• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Podatelny

původce:
Administrativní odbor
typ:
vyhláška
zkratka:
AO-Podatelny
zásadní:
ne

Administrativní odbor jakožto ústřední správce podatelen (§12(2) OŘ) vyhlašuje následující pravidla pro používání podatelen odborů:

Používání podatelen

  1. Funkce podatelen: Podatelny jsou určeny k podávání žádostí, dotazů, či připomínek k činnosti odboru. Ke každému podnětu založte v podatelně nové podání.
  2. Forma a obsah podání: Svá podání pište slušně a požadavky formulujte dostatečně určitě. V případě odkazů do internetového fóra strany citujte i relevantní texty, protože uživatelé mají zobrazování některých subfór vypnuté.
  3. Zákaz diskuse: V podatelně se nediskutuje. Do konkrétního podání smí přispívat jen původce podání (v případě, že jej podal jakožto člen kolektivního orgánu, též ostatní členové tohoto orgánu) a členové příslušného odboru. Příspěvky jiných uživatelů mohou být správcem příslušné podatelny jako offtopic bez náhrady odstraněny (při opakovaném OT mohou následovat další disciplinární opatření, včetně dočasného omezení do podatelny přispívat). Správce podatelny smí udělit výjimku, pokud to řešení podání vyžaduje.
  4. Vyřešená podání: Jakmile bylo podání vyřešeno, označí se jako dokončené či odmítnuté a je zakázáno do něj dále přispívat.

Spory o vyřešení podání

V případě, že správce podatelny uzavře podání jako vyřešené, ale podavatel ho za vyřešené nepovažuje, stanoví AO následující postup:

  1. Podavatel požádá správce podatelny (prostřednictvím soukromé zprávy nebo příspěvku v Žádostech o znovuotevření podání, existují-li) o otevření podání z důvodu jeho nevyřízení.
  2. Nebude-li správce podatelny na žádost reagovat, lze po uplynutí 24 hodin založit k předmětnému podání nové podání. Tuto možnost lze využít v téže věci jen jednou a nelze ji využít v případě, že bude žádost o otevření podání explicitně zamítnuta.
  3. Pokud správce podatelny i toto podání uzavře a podavatel bude podání stále považovat za nevyřízené, lze se obrátit na AO coby nadřízený orgán v oblasti podatelen. Ten se pokusí posoudit oprávněnost uzavření podání a případně udělí jedné ze stran napomenutí. Více napomenutí na straně podavatele může vést k dalším disciplinárním opatřením. Více napomenutí na straně správce podatelny může vést ke stížnosti podané ke KK.

Podatelny jiných stranických orgánů

Jiné stranické orgány mohou tato pravidla přijmout za svá, případně si je dle potřeby upravit.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.