• @cen_po has upload permissions
 • @cen_koord has edit permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Návod pro tvorbu zápisu ze zasedání celostátního fóra

Zápis ze zasedání celostátního fóra je dokument, který má zachytit důležité a rozhodující momenty zasedání, umožnit nezúčastněným rychle obsáhnout co se projednávalo a rozhodlo. V neposlední řadě se zápis přikládá k podání o změně stanov na ministerstvo vnitra.

Zápis není a nemá být stenografický záznam, kdo co přesně řekl. Na to máme videozáznam.

Povinné součástí zápisu

 • Datum, čas(zahájení a ukončení) a místo jednání
 • Informace o svolání (kdy, kdo, kde, odkaz)
 • Pořad (a informace o projednání pořadu), informace o jeho změnách
 • Seznam účastníků (členů, registrovaných příznivců, oficiálních hostů) - dodání předem zajistit s organizátorem, jako přílohu
 • Seznam činovníků - předsedajících, zapisovatelů, ověřovatele, časomíry, volební komise, správců hlasování a dalších
 • Informace o pořadateli
 • Veškeré procedurální úkony (včetně třeba konsensuálních či optických hlasování)
 • Veškeré návrhy (včetně procedurálních a včetně neschválených) v plném znění a s uvedením navrhovatele; rozsáhlejší návrhy formou přílohy k zápisu
 • Ke každému bodu zachytit, kdo vystupoval, případně jak se stavěl k návrhům, jaké zazněli návrhy, případně hlasování
 • U každého sčítaného hlasování zachytit otázky, možnosti hlasování, způsob hlasování (počet možných hlasů), hlasy pro jednotlivé možnosti a vyhlášený výsledek
 • Seznam přijatých usnesení jako přílohu

Tipy

 • Pro tvorbu zápisu lze s výhodou využít https://codimd.pirati.cz/; zveřejnění se pak provádí na https://forum.pirati.cz/ v příslušném vlákně jednání
 • Je vhodné si připravit úvodní informace a strukturu předem, stejně tak co nejvíce obsahu (hlasování, návrhy)
 • Pozor na to, aby mimo skupinu činovníků byl zápis k dispozici jen pro čtení
 • Předem je třeba vytvořit tým činovníků, a zejména předsedající a zapisovatelé, aby si nějak rozdělili směny
 • Ověřovatele je nezbytné určit předem. Měl by průběžně sledovat, že všechny povinné údaje se v zápise průběžně objevují
 • Je vhodné do zápisu uvádět časové značky, zejména na začátcích a koncích bodů, při vyhlašování hlasování, otvírání rozpravy a podobně.

Související předpis

Jednací řád CF o zápisu říká:

§ 41 Zápis ze zasedání

Zapisovatel odpovídá za vyhotovení zápisu ze zasedání. Pro tento účel může jednání též nahrávat na zvukový záznam. Zápis podepisuje zapisovatel a ověřovatel. Ze zápisu nebo jeho příloh musí být patrné následující údaje:

 • a) datum a čas jednání, případně jeho řádné oznámení,
 • b) listina přítomných a jména činovníků jednání,
 • c) pořad zasedání,
 • d) plné znění všech předložených návrhů a jména jejich navrhovatelů,
 • f) přijatá rozhodnutí, případně
 • g) výhrady k zápisu.
21.02.2010 16:48

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Administrativní odbor
osoba:
vojtech_pikal
adresát:
předsedající, činovníci
tag:
zápis, zasedání, celostátní fórum, týmová spolupráce
třízeníAO:
jednání
stav:
nastřelený
aktualizace:
09.09.2022

Na tento návod odkazují tyto stránky.

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/navody/zapis.txt · Poslední úprava: 16.09.2022 11:10 autor: martin.kucera