• @cen_po has upload permissions
 • @cen_koord has edit permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Jak psát srozumitelně

Pište k věci

 • Používejte krátké věty, konkrétní předměty a nejdůležitější části věty dávejte na začátek nebo na konec.
 • Dávejte si pozor na sloveso být a použijte raději vhodné aktivní sloveso; například zákon účinkuje od místo zákon nabývá účinnosti, místo zákon je platný zákon platí atd.
 • Další tipy a triky najdete například v příručce Evropské komise s názvem Jak psát srozumitelně.

Technické postupy

Používejte české uvozovky „ (201E), “ (201C), dlouhou pomlčku — (2014) a výpustku …(2026).

 • V gnome se znaky píšou tak, že po kombinaci Ctrl+Shift+u zmáčknete daný kód.
 • Ve Windows stisknout levý Alt a na numerické klávesnici napsat kód.
  „ = Alt+0132, “ = Alt+0147, — = Alt+0151, … = Alt+0133
 • A nebo prostě použijte to formátovací tlačítko „Speciální znaky“, nahoře, jedenácté od konce ;-)

Právní akty

Usnesením
se přijímají právní akty v orgánech, které rozhodují ve sboru (například republikový výbor, republikové předsednictvo).

Podle povahy se právní akty rozlišují na

 • a) předpisy (normativní právní akty) a
 • b) rozhodnutí (individuální právní akty).
Rozhodnutí
je termín, který se zpravidla užívá pro právní akt, který se týká určitého člověka nebo určité věci.
Předpis
je označení pro pravidla, a tedy předpisy jsou narozdíl od rozhodnutí obecné.
Řády
se nazývají předpisy, které upravují převážně postup, nikoliv samotná práva a povinnosti. Rozlišuje se například jednací řád, organizační řád, spisový řád apod.
Vyhláška
je předpis nižší právní síly, který se vydává k provedení předpisu.

Pokud používáte názvy orgánů, píší se s malými písmeny na začátku (např. celostátní fórum, kontrolní komise). V oficiálních dokumentech nepoužívejte zkratky orgánů („CF se usneslo“ atp.).

Pokud citujete v jednom předpisu jiný předpis (například vyšší právní síly jako základ), dejte za něj do kulatých závorek odkaz, např. (§20 JdŘ). Ustanovení se citují paragrafem a následuje číslo, případně odstavec v kulatých závorkách, případně písmeno a pak mezera a zkratka předpisu.

Příklad

Pokud není uvedeno jinak, fungují kontrolní komise i rozhodčí komise podle čl. 11.
hmac: : ao:navody:text
citováno podle čl. 13 odst. 1 stanov
hmac: : ao:navody:text

Pokud následně čtenář klikne na odkaz, přenese ho prohlížeč na konkrétní odkazované ustanovení, které je zvýrazněno. Zdrojový kód takového odkazu se skládá ze zkratky předpisu ve jmenném prostoru rules a odkazu ve standardizované formě:

Pokud není uvedeno jinak, fungují kontrolní komise i 
rozhodčí komise podle [[rules/st#p11|čl. 11]]. 

Zkratky předpisů, pokud je citováno ustanovení pomocí číslice, lze používat vždy, v textu se vypisuje celý název (např. správně „podle §3 JdŘ“, chybně „JdŘ upravuje“). Odkaz na paragraf vždy podložte odkazem, který získáte tak, že ho zkopírujete z obsahu na začátku každého předpisu a umažete absolutní adresu.

Pokud se odvoláváte na zákon, vložte odkaz na příslušný paragraf z webu http://www.zakonyprolidi.cz, který získáte pomocí citačního nástroje v levé části tohoto webu.

Snažte se omezit přebírání obsahu jiného právního předpisu jen na případy, kdy čtenáři usnadní práci (použijte odkaz na paragraf nebo článek). V rozhodnutích je citace nezbytná, pokud se o ni argumentace opírá.

Držte se přesně vymezených právních pojmů. Rozlišujte např. mezi zasedáním celostátního fóra, což je speciální způsob jednání, který je výlučně osobní, a jednáním celostátního fóra (viz Slovník právních výrazů).

Předpisy

Obsah

Pro koho předpis píšete? Způsob vyjadřování a členění předpisu je třeba přizpůsobit čtenáři, který ho bude používat. Základní východisko pro výběr vhodného způsobu je zakotveno přímo v ústavě naší republiky:

Státní moc slouží všem občanům.
hmac: : ao:navody:text
čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky

Toto ustanovení ústavy dopadá plně i na stranické předpisy, které zavazují zejména členy strany. Naopak závěr, že se předpisy píší podle stranických orgánů, které podle nich postupují, by byl s touto ústavní zásadou v rozporu.

Předpis proto pište tak, aby byl srozumitelný a jednoduše použitelný pro členy. Od členů nelze očekávat, že budou znát všechny stranické předpisy nebo že by se je chtěli při řešení svého jednoho konkrétního problému všechny naučit.

Diagram vysvětlující řízení podle kontrolního řádu dělá z noční můry hru podle „herního plánu“.

Postupujte podle následujících zásad:

 • To nejdůležitější na začátek.

  Práva a povinnosti člena a další záležitosti, které jsou pro členy nejdůležitější, musí být shrnuty přehledně na začátku předpisu.

 • Připojte odkazy na podrobnosti či definice.

  Pokud text předpisu odkazuje na definici nebo jiné ustanovení, je často vhodné pro rychlejší orientaci čtenáře přidat odkaz na podrobnou úpravu. Nic se však nemá přehánět, a není proto třeba takový odkaz připojovat, pokud to není nezbytné.

 • Jeden obrázek místo tisíce slov.

  Pokud předpis obsahuje složité řízení, měl by být připojen také obrázek s diagramem řízení, aby byl postup pro každého srozumitelný (viz vpravo). Diagram by měl odpovídat předpokládanému postupu podle předpisu, ale i tak je pouhou pomůckou, nikoliv součástí předpisů.

 • Ověřte si srozumitelnost u lidí.

  Předpis musí být zcela srozumitelný i bez důvodové zprávy (ta předpis nedoplňuje, pouze uvádí historické pozadí a důvody pro změnu a rozvádí důsledky této změny); pokud čtenář předpis nepochopí ustanovení předpisu na první, maximálně druhé čtení, není chyba ve čtenáři, ale v předpisu, který je třeba přepracovat. Předpis před vydáním dejte minimálně třem lidem bez právního vzdělání, aby vám řekli, zda je srozumitelný.

Rozlišujte definice (legislativní zkratky) a vymezení; vymezení pouze podrobně ji vysvětluje obsah pojmu, který se poněkud nepřesně používá v běžné řeči. Vymezení nemusí nikam odkazovat na rozdíl od definic, které by měly.

Forma

 • Pro předpisy používejte klasické styly, které okoukáte například z jednacího řádu. (V nabídce Web horní lišty tohoto webu se nachází možnost editovat stránku. Tam najdete zdrojový kód.)
 • Pokud v některé části odkazujete na již existující věc, přidejte hypertextový odkaz na jiné místo na našem serveru (např. místo, prováděcí předpis, orgán) tak, aby termín byl aspoň jednou odkázán. Na odkazy uvnitř webu nikdy nevypisujte server, ale začněte rovnou lomítkem a jmenným prostorem. Tento dokument tak lze například odkázat napsáním
  [[/ao/navody/text]]

Rozhodnutí

Pro ostatní typy dokumentů použijte jiné rozumné šablony (např. Návod pro tvorbu zápisu ze zasedání celostátního fóra). Každé rozhodnutí musí být opatřeno spisovou značkou a vyhlášeno na stranickém webu.

U rozhodnutí vždy za „podle § 12“ napište, co obsahuje. Například „podle § 43(1) ZdP podléhají zdravotní pojišťovně kontrole státních orgánů“. Nikdy nenechte samotný paragraf bez vysvětlení, co znamená. (Pozn. ZdP zde značí zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve účinném znění.)

Přezkumné orgány mají povinnost informovat účastníka řízení o jeho procesních právech a povinnostech.


Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Administrativní odbor
adresát:
Republikový výbor, vedoucí odborů, tvůrci předpisů
tag:
psaní, předpisy
třízeníAO:
systémy
stav:
starý
aktualizace:
13.08.2022

Na tento návod odkazují tyto stránky.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/navody/text.txt · Poslední úprava: 20.08.2022 16:00 autor: vojtech.pikal