• @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Pravidla pro podatelny

Administrativní odbor jakožto ústřední správce podatelen (§ 12 (3) d) OŘ) vydává následující pravidla pro používání podatelen:

Podatelny orgánů a dalších týmů jsou realizovány v systému redmine pomocí fronty podatelna.

Používání podatelen

Pro používání podatelen a komunikaci v nich platí přiměřeně Pravidla internetové komunikace.

  1. Funkce podatelen: Podatelny jsou určeny k podávání žádostí, dotazů, či připomínek k činnosti odboru. Ke každému podnětu založte v podatelně nové podání.
  2. Forma a obsah podání: Svá podání pište slušně a požadavky formulujte dostatečně určitě. V případě odkazů do internetového fóra strany citujte i relevantní texty, protože uživatelé mají zobrazování některých subfór vypnuté.
  3. Zákaz diskuse: V podatelně se nediskutuje. Do konkrétního podání smí přispívat jen původce podání (v případě, že jej podal jakožto člen kolektivního orgánu, též ostatní členové tohoto orgánu) a členové příslušného orgánu. Příspěvky jiných uživatelů mohou být správcem příslušné podatelny jako offtopic bez náhrady odstraněny (při opakovaném OT mohou následovat další disciplinární opatření, včetně dočasného omezení do podatelny přispívat). Správce podatelny smí udělit výjimku, pokud to řešení podání vyžaduje.
  4. Vyřešená podání: Jakmile bylo podání vyřešeno, označí se jako dokončené či odmítnuté a dále se do něj nepřispívá.

Spory o vyřešení podání

V případě, že správce podatelny uzavře podání jako vyřešené, ale podavatel ho za vyřešené nepovažuje, stanoví AO následující postup:

  1. Podavatel požádá správce podatelny (prostřednictvím soukromé zprávy) o otevření podání z důvodu jeho nevyřízení.
  2. Nebude-li správce podatelny na žádost reagovat, lze po uplynutí jednoho dne založit k předmětnému podání nové podání. Tuto možnost lze využít v téže věci jen jednou a nelze ji využít v případě, že bude žádost o otevření podání explicitně zamítnuta.
  3. Pokud správce podatelny i toto podání uzavře a podavatel bude podání stále považovat za nevyřízené, lze se obrátit na AO coby nadřízený orgán v oblasti podatelen. Ten se pokusí posoudit oprávněnost uzavření podání a případně udělí jedné ze stran napomenutí. Více napomenutí na straně podavatele může vést k dalším disciplinárním opatřením. Více napomenutí na straně správce podatelny může vést ke stížnosti podané ke KK.

Podatelny oblastích stranických orgánů

Na podatelny oblastních stranických orgánů se tato pravidla uplatní jen přiměřeně.

původce:
Administrativní odbor
typ:
pravidla
zkratka:
AO-Podatelny
zásadní:
ne
stav:
stará
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/pravidla/podatelny.txt · Poslední úprava: 04.02.2023 11:56 autor: vojtech.pikal