud byl člen na zasedání fyzicky přítomen a zařizoval si ubytování mimo společně organizované ubytování.
 2. Zúčastnil-li se člen pouze části zasedání, jednatelé mohou rozhodnout o přiměřeném zkrácení výdajového stropu.
 3. Výdajový strop může být navýšen o dary k tomuto účelu určené.
 4. Pokud na konci funkčního období souhrn výdajů proplacených členovi přesáhne jeho výdajový strop, je povinen rozdíl mezi proplacenými výdaji a výdajovým stropem do 14 dní straně vrátit.

Legislativní informace

Pravidla byla schválena republikovým výborem na jeho zasedání 12.1. 2019.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rv/pravidla_zasedani.txt · Poslední úprava: 23.03.2023 15:02 autor: vojtech.pikal