• @cen_po has upload permissions
 • @cen_koord has edit permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Založení místního sdružení

Co je místní sdružení

Místní sdružení je organizační jednotka strany (čl. 5 odst. 2 stanov), která zaštiťuje činnost strany na nižší úrovni než krajské sdružení. Základními náležitostmi místního sdružení je jeho název, označení oblasti, ve které působí, a jednoznačné vymezení jeho území (§ 21 odst. 1 Organizačního řádu).

Označení oblasti je třeba obec, okres nebo spádová oblast obce s rozšířenou působností. Území místního sdružení musí být tvořeno územím jednoho nebo více přesně vyjmenovaných samosprávných celků (obcí, měst, městských částí či obvodů) tak, aby bylo souvislé, uvnitř území příslušného krajského sdružení a nepřekrývalo se s územím jiného místního sdružení.

Minimální počet členů místního sdružení je 31), ale skutečně praktické a smysluplné založení místního sdružení začíná být při aspoň dvojnásobném počtu. Do okamžiku založení místního sdružení by měli členové a příznivci v daném místě utvořit přípravný tým 2), který může plnit většinu funkcí místního sdružení.

Jak místní sdružení založit

Postup pro založení místního sdružení upravuje § 21 Organizačního řádu. Organizační řád doporučuje předtím, než založíte místní sdružení založit přípravný tým.3)

Předtím, než je založeno místní sdružení, je nutno nějak připravit usnesení, které je pak předloženo ke schválení krajskému fóru. Toto usnesení musí kromě určení základních náležitostí (jméno, označení oblasti, vymezení území) obsahovat také seznam jeho prvních členů.

Nikde není určeno, jak k tomuto dojít, lze ovšem doporučit postupovat třeba tak, že se sejdou lidé, kteří by se rádi stali členy vznikajícího místního sdružení, a příslušné usnesení připraví. Tento proces lze realizovat i přes internet, vždy je však třeba pořídit zápis, v němž budou zaznamenány projevy vůle všech zakládajících členů stát se členy nového místního sdružení. Poté zakládající členové jako skupina členů navrhnou krajskému fóru, aby se usneslo na vzniku místního sdružení. Samotný návrh usnesení může vypadat třeba takto:

Krajské fórum zakládá Místní sdružení Litoměřicko s těmito základními náležitostmi a seznamem jeho prvních členů:
 • Název: MS Litoměřicko
 • Oblast: okres Litoměřice
 • Území: všechny samosprávné celky v okrese Litoměřice
 • Členové:
  • Michal Ketner
  • Mikuláš Peksa
  • Jindřich Pávek
  • Aleš Stibal

Poté musí takovéto usnesení krajské fórum skutečně přijmout. Tím vznikne místní sdružení. Krajské předsednictvo následně svolá ustavující zasedání fóra sdružení, na kterém se zvolí první předsednictvo místního sdružení.

Místní předsednictvo zvolené na ustavujícím zasedání zažádá o registraci sdružení a po dohodě s Administrativní odbor si zvolí značku, která se skládá ze značky Kraje, pomlčky a maximálně pětiznakové značky místního sdružení, například MSK-OSle (Opavské Slezsko).

Proces vzniku končí tím, že administrativní odbor provede registraci místního sdružení, jeho prvních členů a předsednictva. K tomu je potřeba, aby zástupce zvoleného předsednictva místního sdružení učinil podání do příslušné podatelny. Žádost o registraci musí obsahovat:

 • odkaz na souhlas krajského fóra,
 • odkaz na zápis z ustavujícího zasedání,
 • název, označení oblasti a území místního sdružení,
 • jména nových členů místního sdružení,
 • složení prvního předsednictva místního sdružení.

Po registraci místního sdružení založí administrativní odbor příslušné podfórum na internetovém fóru.

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Administrativní odbor
osoba:
petr_vileta
adresát:
členové, oblastní předsednictvo, administrativní odbor
tag:
místní sdružení, adresar
třízeníAO:
sdružení
stav:
aktuální
aktualizace:
09.04.2020

Na tento návod odkazují tyto stránky.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/navody/zalozeni_ms.txt · Poslední úprava: 27.02.2023 17:18 autor: vojtech.pikal