• @cen_ao has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Harmonogram pro evropské volby 2019

Harmonogram pro volby do Evropského parlamentu 2019.

Administrativní odbor vyhlašuje v souladu s §24 VŘ následující harmonogram pro evropské volby:

Termín Úkol Orgán
08. 01. Vyhlášení termínu voleb Prezident
Možnost zažádat o voličský průkaz Voliči
Začátek volební kampaně strany
13. 01. Zřízení volebního účtu a jeho zveřejnění na svých stránkách strany
14. 01. Vytvoření prohlášení kandidáta a vzoru kandidátní listiny Administrativní odbor
14. 01. Připravit návody a nástroje pro evropské volby Administrativní odbor
18. 01. Oznámení záměru jednat o volební spolupráci
Oznámení se předkládá výboru do podatelny
Republikové předsednictvo
01. 02. Připravit návody a nástroje pro primární volby Administrativní odbor
06. 02. Uzavření smlouvy o volební spolupráci
Smlouva se předkládá výboru do podatelny
Republikové předsednictvo
18. 02. Spuštění registrací do OVK Administrativní odbor
18. 02. Termín pro primární volby
Nejzazší termín pro zahájení.
Celostátní fórum
Termín pro splnění podmínek kandidatury Kandidáti
25. 02. Termín pro předložení kandidátní listiny do podatelny republikového výboru Republikové předsednictvo
Termín pro předložení volebního programu do podatelny republikového výboru Republikové předsednictvo
Volební výbor
Termín pro předložení vlastního programu do podatelny republikového výboru Kandidáti
Kontrola splnění podmínek kandidatury, návrhy na vyškrtnutí Administrativní odbor
11. 03. Podání kandidátní listiny Ministerstvu vnitra Administrativní odbor
& Zmocněnec
12. 03. Zřízení zvláštního účtu pro složení volebních kaucí ČNB
18. 03. Termín přihlášení Administrativní odbor
& Zmocněnec
18.-24. 03. Přezkoumání kandidátních listin, případně následná výzva k odstranění závad na kandidátní listině Ministerstvo vnitra
24. 03. Poslední den pro doplňování dalších kandidátů do kandidátní listiny a změnu jejich pořadí Zmocněnec
03. 04. Poslední termín pro odstranění případných závad na kandidátní listině. Zmocněnec
05. 04. Rozhodnutí ministerstva o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, registraci nebo odmítnutí kandidátní listiny Ministerstvo vnitra
08. 04. Losování volebních čísel Státní volební komise
12. 04. Ukončení registrací do OVK Administrativní odbor
16. 04. Delegace členů do okrskových volebních komisí Administrativní odbor
& Zmocněnec
23. 04. Termín delegací do OVK (poslední termín) Administrativní odbor
& Zmocněnci
02. 05. První zasedání OVK Volební komise
07. 05. Vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů Starosta
08. 05. Termín vydávání voličských průkazů (první termín) Obecní úřad
16. 05. Termín podání písemné žádosti o voličský průkaz (poslední termín) Voliči
21. 05. Termín podání osobní žádosti o voličský průkaz (poslední termín) Voliči
21. 05. Nejzazší termín pro odvolání či odstoupení kandidáta Kandidáti, republikový výbor, Zmocněnec
23.-26. 05. Volby ČSÚ, Volební komise
původce:
Administrativní odbor
typ:
harmonogram
zkratka:
AO-Har2019
zásadní:
ne
stav:
starý
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/volby/2019/harmonogram.txt · Poslední úprava: 11.07.2019 08:26 autor: Vojtech.Pikal