• @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Administrativní odbor vyhlašuje podle § 1a (2) PCP následující:

Vyhláška k ověřování totožnosti

původce:
Administrativní odbor
typ:
vyhláška
zkratka:
AO-OTot
zásadní:
ne
stav:
v přípravě

Způsob ověřování

  1. Totožnost se ověřuje v systému chobotnice.pirati.cz na základě osobní žádosti podané přes profil.pirati.cz.
  2. Při ověřování ověřující oproti průkazu totožnosti zkontroluje a případně opraví v systému úřední jméno osoby a datum narození. Ověřovaná osoba pro potvrzení také sdělí unikátní ověřovací kód uvedený v žádosti ověření totožnosti na profil.pirati.cz.1)

Okruh ověřujících

  1. Totožnost ověřují zejména členové příslušného oblastního předsednictva, pokud pokud jsou smluvně2) zavázáni k zachování důvěrnosti informací.3)
  2. Totožnost dále mohou ověřovat krajští koordinátoři4), kteří jsou smluvně zavázáni k zachování důvěrnosti informací.
  3. Dále mohou ověřovat totožnost členové5) administrativního odboru pověření správou údajů o uživatelích systémů strany6) nebo členové personálního odboru pověření vedením důvěrného seznamu dobrovolníků7), pokud jsou smluvně zavázáni k zachování důvěrnosti informací.
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/pravidla/overeni.txt · Poslední úprava: 10.01.2023 19:29 autor: vojtech.pikal