• @predsedajici has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @cen_rv has upload permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Doporučení k užívání technických systémů strany

původce:
Republikový výbor
typ:
ideový dokument
zkratka:
RV 62/2020
zásadní:
ne

V souvislosti s usnesením RV 48/2020 doporučuje Republikový výbor členům a orgánům strany využívat následující oficiální stranické systémy k níže uvedeným účelům:

 • Evidence kontaktů a schůzek: Pro plnění povinnosti všech představitelů strany zveřejňovat informace o svých lobbistických kontaktech široké veřejnosti dle § 4 PřL.
 • Matomo: Pro monitoring návštěvnosti webových stránek jako náhrada služby Google Analytics v souvislosti s usnesením CF 28/2017.
 • Redmine: Pro řízení projektů a sledování plnění programu, provoz podatelen v souvislosti s § 25 OŘ, vykazování času a komunikace s dodavateli v souvislosti s § 7 odst. 3 PPU, § 8 odst. 4 PPU a § 18 odst. 1 PPU.
 • Wiki: Pro zveřejňování základních údajů o týmu v souvislosti s § 2 OŘ-ZaTyS (pokud tým nemá jinou webovou prezentaci), tvorbu a sdílení návodů a vedení sbírky vnitřních předpisů.
 • Fórum: Pro korespondenční jednání týmů v souvislosti s OŘ-ZaTyS a Jednacím řádem celostátního fóra. Dále pro vzdálenou textovou komunikaci týmů se zaručenou stranickou identitou účastníků a trvalou archivací příspěvků (včetně zápisů), procedurální hlasování, hlasování orgánů, které mají hlasovat veřejně, sběr podpory členských podnětů a nezávazné ankety. Není vhodné pro tajná a rozhodující hlasování.
 • Helios: Pro rozhodující tajná korespondenční hlasování.
 • Maják: Jako redakční systém pro veškeré webové prezentace.
 • CodiMD: Pro společnou tvorbu textových dokumentů, například zápisů ze schůzí, které není potřeba dlouhodobě archivovat.
 • Mrak: Pro dlouhodobou archivaci dokumentů. Dále pro vedení kalendářů (Calendar), hlasování o termínech schůzek (Polls) či organizaci práce týmů (Deck/Tasks).
 • LimeSurvey: Pro ankety a dotazníky většího rozsahu, zejména je-li žádoucí zajistit anonymitu respondentů nebo omezit možnost hlasovat vícekrát.
 • Maily: Stranické emailové aliasy je doporučeno používat pro komunikaci s vnějšími subjekty. Vzhledem k tomu, že u emailu obecně není možné zaručit identitu odesilatele, nedoporučuje se je používat pro závaznou vnitřní komunikaci.
 • Jitsi: Pro vzdálenou hlasovou komunikaci týmů či jednotlivců s možností přenosu obrazu a sdílení obrazovky.
 • Zulip: Pro vzdálenou textovou komunikaci se zaručenou stranickou identitou účastníků. Zejména pro komunikaci týmů (např. orgánů a klubů) v reálném čase a jako doplněk oficiální komunikace v jednáních či podatelnách. Není vhodný pro komunikaci, která má být trvale a dostupně archivována (v tomto směru je lepší využít Fórum).
 • PiTube: Pro přenos videa ze schůzí a dalších akcí širokému publiku.
 • Pirátský zkracovač: Pro vytvoření alternativních krátkých URL adres jako náhrada služby Bit.ly a podobných

Republikový výbor nedoporučuje využívat následující oficiální stranické systémy, jelikož je v jednání přerušení jejich provozu (a archivace stávajícího obsahu):

 • Piratepad: Jako nástroj pro společnou tvorbu jednodušších textů je vhodné využívat CodiMD.

Legislativní proces

Související odkazy

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rv/systemy.txt · Poslední úprava: 21.11.2022 20:17 autor: andrej.ramaseuski