• @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Pravidla internetové komunikace

Obsahová pravidla

Trollové nejsou na fóru vítáni.

Při komunikaci na všech systémech strany dodržujte Komunikační minimum.

 1. Fórum je pracovní nástroj. Části příspěvků mimo téma se označují značkou OT (off-topic). Příspěvky obsahující pouze OT nejsou povoleny a přispěvatel může dostat varování. Před každým příspěvkem se zamyslete, jestli si zaslouží čas stovek uživatelů. Pro poznámky, které si nemůžete odpustit, použijte sociální sítě.
 2. Fórum je nástroj pro věcnou diskusi. Na systémech strany se zakazuje urážet jiné, ať už pro jejich vyznání, tělesnou vlastnost, pohlaví, věk nebo jinou charakteristiku, která může porušovat rovnost, a vyjadřovat se rasisticky a sexisticky. Vulgarity jsou obecně nevhodné a je na rozhodnutí moderátora, do jaké míry jsou ještě snesitelné.

Ochrana osobních údajů

Zakazuje se zveřejňovat záznamy soukromé a důvěrné1) komunikace (soukromé zprávy, tajné nahrávky, neveřejné konverzace ze sociálních sítí a jiné) bez souhlasu všech zúčastněných.

Formální pravidla

 1. Každý uživatel může být registrován pouze pod jedním uživatelským účtem; Použití více než jednoho uživatelského účtu nebo použití botů musí být předem oznámeno vedoucímu administrativního odboru.
 2. Pokud není z textu zřejmé, jde-li o humor nebo ironii, používají se smajlíky nebo jiný vysvětlující prvek.
Nepřipouští se:
 • používat nepřirozené formátování narušující čtení,
 • přispívat vícekrát bezprostředně za sebou (tzv. tapetování), pokud pro to není důvod hodný zvláštního zřetele (tímto důvodem rozhodně není citace dvou různých příspěvků),
 • psát pouze velkými písmeny, různé nadměrně výrazné řezy nebo velikosti písma,
 • větší počet barev než je zdrávo.

Hromadné zprávy

 1. Zákaz hromadných zpráv. Posílání hromadných soukromých zpráv členům celostátního fóra a registrovaným příznivcům je vyhrazeno členům republikového předsednictva, vedoucím odborů, vedoucímu kanceláře strany, nebo jimi pověřeným osobám jen v odůvodněných případech. Ostatní mohou v odůvodněných případech předem požádat vedoucího administrativního odboru nebo jinou oprávněnou osobu. Zneužití této funkce se považuje za hrubé porušení pravidel fóra. Ani hromadná odpověď na takto zaslané zprávy se nepřipouští.
 2. Tato ustanovení platí přiměřeně i pro posílání hromadných zpráv členům oblastních fór a registrovaným příznivcům oblastních sdružení. Rozesílání provádí oblastní administrativní odbor, pokud je ustaven, oblastní předsednictvo, nebo jím pověřená osoba (např. KoKS).

Profil, Podpis a Avatar

Každý uživatel má možnost si ve svém profilu na internetovém fóru a dalších systémech strany nastavit a zveřejnit své nastavit osobní údaje. Strana s těmito údaji dále pracuje podle Zásad ochrany osobních údajů.

 1. Pro podpis i avatar platí plně obsahová a formální pravidla.
 2. Podpis nesmí obsahovat obrázky. Obrázky, které mají textový základ a svojí velikostí nepřesahují velikost písma nebo odesílacího tlačítka jsou dovoleny. Pokud je to možné, podpis zabírá jen jeden řádek, nejvýše tři standardní velikosti.
 3. Členové strany a volení funkcionáři nesmí jako avatar použít jiný obrázek než vlastní podobenku, kterou lze prezentovat i na veřejnosti, aniž by dělala straně ostudu; nepřípustné avatary budou smazány. Avatar se nemusí používat.

Skupiny

 1. Změny v členství ve skupinách oznamuje vedoucí dotyčného orgánu neprodleně administrativnímu odboru, pokud není schopen změnu provést sám.
 2. Pokud někdo zjistí, že skupiny na internetovém fóru neodpovídají skutečnosti, oznámí to neprodleně administrativnímu odboru.

Moderace a Disciplinární opatření

 1. Pirátská strana si vyhrazuje právo rozhodnout se, zda v případě porušení právních předpisů nebo pravidel fóra přistoupí k sankcím. Pro účely těchto sankcí se uchovávají na fóru IP adresy uživatelů. Tyto adresy nebudou poskytnuty třetím stranám, ledaže uživatel přímo zaútočí na pirátskou komunitu.
 2. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat pokyny moderátorů a v případě rozporu rozhodne vedoucí administrativního odboru.
 3. Na porušování pravidel internetového fóra bude uživatel upozorněn varováním, nestačí-li upozornění v diskusi(napomenutí) nebo soukromou zprávou.
 4. Příspěvky porušující pravidla, mohou být zmoderovány (upraveny nebo přesunuty). Příspěvek se po moderaci zamyká, aby ho uživatel nemohl editovat.
 5. Pokud uživatel opětovně nebo hrubě poruší pravidla, může být potrestán BANem.
 6. Uložená napomenutí, varování a BANy se oznamují v příslušném vlákně, případně též moderací předmětného příspěvku.
 7. Disciplinární opatření nejsou předmětem diskuse, jejich přezkum je vyhrazen kontrolní a rozhodčí komisi.

Pravidla Moderování

 1. Moderátorská oprávnění, viditelnost, hodnosti atd. jsou nastaveny ve fóru podle rozhodnutí vedoucího administrativního odboru v souladu s předpisy a seznamem funkcí (Nastavení internetového fóra).
 2. Všichni moderátoři mají povinnost řídit se těmito pravidly, dodržovat zásadu nestrannosti, pokyny vedoucího administrativního odboru, případně hlavního moderátora.
 3. Pokud moderátoři mění cizí příspěvky, musí být zachován původní obsah, ledaže by jeho zachování vedlo k zásadnímu porušení práv (protiprávní obsah, osobní údaje, apod.).
 4. Speciální fóra orgánů se moderují jen v případě, že vedoucí orgánu (resp. lokální moderátoři pro toto fórum) neplní povinnosti podle pravidel fóra (zamykání vláken, upozornění a přesun OT atd.).
 5. Ve věcech útoků na moderátory rozhoduje hlavní moderátor, ve věcech útoku na hlavního moderátora rozhoduje vedoucí administrativního odboru.
 6. Pokud je uděleno varování, tato skutečnost se píše přímo do stejného tématu s citací příspěvku, za který bylo uděleno varování. Příspěvek se po udělení varování zamyká, aby ho uživatel nemohl editovat.
 7. Příspěvky mimo téma se neschovávají do offtopicu ani se nepřesouvají. Pouze v případě důležitých vláken, dlouhých offtopiců a jiných odůvodněných případech se téma rozděluje.
 8. Témata, která se již vyčerpala (nikdo již nepřispívá nebo jsou příspěvky OT), kde byla rozřešena věc, pro kterou byla otevřena, se zamykají. Obsah zamknutých témat je zakázáno měnit.
 9. BAN uděluje jen vedoucí administrativního odboru (moderátoři mohou navrhnout).
původce:
Administrativní odbor
typ:
pravidla
zkratka:
AO-PravFor
zásadní:
ne
stav:
aktualizováno
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/pravidla/forum.txt · Poslední úprava: 18.06.2024 09:42 autor: vojtech.pikal