• @cen_po has edit permissions
  • @cen_ao has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Hlasování o přijetí člena

V rámci procesu přijímání člena přijde moment, kdy přijímající oblastní předsednictvo má hlasovat o přijetí člena. A to po představení žadatele, ověření totožnosti, podání vyplněné přihlášky a řádném seznámení se s žadatelem.

Předsednictvo hlasuje veřejně,1) a zpravidla za přítomnosti žadatele.2) Nebo veřejně, elektronicky, korespondenčně na fóru. V každém případě musí o hlasování existovat záznam, ze kterého je patrné, jak který člen předsednictva hlasoval.

Možnosti hlasování

Při hlasování o přijetí má každý hlasující člen v zásadě tři možnosti. Může být PRO přijetí, PROTI přijetí, nebo se hlasování zdržet.

Pokud někdo hlasuje PROTI přijetí, měl by svůj hlas zdůvodnit, protože zamítnutí přihlášky musí být zdůvodněno.3)

O přijímání členů by měla rozhodovat (ideálně kompletní) předsednictva jen většinou všech svých členů,4) pokud předsednictvo ve svém jednacím řádu nestanoví jinak.5) Většinu předsednictva tvoří dva členové u tříčlenných předsednictev, tři u čtyř- a pětičlenných.

Hlasování tak může mít tři výsledky:

  1. Přijetí člena, pokud většina předsednictva hlasovala PRO. Pak je potřeba pokračovat v zařazení člena.
  2. Zamítnutí člena, pokud většina hlasovala PROTI, a zamítnutí bylo zdůvodněno. Proti tomuto zamítnutí se lze odvolat k rozhodčí komisi,6) o čemž je třeba žadatele poučit.
  3. Nepřijetí člena, pokud většina předsednictva nehlasovala PRO ani PROTI; to se může stát, například pokud se někteří zdrží, protože si přijetím nejsou jisti. V takovém případě je možno přihlášku založit nebo žadateli vrátit a po nějakém čase o přijetí třeba hlasovat znovu, až si třeba všichni vytvoří jasný názor.7)

Po hlasování je třeba jasně vyhlásit výsledek.

V případě nepřijetí nebo zamítnutí je třeba s žadatelem věc osobně probrat předat konkrétní a konstruktivní zpětnou vazbu.

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Administrativní odbor
osoba:
Bc. Vojtěch Pikal
adresát:
oblastní předsednictvo, administrativní odbor, KoKS
tag:
přihláška, člen, přijímání, předsednictvo, hlasovani
stav:
aktuální
aktualizace:
23.10.2021

Na tento návod odkazují tyto stránky.

Související návody

Související předpisy

4) Pokud je organizační situace předsednictva tak tristní, že nezvládá provést hlasování za účasti všech členů, předsednictvo není kompletní a sdružení není s to jej doplnit, může se hlasování o přijetí ujmout nadřízené předsednictvo.
5) Což rozhodně nelze doporučit.
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/hlasovani_o_prijeti.txt · Poslední úprava: 27.10.2021 12:18 autor: vojtech.pikal