• @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Administrativní odbor vyhlašuje podle § 1a (2) PCP následující:

Vyhláška k ověřování osob, registračnímu formuláři a přihlášce člena

původce:
Administrativní odbor
typ:
vyhláška
zkratka:
AO-VPCP
zásadní:
ne
stav:
v přípravě

Ověřování

§ 1 Způsob ověřování

  1. Totožnost se ověřuje v systému chobotnice.pirati.cz na základě osobní žádosti podané přes profil.pirati.cz.
  2. Při ověřování ověřující oproti průkazu totožnosti zkontroluje a případně opraví v systému úřední jméno osoby a datum narození. Ověřovaná osoba pro potvrzení také sdělí unikátní ověřovací kód uvedený v žádosti ověření totožnosti na profil.pirati.cz.1)

§ 2 Okruh ověřujících

  1. Totožnost ověřují zejména členové příslušného oblastního předsednictva, pokud pokud jsou smluvně2) zavázáni k zachování důvěrnosti informací.3)
  2. Totožnost dále mohou ověřovat krajští koordinátoři4), kteří jsou smluvně zavázáni k zachování důvěrnosti informací.
  3. Dále mohou ověřovat totožnost členové5) administrativního odboru pověření správou údajů o uživatelích systémů strany6) nebo členové personálního odboru pověření vedením důvěrného seznamu dobrovolníků7), pokud jsou smluvně zavázáni k zachování důvěrnosti informací.

§ 3 Digitální podání

  1. K digitálnímu podání8) přihlášky ke členství nebo registrace k příznivectví slouží formuláře na systému profil.pirati.cz

§ 4 Členská přihláška

  1. Přijímající předsednictvo o přijetí člena do sdružení nebo schválení jeho hostování ve sdružení hlasuje v souladu se stanovami a demokratickými principy.
  2. Předsednictvo nebo pověřená osoba9) po přijetí podá odpovídající žádost o zařazení v redmine.

Související dokumenty

1) Viz návod.
2) Dohodu je třeba nahrát do registru.
9) například krajský koordinátor nebo tajemník
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/pravidla/overeni.txt · Poslední úprava: 01.04.2023 22:44 autor: vojtech.pikal