• @cen_po has edit permissions
  • @cen_ao has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Hlasování o přijetí člena

V rámci procesu přijímání člena přijde moment, kdy přijímající oblastní předsednictvo má hlasovat o přijetí člena. A to po představení žadatele, ověření totožnosti, podání vyplněné přihlášky a řádném seznámení se s žadatelem.

Osobní a citlivé údaje

V přihlášce v chobotnici by měli být vyplněny i úplné odpovědi na otázky „Jste nebo byl/a jste v minulosti členem jiné politické strany či hnutí? Pokud ano, kdy a jaké?“ a „Odsoudil Vás v minulosti soud pravomocně za úmyslný trestný čin, či je proti Vám v současnosti vedeno trestní stíhání? Pokud ano, z jakého důvodu?“. Tyto zvláště citlivé údaje nelze sdělovat kamkoliv dál, pokud k tomu není vážný důvod s převažujícím veřejným zájmem. Údaje jsou dále k dispozici kontrolní komisi.

Tyto údaje slouží nejen k odpovědnému rozhodnutí při přijetí nového člena, ale také k následným úvahám při sestavování kandidátky či jiném obsazování funkcí kdykoliv v budoucnu s ohledem na dobré jméno strany. Údaje také ukládáme pro případ, pokud by v budoucnu vyšlo najevo, že žadatel při žádosti o členství neuvedl vše a tedy lhal - to může vést k tomu, že člen bude vyloučen či členství bude od počátku považováno za neplatné.

Hlasování

K hlasování by mělo dojít do 3 až 6 měsíců, po podání přihlášky.

Předsednictvo hlasuje veřejně,1) a zpravidla za přítomnosti žadatele.2) Nebo veřejně, elektronicky, korespondenčně na fóru. V každém případě musí o hlasování existovat záznam, ze kterého je patrné, jak který člen předsednictva hlasoval.

Možnosti hlasování

Při hlasování o přijetí má každý hlasující člen v zásadě tři možnosti. Může být PRO přijetí, PROTI přijetí, nebo se hlasování zdržet.

Pokud někdo hlasuje PROTI přijetí, měl by svůj hlas zdůvodnit, protože zamítnutí přihlášky musí být zdůvodněno.3)

Důvody PROTI můžou být různé - kandidát se vůbec nebo málo ukázal na akcích strany, nejste si jisti jeho politickým přesvědčením, nezdá se vám, že bude dobře fungovat ve sdružení a bude pro něj přínosem…

O přijímání členů by měla rozhodovat (ideálně kompletní) předsednictva jen většinou všech svých členů,4) pokud předsednictvo ve svém jednacím řádu nestanoví jinak.5) Většinu předsednictva tvoří dva členové u tříčlenných předsednictev, tři u čtyř- a pětičlenných.

Výsledek hlasování

Hlasování tak může mít tři výsledky:

  1. Přijetí člena, pokud většina předsednictva hlasovala PRO. Pak je potřeba pokračovat v zařazení člena v chobotnici.
  2. Zamítnutí člena, pokud většina hlasovala PROTI, a zamítnutí bylo zdůvodněno. Proti tomuto zamítnutí se lze odvolat k rozhodčí komisi,6) o čemž je nutné žadatele poučit.
  3. Nepřijetí člena, pokud většina předsednictva nehlasovala PRO ani PROTI; to se může stát, například pokud se někteří zdrží, protože si přijetím nejsou jisti. V takovém případě je možno přihlášku založit nebo žadateli vrátit a po nějakém čase o přijetí třeba hlasovat znovu, až si třeba všichni vytvoří jasný názor.7)

Po hlasování je třeba jasně vyhlásit výsledek.

V případě nepřijetí nebo zamítnutí je třeba s žadatelem věc osobně probrat předat konkrétní a konstruktivní zpětnou vazbu.

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Administrativní odbor
osoba:
vojtech_pikal
adresát:
oblastní předsednictvo, administrativní odbor, KoKS
tag:
přihláška, člen, přijímání, předsednictvo, hlasovani
třízeníAO:
sdružení
stav:
aktuální
aktualizace:
23.10.2021

Na tento návod odkazují tyto stránky.

Související návody

Související předpisy

4) Pokud je organizační situace předsednictva tak tristní, že nezvládá provést hlasování za účasti všech členů, předsednictvo není kompletní a sdružení není s to jej doplnit, může se hlasování o přijetí ujmout nadřízené předsednictvo.
5) Což rozhodně nelze doporučit.
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/hlasovani_o_prijeti.txt · Poslední úprava: 18.08.2023 12:32 autor: vojtech.pikal