• @cen_po has upload permissions
 • @cen_koord has edit permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Změna předsednictva oblastního sdružení

 1. Předsednictvo krajského nebo místního sdružení může být zvoleno na zasedání osobním nebo distančním, nebo v jednání na internetovém fóru.
 2. Zasedání, na kterém volba probíhá, musí být svoláno řádným oznámením od předsedy oblastního sdružení1) (nebo předsednictvem pověřenou osobou), které obsahuje datum, čas a místo konání, nebo se konat v pravidelném místě a termínu. Zasedání musí být svoláno nejméně 7 dní předem2) (lhůty stanovené v JdŘ jednotlivých krajských sdružení mohou být delší). Pro hlasování přes internetové fórum stačí k řádnému oznámení svolání 5 dní předem.3), pokud není v JdŘ oblastního sdružení specifikováno jinak.
 3. Oblastní sdružení volí své předsednictvo tajnou volbou. Hlasování probíhá v systému Helios, na pirátském fóru, nebo při fyzickém zasedání pomocí hlasovacích lístků. Preferovanou variantou je použít hlasovací systém Helios, neboť jedině tak lze umožnit hlasovat všem členům oblastního fóra (korespondenčně). Návod, jak zakládat a spravovat hlasování v Heliosu, najdete na wiki. Podle stanov je funkční období dvouleté a začíná vyhlášením výsledku volby.
 4. Výsledek volby a složení nového oblastního předsednictva oznámí předsedající na internetovém fóru svého sdružení. Vyhlášení má obsahovat seznam přítomných (pokud se jednalo o fyzické hlasování), dohodnutý postup hlasování, počty hlasů pro jednotlivé kandidáty, jména zvolených členů předsednictva a pokud kandidáti nezískali většinu všech hlasů členů sdružení, tak i odkaz na řádné oznámení volby.
 5. Předsedající výsledek v plném rozsahu oznámí také v podatelně administrativního odboru (nestačí odkaz).
 1. Případnou změnu hlavního hospodáře (Vedoucího KS v Piroplácení) je potřeba oznámit v rámci toho podání. Ostatní hospodáře vám nastaví Vedoucí KS, viz návod: Jak nastavit v Piroplácení Hospodáře
 2. Administrativní odbor a finanční tým neprodleně zajistí provedení všech potřebných změn, tedy například změn ve skupinách oblastních sdružení, předsednictev oblastních sdružení a krajských předsedů nebo v administraci oblastního vlákna na Redmine a přidělení rolí hospodáře v Piroplacení.
 3. Ujistěte se, že jste informovali osobu pověřenou aktualizací webových stránek, wiki (včetně tabulky se začátkem a koncem mandátu), materiálů pro nováčky, tabulek a dalších přehledů. Může to být PKS, PMS, KoKS nebo správce kraje.

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Administrativní odbor
osoba:
petr_vileta
adresát:
člen, předsedající
tag:
předsednictvo, volba
třízeníAO:
sdružení
stav:
zastaralé
aktualizace:
31.03.2020

Na tento návod odkazují tyto stránky.

1) pokud předsednictvo není, tak, nadřízeným předsednictvem
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/navody/zmena_predsednictva_ks.txt · Poslední úprava: 14.12.2022 14:56 autor: vojtech.pikal