• @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Ověřování totožnosti, registrace příznivců a přijímání členů

Zájemci si mohou na profil.pirati.cz podat žádost stát se registrovaným příznivcem či členem. A v případě, že nemají ověřenou totožnost, také podat žádost o ověření totožnosti.

Osoby s ověřenou totožností mohou na profil.pirati.cz požádat o nové ověření totožnosti, pokud došlo ke změně úředního jména či příjmení. Stejně tak tam mohou požádat osoby, které potřebují mít ověřenou totožnost v souvislosti s prací pro Piráty.

Žádosti zpracovávají především členové POS. S administrativou okolo někdy pomáhají KoKS. Zpracování žádostí stát se členem kontroluje a dokončuje AO.

Žádosti jsou adresovány předsednictvům příslušného oblastního sdružení. Pokud má osoba aktivní žádost, nemůže si změnit oblastní sdružení. Stejně tak si ho nemůžou změnit RegP (ani členové). AO na základě podání přesune osoby či RegP do jiného oblastního sdružení i s případnými žádostmi.

V detailu osoby v Chobotnici si lze vypsat historii žádostí osoby. Mimo jiné pro kontrolu, že se nejedná o osobu, která se neúspěšně snaží stát RegP či členem v různých oblastních sdruženích.

Ověření totožnosti

Ověření totožnosti provádí člen příslušného POS proti průkazu totožnosti, kdy zkontroluje a případně opraví úřední jméno osoby a datum narození. Ověřovaná osoba pro potvrzení také sdělí unikátní ověřovací kód uvedený v žádosti ověření totožnosti na profil.pirati.cz.

AO může evidentně chybná ověření totožnosti stornovat.

Registrace příznivce

Dle pravidel pro členy a příznivce se v rámci registrace příznivce provádí ověření znalosti ideových cílů strany. Ověření provede člen příslušného POS a potvrdí v Chobotnici registraci příznivce.

Podmínkou registrace příznivce je také ověření totožnosti. Přičemž nezáleží, zda-li dojde dříve k ověření totožnosti či registraci členem POS. Registrovaným příznivcem se osoba stane až po splnění obou těchto podmínek.

Přijetí člena

Zájemce o členství v rámci podání žádosti o členství vyplňuje formulář členské přihlášky. Z žádosti si pak může přihlášku stáhnout v PDF. Stejně tak si může POS stáhnout PDF přihlášky z detailu žádosti v Chobotnici.

Přijetí člena provádí příslušné POS usnesením. K žádosti v Chobotnici pak některý člen příslušného POS nebo koordinátor zadá odkaz na přijaté usnesení a žádost schválí. Po schválení nalezne zájemce o členství údaje pro platbu členského příspěvku u žádosti na profil.pirati.cz.

Podmínkou přijetí člena je také ověření totožnosti. A pokud jsou všechny náležitosti splněny a je zaplacen členský příspěvek, AO přihlášku potvrdí, čímž dojde ke vzniku členství.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/chobotnice/zadosti.txt · Poslední úprava: 18.08.2023 10:48 autor: vojtech.pikal