• @cen_po has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Jak napsat zápis

Cílem této stránky je nabídnout členům Pirátů šablonu, která by jim usnadnila zaznamenat zasedání stranického orgánu. Správně připravený zápis odstraňuje pochybnosti a usnadňuje následné dohledávání informací.

Tento dokument neobsahuje žádné oficiální zápisy, nýbrž slouží výlučně jako šablona pro kopírování formátu.

Z této šablony můžete text zkopírovat z jejího zdroje, pak můžete používat šablonu ve vlastních zápisech publikovaných na našem webu.

Zasedání republikového předsednictva v Praze

Zápis z jednání republikového předsednictva v Praze dne 28. září 2012.

Usnesení

 • Republikové předsednictvo se usneslo, že v úvodu každého zápisu z jednání budou shrnuta usnesení, která byla na tomto jednání přijata.
 • Republikové předsednictvo ukládá všem odborům, aby seznámily své členy s pravidly pro psaní zápisu.

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Přítomní členové republikového předsednictva:
Omluvení členové republikového předsednictva:
Přítomní hosté:

Jednání zahájila předsedající Lenka Matoušková v 10.15 hodin. Zapisovatelem byl ustanoven Jakub Michálek.

Pořad jednání

 1. Kontrola zápisu (10 minut)

Republikové předsednictvo schválilo pořad jednání konsensem.

1. Plnění uložených úkolů

a) Dopracování statutu pro odbory a komise

Jakub Michálek na žádost kontrolní komise připravuje nový statut kontrolní komise. Vzhledem k obsáhlosti změn je potřeba schválit i nový obecný statut a statut rozhodčí komise.

Zodpovědná osoba:
Jakub Michálek
Stav plnění:
dopracován text, je potřeba doladit odkazy a provést korekturu

2. Pravidla pro psaní zápisu

Jakub Michálek: Zápis ke každému bodu by měl obsahovat nejdůležitější argumenty v rozpravě pokud možno podané stručně.

Michal Jakoubek: Nesouhlasí a navrhuje, abychom místo toho uchovávali z každého jednání videozáznam, který by se pak pouštěl jako odstrašující příklad pro osoby, které odmítají psaní zápisů.

Jakub Michálek: Doplňuje, že u každého zápisu by na začátku mělo být přijaté usnesení, aby čtenáři měli k dispozici rychlé shrnutí a nemuseli pročítat celý text. Zdůrazňuje také, aby v textu zápisu bylo vždy obsaženo, kdo je navrhovatelem předlohy a kdo je navrhovatelem pozměňovacích návrhů, aby v budoucnu bylo možné vyvodit jasnou odpovědnost.

Jakub Michálek navrhuje následující předlohu:

Předloha usnesení

 1. Republikové předsednictvo se usneslo, že v úvodu každého zápisu z jednání budou shrnuta usnesení, která byla na tomto jednání přijata.
 2. Republikové předsednictvo ukládá všem odborům, aby seznámily své členy s pravidly pro psaní zápisu.
 3. Republikové předsednictvo ukládá rozhodčí komisi, aby vyloučila Michala Jakoubka z České pirátské strany.

Michal Jakoubek nesouhlasí se svým vyloučením, protože se domnívá, že republikové předsednictvo nemá pravomoc ukládat rozhodčí komisi úkoly. Navrhuje přijmout pozměňovací návrh:

A. Pozměňovací návrh k předloze

 • Bod 3 předlohy se vypouští.
Pro návrh:
Jakub Michálek, Lenka Matoušková, Mikuláš Ferjenčík
Proti návrhu:
nikdo
Proti návrhu:
nikdo

Pozměňovací návrh byl přijat.

Jakub Michálek dále navrhuje udělat krátkou 10minutovou přestávku.

Procedurální návrh na přestávku

Pro návrh:
Jakub Michálek
Proti návrhu:
Lenka Matoušková, Mikuláš Ferjenčík
Proti návrhu:
nikdo

Procedurální návrh byl zamítnut.

Přestávka tudíž vyhlášena nebyla a bylo zahájeno hlasování o předloze ve znění přijatého pozměňovacího návrhu.

Předloha ve znění přijatých pozměňovacích návrhů

 1. Republikové předsednictvo se usneslo, že v úvodu každého zápisu z jednání budou shrnuta usnesení, která byla na tomto jednání přijata.
 2. Republikové předsednictvo ukládá všem odborům, aby seznámily své členy s pravidly pro psaní zápisu.
Pro návrh:
Jakub Michálek, Lenka Matoušková, Mikuláš Ferjenčík
Proti návrhu:
nikdo
Proti návrhu:
nikdo

Usnesení bylo schváleno.

3. Kontrola zápisu

Přítomní členové republikového předsednictva společně prošli zápis a ověřili, že věrně a úplně zachycuje proběhlé jednání.

Tento zápis schválili přítomní členové republikového předsednictva konsensem.

Ke stažení

hmac: : ao:navody:zapis
Zobrazit zdroj šablony

Související odkazy

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.