• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Pravidla internetového fóra

 • Tento text obsahuje závazná pravidla pro internetové fórum.
 • Pro informace o efektivní využívání fóra navštivte prosím samostatnou nápovědu k internetovému fóru.

Obsahová pravidla

Trollové nejsou na fóru vítáni.

 1. Fórum je pracovní nástroj. Části příspěvků mimo téma se označují značkou OT (off-topic). Příspěvky obsahující pouze OT nejsou povoleny a přispěvatel může dostat varování. Před každým příspěvkem se zamyslete, jestli si zaslouží čas stovek uživatelů. Pro poznámky, které si nemůžete odpustit, použijte sociální sítě.
 2. Fórum je nástroj pro věcnou diskusi. Na systémech strany se zakazuje urážet jiné uživatele a jim blízké fyzické osoby, ať už pro jejich vyznání, tělesnou vlastnost, věk nebo jinou charakteristiku, která může porušovat rovnost, a vyjadřovat se rasisticky a sexisticky.
 3. Ochrana osobních údajů. Každý uživatel má možnost si ve svém profilu na internetovém fóru nastavit osobní údaje, které budou veřejně dostupné. Tyto veřejně dostupné údaje lze dále využívat v rámci technických systémů České pirátské strany pro účely činnosti (např. koordinace kampaně, seznamování atd.) Pokud si nepřejete, aby tyto údaje byly veřejné, prostě je do profilu nevkládejte nebo je odstraňte. V odstranění vašich osobních údajů vám pomůže administrátor příslušného systému.
 4. Pirátská strana si vyhrazuje právo rozhodnout se, zda v případě porušení právních předpisů nebo pravidel fóra přistoupí k sankcím. Pro účely těchto sankcí se uchovávají na fóru IP adresy uživatelů. Tyto adresy nebudou poskytnuty třetím stranám, ledaže uživatel přímo zaútočí na pirátskou komunitu.

Formální pravidla

 1. Přednostně se text píše s diakritikou, ale je povoleno psát i bez ní.
 2. Pokud není z textu zřejmé, jde-li o humor nebo ironii, používají se smajlíky nebo jiný vysvětlující prvek.
 3. Používat nepřirozené formátování, které narušuje čtení, se zakazuje. Nepřípustné je zejména přispívat vícekrát bezprostředně za sebou, pokud pro to není důvod hodný zvláštního zřetele (tímto důvodem rozhodně není citace dvou různých příspěvků), a používat
  1. velká písmena ve více než jednom slově po sobě následujícím,
  2. více smajlíků za sebou,
  3. konce řádků za účelem užšího textu,
  4. různé nadměrně výrazné řezy nebo velikosti písma,
  5. větší počet barev než je zdrávo.
 4. Použití více uživatelských účtů jedním uživatelem není žádoucí. Každý uživatel může mít nanejvýš jeden uživatelský účet se statusem člena nebo registrovaného příznivce.
 5. Všichni jsou povinni dodržovat pokyny moderátorů. V případě rozporu platí pokyn, který vydá vedoucí administrativního odboru.
 6. Záznamy soukromé komunikace (soukromé zprávy, tajné nahrávky, logy z ICQ a jiné) lze na internetovém fóru zveřejňovat pouze se souhlasem všech zúčastněných osob.

Skupiny

 1. Změny v členství ve skupinách oznamuje vedoucí dotyčného orgánu neprodleně administrativnímu odboru.
 2. Pokud někdo zjistí, že skupiny na internetovém fóru neodpovídají skutečnosti, oznámí to neprodleně administrativnímu odboru.

Podpis

 1. Podpis nesmí obsahovat obrázky a zvlášť výrazné řezy a velikosti písma. Obrázky, které mají textový základ a svojí velikostí nepřesahují velikost písma nebo odesílacího tlačítka jsou dovoleny. Pokud je to možné, podpis zabírá jen jeden řádek.
 2. Jako avatar se nesmí použít jiný obrázek než fotografie člena, kterou lze prezentovat i na veřejnosti, aniž by dělala straně ostudu; nepřípustné fotografie budou smazány. Avatar se nemusí používat.

Disciplinární opatření

 1. Na porušování pravidel internetového fóra bude uživatel upozorněn varováním, nestačí-li upozornění v diskusi nebo soukromou zprávou.
 2. Pokud uživatel opětovně nebo hrubě poruší pravidla, může být potrestán moderováním příspěvků nebo BANem.
 3. Disciplinární opatření nejsou předmětem diskuse, jejich přezkum je vyhrazen kontrolní a rozhodčí komisi.

Moderování

 1. Moderátorská oprávnění, viditelnost, hodnosti atd. jsou nastaveny ve fóru podle rozhodnutí vedoucího administrativního odboru v souladu s předpisy a seznamem funkcí (Nastavení internetového fóra). Pokud moderátoři mění cizí příspěvky, musí být zachován původní obsah.
 2. Všichni moderátoři mají povinnost řídit se těmito pravidly, dodržovat zásadu nestrannosti, pokyny vedoucího administrativního odboru, případně hlavního moderátora.
 3. Speciální fóra odborů a komisí se moderují jen v případě, že vedoucí orgánu (který je lokálním moderátorem pro toto fórum) neplní povinnosti podle pravidel fóra (zamykání vláken, upozornění a přesun OT atd.).
 4. Psaní soukromých zpráv velkým skupinám lidí přes skupiny typu Celostatni forum a Registrovani priznivci nebo velké množství různých skupin je vyhrazeno členům republikového předsednictva a vedoucím odborů a zprávy se zasílají jen v odůvodněných případech. Ani hromadná odpověď na takto zaslané zprávy se nepřipouští. Zneužití této funkce se považuje za hrubé porušení pravidel fóra.
 5. Ve věcech útoků na moderátory rozhoduje hlavní moderátor, ve věcech útoku na hlavního moderátora rozhoduje vedoucí administrativního odboru.
 6. Pokud příspěvek věcně nespadá do projednávaného tématu, přesune se do nového tématu pomocí funkce Rozdělit téma ve spodní části okna.
 7. Pokud je uděleno varování, tato skutečnost se píše přímo do stejného tématu s citací příspěvku, za který bylo uděleno varování. Příspěvek se po udělení varování zamyká, aby ho uživatel nemohl editovat. Příspěvky mimo téma se neschovávají do offtopicu ani se nepřesouvají. Pouze v případě důležitých vláken, dlouhých offtopiců a jiných odůvodněných případech se téma rozděluje.
 8. Pokud jde o dlouhou diskusi, kde se projednává nějaké téma, moderátor vloží pomocí tagu [piratenpad]název padu[/piratenpad] na začátek diskuse pad, do kterého se píše shrnutí diskuse a argumentů. Přitom v tématu vyzve diskutující, aby výsledky diskuse poznamenali do padu v prvním příspěvku.
 9. Témata, která se již vyčerpala (nikdo již nepřispívá nebo jsou příspěvky OT), kde byla rozřešena věc, pro kterou byla otevřena, se zamykají pro účely archivace. Obsah takto zamknutých témat je zakázáno měnit.
 10. BAN uděluje jen vedoucí administrativního odboru (moderátoři mohou navrhnout).
 11. Záměry o nasazení nových MODů nebo změně existujících a o významných změnách struktury fóra se oznamují veřejně ve fóru administrativního odboru.
původce:
Administrativní odbor
typ:
vyhláška
zkratka:
AO-PravFor
zásadní:
ne
stav:
old
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/pravidla/forum.txt · Poslední úprava: 16.04.2021 07:37 autor: vojtech.pikal