• @cen_po has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Šablony pro volby

Tyto šablony nemusí obsahovat aktuální informace, zejména v sídle strany, na odstranění závady usilovně pracujeme.

Tato stránka obsahuje šablony a pokyny Pirátské strany pro volby do zastupitelských funkcí.

Obecné pokyny

Pro každé volby je připravena sada dokumentů. Jedná se zejména o

  • Prohlášení kandidáta, které podepisuje každý kandidát. Prohlášení kandidáta obsahuje souhlas s příslušným volebním programem a demokratickým minimem a též s kodexem zastupitele, existuje-li. Prohlášení kandidáta se přikládají ke kandidátní listině, v případě nouze je může na úřad dodatečně doručit kandidát sám nebo poštou.
  • Kandidátní listina, která určuje název a strany volební strany, zmocněnce a jeho zástupce a zejména kandidáty a jejich pořadí. Kandidátní listinu podepisuje zmocněnec a zpravidla statutární zástupci stran volební strany. Kandidátní listina se odevzdává příslušnému volebnímu úřadu. Po odevzdání listiny ji může zmocněnec doplňovat či upravovat. Pro senátní volby je speciální kandidátní listina, která se jmenuje „přihláška k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky“.
    Bydlištěm na kandidátní listině se rozumí obec trvalého pobytu, věkem věk kandidáta v době odevzdání kandidátní listiny (případně opravy kandidátní listiny). Politická příslušnost se na kandidátní listině uvádí plným názvem strany 1), u nestraníků jako „bez politické příslušnosti.“ To samé pro navrhující stranu.
  • Delegace do volebních komisí, kterými deleguje zmocněnec osoby do okrskových volebních komisí. U většiny voleb (nikoli však u voleb komunálních) tuto činnost provádíme centrálně přes datové schránky úřadů a společného náhradníka zmocněnce. Delegace se podává starostovi příslušné obce.

Pokud budete potřebovat některou z šablon upravit - třeba protože za koaliční stranu musejí podepisovat dvě osoby - a nevíte jak, obraťte se na administrativní odbor.

Komunální volby

Volební smlouva

Přesná podoba volební smlouvy je dána libovůli předvolebních vyjednavačů, podléhá však schválení příslušným oblastním fórem a taky včasnému předložení republikovému výboru.

Smlouva by měla obsahovat nejméně jasnou identifikaci účastníků (Piráti, Sdružení nezávislých kandidátů, další politické strany), typ Volební strany (koalice, samostatná kandidátka, …), složení a název Volební strany (pokud se nejedná o samostatnou kandidátku), kandidátní listinu (nebo způsob jejího sestavení), volební program (nebo způsob jeho sestavení), závazky kandidátů (účast v kampani, dodržování smlouvy, kodex kandidáta či zastupitele), způsob rozhodování koalice (volební výbor, rozhodnutí lídra), finanční a jiné vklady do kampaně, způsob řízení a hospodaření v kampani, povolební postup (povolební strategie, zakázaní koaliční partneři, společný zastupitelský klub, …).

Inspiraci můžete hledat zde nebo vám může jako kostra posloužit následující vzor:

Pokud si nevíte rady, ptejte se.

Kandidátní listina

Kandidátní listina pro komunální volby se podává včas příslušnému obecnímu úřadu2), společně s prohlášeními kandidátů.

Po stažení si listinu zkontrolujte a nahraďte veškeré {složené závorky} skutečným obsahem a jinak vhodně upravte. Zmocněnec, který bude kandidátku podávat, ani jeho náhradník nesmí být kandidátem.
Kandidátní listinu může podepsat předseda příslušného krajského sdružení, je však třeba požádat administrativní odbor, aby předem zaslal úřadu potvrzení o funkci.

Prohlášení kandidáta

Náhled prohlášení kandidáta pro komunální volby společně s informacemi pro kandidáta

Černobílé verze pro konkrétnější případy 2022:
(Jako leze z aplikace na kandidátky, ale nevyplněná.)

Krajské volby

Krajské volby si řeší každý kraj samostatně.
Kandidátní listinu pro krajské volby podává včas volební zmocněnec příslušnému krajskému úřadu, společně s prohlášeními kandidátů.
Je vhodné kandidátní listinu odevzdat raději dříve, třeba jen částečně vyplněnou, ale podepsanou s tím, že později chybějící kandidáty či jejich prohlášení dodáte formou doplnění či opravy.

Šablony pro krajské volby naleznete ZDE.

Senátní volby

Kandidátní listina pro senátní volby se jmenuje „přihláška k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky“. Podává se včas3) příslušnému obecnímu úřadu, společně s prohlášením kandidáta, určením zmocněnce, dokladem o státním občanství kandidáta4) a potvrzením o složení kauce5) Názvy politických stran, ať už se jedná o politickou příslušnost, člena koalice nebo navrhující stranu uvádějte plným jménem. Nestranící jsou „bez politické příslušnosti“.

Samostatná senátní kandidátka

Po stažení si listinu zkontrolujte a nahraďte veškeré {složené závorky} skutečným obsahem a jinak vhodně upravte. Určení zmocněnce naleznete u prohlášení kandidáta.

Podpora kandidáta

Koaliční senátní kandidátka

Sněmovní volby

Pro sněmovní volby 2017 byl vyroben administrativní balíček s šablonami, který naleznete zde.

Šablony níže nemusí být plně aktuální.

Kandidátka Kandidátka se podává zvlášť v každém kraji.

Prohlášení kandidáta

Evropské volby

Voličský průkaz

Delegace do okrskových volebních komisí (OVK)

Pověření k delegaci

Delegace do OVK

Doklad o odvolání zmocněnce se přikládá jen v případě, že bylo zapotřebí odvolat zmocněnce (pak delegační listinu podává náhradník zmocněnce). Pověření jiné osoby k delegování se přikládá jen v případě, že delegační listinu nepodává zmocněnec (ani náhradník, byl-li zmocněnec odvolán).

Odvolání zmocněnce

Ostatní

Volební darovací smlouva

V případě daru do volební kampaně do senátu nebo sněmovny parlamentu v hodnotě nad 1 000 Kč je třeba uzavřít dle zákona darovací smlouvu. Pro finanční dary na to máme automatický formulář.

Pro nefinanční dary je vzor zde:Darovací volební smlouva.

Smlouvu je po podpisech třeba zaslat pro zařazení do archivu a registru smluv.


Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Administrativní odbor
adresát:
předsednictva, volební zmocněnci
tag:
šablony, administrativa, vzory, volby
třízeníAO:
volby
stav:
nedokončitelný

Na tento návod odkazují tyto stránky.

1) například „Česká pirátská strana“
2) v případě úřadů s méně než dvěma obvody se podává úřadu krajskému; nejste-li si jisti, zeptejte se svého úřadu
3) nejpozději 66 dní předem
4) vydá např. krajský úřad
5) Kauce se skládá na speciální účet zřízený ČNB. Více viz návod.
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/sablony/volby.txt · Poslední úprava: 30.01.2024 22:45 autor: tadeas.stepka