• @cen_po has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Šablony

Tyto šablony nemusí obsahovat aktuální informace, zejména v sídle strany, na odstranění závady usilovně pracujeme vzory opatřené symbolem ✔ jsou již upravené

Členská přihláška

Vytiskněte si více přihlášek k Pirátům a aspoň jednu vždy noste s sebou v peněžence. Nevíte, kdy se může hodit.

Vzor členské přihlášky Pirátů

Volby

Šablony pro jednotlivé volby do zastupitelských funkcí naleznete na samostatné stránce.

Smlouvy

Darovací

  • Vzorová darovací smlouva ODT - Darovací smlouva dle zákona o politických stranách a volebních kampaních. Lze použít pro finanční i nefinanční dary.

Placené úkoly

  • Šablona zadávacího listu DOCX PDF ODT – zadávací list podle podmínek pro placené úkoly je nejjednodušší způsob, jak objednat dodávku či služby od členů a příznivců; pomocí zaškrtnutí správného údaje si lze vybrat mezi smlouvou o dílo, příkazní smlouvou, případně dohodou o provedení práce či o pracovní činnosti (pozor, v případě dohod podle zákoníku práce je třeba věnovat pozornost zákonné povinnosti příjem průběžně danit na straně zaměstnavatele)
  • Potvrzení o zastoupení ODT DOCX PDF – slouží pověřeným členům nebo zmocněným externím spolupracovníkům jako pověření/plná moc, kterou se mohou navenek prokazovat, že mají oprávnění stranu zastupovat

Pracovně právní

Zodpovědnosti

Dohoda o ochraně důvěrných informací (NDA)

Hmotné odpovědnosti

Zastoupení

Smlouva o výpůjčce

Participativní projekty

Koaliční smlouvy

Další

Založení místního sdružení

Závazky

Prezentace

Dopisy

Dary

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.