• @predsedajici has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @cen_rv has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • @cen_asistenti_rv has upload permissions
  • @cen_jednatele_rv has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Spisy

Nová spisovna je na webu.

Minulá spisovna

Jednání 2020

Jednání 2019

Spisové značky a zkratky Věc(odkaz na jednání) Rozhodnutí
RV 65/2019 Pořad zasedání v Plzni
RV 64/2019 Aktualizace Pirátské strategie 2020
RV 63/2019 Novelizace JdŘ Republikový výbor mění svůj jednací řád takto.
RV 62/2019 Interní půjčka KS Vysočina na Krajské volby 2020 Žádná možnost nezáskala nadpoloviční podporu. Projednávání návrhu bylo ukončeno bez přijetí usnesení
RV 60/2019 Úprava volebního řádu Republikový výbor § 8 volebního řádu vkládá nový odstavec (6), který zní: (6) Fórum sestavující kandidátní listinu může listinu sestavenou nejméně ze 3/7 v primárních volbách doplňovat o další kandidáty usnesením i bez konání primárních voleb.
RV 34/2019 Aktualizace stanoviska k migraci
RV 58/2019 Navýšení záměru na platy KoDo ukončeno bez usnesení jako bezpředmětné
RV 61/2019 Převedení prostředku na pořádání CF 2020 Republikový výbor souhlasí s převedením 200 tis. Kč z položky provozní prostředky MO (záměr na Pirátské listy, nevyčerpán) do rozpočtu MSK na pořádání CF 2020.
RV 59/2019 Los jednatelů - období 12/2019 - 6/2020 Vylosování Vojtěch Pikal, Andrej Ramašeuski, Petr Smutná
RV 57/2019 Oprava rozpočtových pravidel Republikový výbor změnil rozpočtová pravidla takto.
RV 56/2019 Zveřejnění uzavřených jednání Republikový výbor
1. schvaluje zveřejnění všech uzavřených jednání RV ke dni 27. 11. 2019.
2. mění svůj jednací řád takto.
RV 55/2019 Alternativní hlasovací systém Republikový výbor
1. schválil Alternativní hlasovací systém.
2. doplnil volební řád takto.
RV 54/2019 Požadavky na ministry usnesení
RV 53/2019 Práce s chybou dovnitř strany a navenek usnesení
RV 52/2019 Rozpočet centrály strany 2020 usnesení
RV 51/2019 Změna rozpočtových pravidel Republikový výbor mění rozpočtová pravidla takto.
RV 50/2019 Harmonogram pro krajské volby 2020 Republikový výbor
a) souhlasí se stanoveným termínem 31.1. 2020 pro krajské volby 2020 pro zvolení lídra,
b) doporučuje krajským sdružením termín 15.12. 2019 pro krajské volby 2020 pro zvolení lídra,
c) doporučuje krajským sdružením termín 15.12. 2019 pro krajské volby 2020 pro zvolení dalších 4 čelních kandidátů,
d) doporučuje krajským sdružením termín 15.12. 2019 pro krajské volby 2020 pro uzavření koaliční smlouvy s parlamentními stranami.
RV 49/2019 Založení, změna a zrušení místního sdružení Republikový výbor mění organizační řád takto.
RV 48/2019 Program zasedání Praha bez usnesení
RV 47/2019 zasedání Praha, 2. - 3. 11. 2019
RV 46/2019 RV 46/2019 Vzorový kodex zastupitele Pozměněný návrh předložen celostátnímu fóru k rozhodnutí v referendu.
Návrhem postupu pověřen zastupováním výboru v řízení před rozhodčí komisí Jiřího Rezka.
RV 45/2019 Nominace vedoucího TO Republikovým výborem bez rozhodnutí
RV 44/2019 rozdělení stálého příspěvku krajským sdružením (změna RoPr) Republikový výbor změnil rozpočtová pravidla takto.
RV 43/2019 Los jednatelů Vylosování Petr Tkadlec, Petra Smutná, Marek Nečada, Vojtěch Pikal a Andrej Ramašeuski.
RV 42/2019 Navýšení záměru Nájem sídla strany Republikový výbor souhlasí s navýšením záměru Nájem sídla strany o 72 tisíc.
RV 41/2019 Program zasedání v Rožnově p. R. Republikový výbor schválil pořad zasedání.
RV 40/2019 Zasedání V Rožnově p. R. 6.-8.9.2019
RV 39/2019 Kosmické aktivity bez rozhodnutí (návrh stažen)
RV 38/2019 Revokace části hlasování k RV 32/2019 Republikový výbor ruší druhou část svého rozhodnutí v návrhu C v jednání RV 32/2019, která zní:
zbývající volné finance, cca 10 mil. = Oberbank spořící účet (není transparentní), 1,50 % p.a.
RV 37/2019 Navýšení záměru na inzerci PO Republikový výbor souhlasí s navýšením záměru na inzerci do konce roku 2019 z rozpočtu PO o 90 tis Kč.
RV 36/2019 Změna volebního řádu Republikový výbor mění volební řád takto.
RV 35R/2019 Záměr na sekundárního správce systémů TO Republikový výbor souhlasí s dlouhodobým záměrem 360 000,- Kč/ročně(30 000 Kč/měsíčně) na pozici druhého správce IT infrastruktury a aplikací.
RV 33/2019 Změny JŘRV - Ověření většinové podpory při hlasování v referendu Republikový výbor mění svůj jednací řád takto.
RV 32/2019 Krátkodobá zhodnocování volných financí strany Schválený návrh:
4 x 10 mil. = Oberbank termínovaný vklad 6 M, 1,65 %,
zbývající volné finance, cca 10 mil. = Oberbank spořící účet (není transparentní), 1,50 % p.a.1)
RV 31/2019 Schválení aktualizovaného rozpočtového výhledu bez rozhodnutí; Výbor se s aktualizovaným výhledem seznámil.
RV 30/2019 Změna JŘ RV (Pomocní předsedající) Republikový výbor mění svůj jednací řád takto.
RV 29/2019 Reakce na odpověď RP zaslán dopis
RV 28R/2019 Aktualizace předpisu PARO Republikový výbor mění pravidla participativního rozpočtování takto.
RV 27/2019 Všeobecná povolební strategie Republikový výbor
1. schvaluje jako součást společného programu (§ 14 VŘ) pro krajské a komunální volby tuto Všeobecnou povolební strategii,
2. doplňuje organizační řád.
RV 26/2019 Předpis o osobní integritě (bis) bez rozhodnutí
RV 25/2019 Změna PraH - zákaz podpory antipirátských subjektů bez rozhodnutí
RV 24/2019 Schválení výsledků hospodaření Republikový výbor:
1) schvaluje výsledky hospodaření 2018,
2) bere na vědomí změnu metodiky určení odhadu darů v analytických podkladech finančního týmu tak, že počáteční roční odhad darů je 0,- a příjmové položky darů budou průběžně vytvářeny a plněny měsíčně dle skutečných došlých a ztotožněných darů, 3) žádá finanční tým, aby automatické změny vyplývající ze schválení výsledků, změny metodiky pro dary a výsledků evropských voleb provedl ideálně v takovém postupu a pořadí, které povede k co nejvyšší výši a stabilitě předsednických rezerv jednotlivých středisek,
4) pokud by po změnách dle bodu (3) rezerva předsednictva v centrálním rozpočtu klesla pod 1 400 000,- Kč, mění rozpočet centrály po započtení výsledků tak, aby rezerva předsednictva byla 1 400 000,- Kč v neprospěch salda,
5) žádá finanční tým o předložení aktualizovaného rozpočtového výhledu ke schválení do měsíce po evropských volbách a schválení výsledků hospodaření (co nastane později).
RV 23/2019 Vyhlášení PaRo 2019 Republikový výbor zahajuje 1. kolo participativního rozpočtování v roce 2019 s těmito parametry:
a) Termín pro podání přihlášek do 1.7.2019,
b) Rozpočtový strop: 450 000,- Kč,
c) Počet hlasů na člena: 3 (tři),
d) Výše prostředků na hlas: 250,- Kč,
(Výše prostředků na jednoho člena je tedy 750,- Kč, na tři 2 250,- Kč.)
e) Nejpozdější přípustný termín ukončení projektu: 1.12. 2019.
Minimální výše prostředků na projekt je 10 000,-.
RV 22/2019 Schválení záměru na autobus Republikový výbor schvaluje záměr na volební autobus v celkové výši 210 000,- Kč.
RV 21/2019 Schválení záměrů autobus, reklama v médiích projednáno jinde
RV 20/2019 Novela OŘ (volby do EP) Republikový výbor doplňuje do § 24 odst. (2) organizačního řádu za slovo „složení“ slova „politické skupiny evropského parlamentu,“.
RV 19/2019 Výroční finanční zpráva 2018 Republikový výbor předkládá výroční finanční zprávu za rok 2018 (v příloze) celostátnímu fóru k projednání v referendu ke schválení.
RV 18/2019 RV 18/2019 Navýšení limitů záměrů II Republikový výbor mění pravidla hospodaření takto
RV 17/2019 Připojení se k iniciativě Youth, Speak Up! Republikový výbor
1. vítá dokument 21 bodů pro 21. století,
2. podporuje iniciativu Youth, Speak Up!
3. pověřuje Františka Kopřivu zastupováním Pirátů v této věci.
RV 16/2019 Zasedání v Mariánských lázních 15. - 16. 6. 2019
RV 15/2019 Rychlejší volební systém Republikový výbor mění svůj jednací řád takto.
RV 14/2019R 20 priorit Pirátů do evropských voleb Schváleno upravené znění - 20 priorit Pirátů pro evropský parlament 2019
RV 13/2019 Společný program pro evropské volby Společný evropský volební program Pirátů 2019
RV 12/2019 Rozpočet kampaně pro eurovolby 2019(podruhé) bez rozhodnutí (vzato na vědomí)
RV 11b/2019 Letáky s programem Republikový výbor schvaluje 350 000,- Kč na Letáky s programem v rámci kampaně do EP.
RV 11a/2019 Stany pro kontaktní kampaň Republikový výbor schvaluje záměr 600 000,- Kč na Stany pro kontaktní kampaň
(nákup stanů, petičních stánků, jejich oprava, obměna, polep, doprava) v rámci kampaně do EP.
RV 10/2019 Program zasedání RV v HK 26. - 28. 4. 2019 Návrh programu
RV 9/2019 Zasedání RV v Hradci Králové 26. - 28. 4. 2019
RV 8/2019 Úprava lhůt v JdŘ RV Schváleny změny
RV 7/2019 Los jednatelů Vylosování František Kopřiva, Vojtěch Pikal, Marek Nečada, Petra Smutná a Petr Tkadlec.
RV 6/2019 Schválení daru pro 1. Pirátskou s.r.o. ukončeno bez usnesení
RV 5/2019 Změna PraH (lex politický institut) Republikový výbor
a) mění § 20 a § 21 PraH
b) odmítá důvodovou zprávu k této změně předloženou republikovým předsednictvem.
RV 4/2019 Navýšení limitů záměrů bez usnesení
RV 3/2019 Prohlášení o osobní integritě ukončení jednání bez usnesení(1)
RV 2/2019 Rozpočet kampaně pro eurovolby 2019 Republikový výbor
1. bere na vědomí předložené informace volebního výboru o pracovním rozpočtu kampaně pro Evropské volby, a jím navržených záměrech,
2. schvaluje navýšení záměru „Pirátské listy (celostátní vydání)“ schváleného již dříve(RV 65/2018) o 100 000,- na 450 000,-,
3. dále schvaluje záměry:
Merch - 600 000,-
Kreativa, grafika (grafické práce, kreativní poradenství) - 250 000,-
Video - 270 000,-
Online (reklama na sociálních sítích, konzultant pro online reklamu) - 1 900 000,-
Outdoor (Pronájem reklamní plochy, tisk, plachty pro příznivce) - 400 000,-
4. ukládá Volebnímu výboru do 30 dnů předložit Republikovému výboru na vědomí pracovní rozpočet kampaně s těmito a dalšími záměry (školení kandidátů, focení kandidátů, personální podpora, nákup majetku - stany a stánky, tour, …) a dalšími vyhrazenými prostředky (akce, podpora akcí v krajích, tiskové zprávy, rezervy …); pracovní rozpočet by měl obsahovat nejenom odhad výdajů, ale i odhad příjmů (příjmy ze stranického rozpočtu, převody z krajů, odhad darů, …),
5. žádá Republikové předsednictvo, aby ve spolupráci s Technickým odborem a Finančním týmem byla co nejdříve dokončena evidence záměrů v Piroplácení takovým způsobem, aby evidence byla pohodlná, přívětivá, přehledná a srozumitelná pro uživatele; Republikový výbor je připraven podniknout v tomto rychlé legislativní kroky.
RV 1/2019 Povolební strategie pro eurovolby Republikový výbor
1. schvalujePovolební strategii“ pro volby do Evropského parlamentu 2019,
2. schvalujeKodex europoslance“ pro volby do Evropského parlamentu 2019.

Stará spisovna

Spisová značka DatumVěcVyřizujeÚčastníciAgendy
RV 32/20172017-05-07Stanovisko k mezinárodním bezpečnostním strukturámjan_lipavskyrpnato, eu, armada, obrana
RV 41/20162016-09-04Stanovisko k obětem čistek v Tureckufrantisek_navrkalrpturecko
RV 5/20152016-05-19Změna bodu Přímá demokraciefrantisek_navrtalZměna bodu Přímá demokracie
RV 29/20162016-05-13Změna StTOalexandr_mansurovZměna StTO
RV 28/20162016-05-04Přesměrování sledujuserialy.czalexandr_mansurovPřesměrování sledujuserialy.cz
RV 27/20162016-05-04Návrh k CF: změna JdŘ - dočasný výkon funkcealexandr_mansurovNávrh k CF: změna JdŘ - dočasný výkon funkce
RV 26/20162016-05-03Záměr asistent senátora Michálkaalexandr_mansurovZáměr asistent senátora Michálka
RV 24/20162016-04-18Veto členství Lukáše Nového v FOfrantisek_navrkalVeto členství Lukáše Nového v FO
RV 23/20162016-04-18Schválení záměru právní zastupování Olomoucalexandr_mansurovSchválení záměru právní zastupování Olomouc
RV 25/20162016-04-16Zasedání v Soběslavialexandr_mansurovZasedání v Soběslavi
RV 22/20162016-04-16Připojení se k manifestu DiEM25frantisek_navrkalPřipojení se k manifestu DiEM25
RV 19/20162016-04-16Změna programového bodu kvůli CF 5/2016alexandr_mansurovZměna programového bodu kvůli CF 5/2016
RV 21/20162016-04-09Krajský volební programalexandr_mansurovKrajský volební program
RV 20/20162016-04-09Výroční finanční zpráva rv 2016alexandr_mansurovVýroční finanční zpráva 2016
RV 18/20162016-04-04Schválení výdaje na kampaň proti TTIPalexandr_mansurovSchválení výdaje na kampaň proti TTIP
RV 14/20162016-03-28Záměr správce Pirátského sídlaalexandr_mansurovZáměr správce Pirátského sídla
RV 17/20162016-03-26Změna termínu paroalexandr_mansurovZměna termínu paro
RV 16/20162016-03-23Sestavení pořadu zasedání (30.4.2016, Soběslav)alexandr_mansurovSestavení pořadu zasedání (30.4.2016, Soběslav)
RV 15/20162016-03-21Usnesení o prezidentských volbách 2018frantisek_navrkalUsnesení o prezidentských volbách 2018
RV 13/20162016-03-08Změna názvu programového bodualexandr_mansurovZměna názvu programového bodu
RV 12/20162016-02-23Pokyn pro senátní volbyfrantisek_koprivaPokyn pro senátní volby
RV 2/20162016-02-21Vyhlášení kol PaRo 2016alexandr_mansurovparo
RV 11/20162016-02-21Změna VŘ kvůli CF 19/2015frantisek_navrkalZměna VŘ kvůli CF 19/2015
RV 10/20162016-02-20Veto novely vyhlášky FOalexandr_mansurovVeto novely vyhlášky FO
RV 9/20162016-02-15Podmínky pro placené úkolyalexandr_mansurovPodmínky pro placené úkoly
RV 8/20162016-02-15Změna VŘalexandr_mansurovZměna VŘ
RV 7/20162016-02-05Navýšení záměru Psavec MOlukas_findeisNavýšení záměru Psavec MO
RV 6/20162016-01-23Zasedání v Prazefrantisek_koprivaZasedání v Praze
RV 5/20162016-01-22Programové dokumenty PPIfrantisek_koprivaProgramové dokumenty PPI
RV 2/20162016-01-18Vyhlášení kol PaRo 2016alexandr_mansurovVyhlášení kol PaRo 2016
RV 3/20162016-01-18Změna pravidel PaRoalexandr_mansurovZměna pravidel PaRo
RV 4/20162016-01-18Rozpočet 2016alexandr_mansurovRozpočet 2016
RV 1/20162016-01-04Sestavení pořadu zasedání (23.1.2016 Praha)alexandr_mansurovpořad, zasedání
RV 28/20152016-01-02Los jednatelůalexandr_mansurovjednatele
RV 1/20152015-12-28Schválení nájmu Pirátského centra v Prazealexandr_mansurovSchválení výdaje nad 50.000 Kč
RV 11/20152015-12-28Usnesení o krajských volbáchalexandr_mansurovkrajské volby
RV 15/20152015-12-28Výroční zpráva 2014alexandr_mansurovvýroční zpráva
RV 17/20152015-12-28Výběrové řízení na silikonové náramkyalexandr_mansurovSchválení výdaje nad 50.000 Kč
RV 18/20152015-12-28Sestavení pořadu říjnového zasedáníalexandr_mansurovpořad, zasedání
RV 21/20152015-12-28Zasedání republikového výboru v Jihlavěalexandr_mansurovzasedání, cenzura Internetu, Krajské volby, výběrová řízení, zemědělství, uprchlíci
RV 25/20152015-12-28Programový bod Zemědělstvíalexandr_mansurovprogram
RV 20/20152015-12-28Stanovisko k uprchlíkůmalexandr_mansurovprogram
RV 27/20152015-12-28Nájem Pirátského centra v Praze na rok 2016alexandr_mansurovSchválení výdaje nad 50.000 Kč
RV 23/20152015-10-07VŘ Psavec MOtobias_esnerVŘ Psavec MO
RV 24/20152015-10-07VŘ Pomocník a marketér MOtobias_esnerVŘ Pomocník a marketér MO
RV 19/20152015-09-30Odvolání Lukáše Nového z TOtobias_esnerOdvolání Lukáše Nového z TO
RV 16/20152015-07-31Záměr vyhlášení VŘ na pozici účetníhotobias_esnerZáměr vyhlášení VŘ na pozici účetního
RV 12/20152015-07-16Sestavení pořadu zasedání (4. 7. 2015 Ostrava)frantisek_navrtalSestavení pořadu zasedání (4. 7. 2015 Ostrava)
RV 14/20152015-07-04Zasedání v Ostravě 4.7.dominika_michailiduZasedání v Ostravě 4.7.
RV 13/20152015-06-28Změna statutu mediálního odborutobias_esnerZměna statutu mediálního odboru
RV 10/20152015-05-21Změna jednacího řádu RVfrantisek_navrtalZměna jednacího řádu RV
RV 9/20152015-05-18Změna rozpočtových pravidelfrantisek_navrtalZměna rozpočtových pravidel
RV 8/20152015-05-10Schálení a pokyn k podpisu Londýnského manifestujakub_burgetSchálení a pokyn k podpisu Londýnského manifestu
RV 45/20142015-03-31Zasedání výboru v říjnu 2014vojtech_pikalrepublikové předsednictvozasedání, pořad, rozpočet, PaRo
RV 7/20152015-03-12Vyhlášení kol Participativního rozpočtování 2015vojtech_pikalparo
RV 6/20152015-02-26Rozšíření smlouvy s Filipem Hajnýmjakub_burgetRozšíření smlouvy s Filipem Hajným
RV 4/20152015-02-22Volba/Los jednatele RVjakub_burgetVolba/Los jednatele RV
RV 3/20152015-02-21Zasedání v Brněfrantisek_navrkalrepublikové předsednictvo, jednatelé, Adam Zábranský, Jiří Rezek, Mikuláš Ferjenčíkrezignace členů výboru, zastupitelé, nábory členů, rozhodčí řád, NewGenerationAccess, krajské volby, senátní volby, bod Přímá demokracie, koncepce, personální odbor, smlouva o právním zastupování, participativní rozpočtování
RV 2/20152015-01-22Sestavení pořadu zasedání (21. 2. 2015 Brno)frantisek_navrtalSestavení pořadu zasedání (21. 2. 2015 Brno)
RV 42/20142014-10-09Sestavení pořadu listopadového zasedánífrantisek_navrkalpořad, zasedání
RV 39/20142014-08-10Změna RV 31/2014 2. kola Participativní rozpočtováníjakub_burgetrepublikový výbor, administrativní odbor, republikové předsedenictvoparticipativní rozpočtování
RV 37/20142014-08-05Změna rozpočtu KS Prahaondrej_kallaschRVZměna rozpočtu
RV 36/20142014-08-05Změna rozpočtu KS JMKondrej_kallaschRVZměna rozpočtu
RV 31/20142014-07-30Vyhlášení 2. kola participativního rozpočtovánífrantisek_navrkalrepublikový výbor, administrativní odbor, republikové předsedenictvoparticipativní rozpočtování
RV 33/20142014-07-30Změna rozpočtových pravidel a pravidel hospodařenífrantisek_navrkalrepublikový výbor, republikové předsedenictvorozpočty, hospodaření
RV 26/20142014-06-30RV 26/2014 Řešení problému s fakturami managerastanislav_stiplvnitřní předpis, schválení výdaje nad 50.000 Kč
RV 12/20142014-06-01Přechod na nový jednací řádfrantisek_navrkalrepublikový výborzměna předpisu, jednací řád
RV 1/20142014-06-01Společný program pro Eurovolbyfrantisek_navrkalrepublikový výbor, zahraniční odborprogram, volby do Evropského parlamentu
RV 28/2013Schválení rozhodčího řádujakub_michalekrozhodčí komise, kontrolní komisevnitřní předpisy
RV 29/2013Zasedání republikového výboru v Prazejakub_michalekrepublikové předsednictvorozpočet, program, volby
RV 2/2014Jednací řád republikového výboruondrej_kallaschrepublikový výborjednací řád
RV 3/2014Pravidla participativního rozpočtovánífrantisek_navrkalvnitřní předpis, participativní rozpočtování
RV 4/2014RV 4/2014 Podmínky členstvíondrej_kallaschrepublikový výborvnitřní předpis
RV 7/2014Schválení manifestu PP-EUjiri_kaderavekrepublikové předsednictvo, zahraniční odbor, celostátní fórumideový dokument, členství v PP-EU
RV 5/2014Schválení VŘ na manažera kampaně do EPjiri_kaderavekrepublikové předsednictvovýběrové řízení, volební kampaň do EP 2014
RV 9/2014RV 9/2014 KC Prahaondrej_kallaschRV, skupina účastníciSchválení výdaje nad 50.000 Kč.
RV 10/2014Vyhlášení kola participativního rozpočtovánífrantisek_navrkalparicipativní rozpočtování
RV 31/2013Schválení výdaje na kauce pro volby do PSfrantisek_navrkalrepublikové předsednictvo, finanční odborrozpočet
RV 16/2014Zasedání republikového výboru v Kadanifrantisek_navrkalzasedání, rozpočtová pravidla, volby do EP, věda a výzkum
 

Velmi stará spisovna

spisova_znacka předmět jednání zahájení ukončení
2013
RV 26/2013 Souhlas se smlouvou o volební kampani 14.9.2013 22.9.2013
RV 25/2013 25_2013 24.9.2013 probíhá
RV 24/2013 24_2013
RV 23/2013 23_2013 12.9.2013 6.10.2013
RV 22/2013 Zasedání republikového výboru ve Starých Splavech 24.8.2013 24.8.2013
RV 21/2013 21_2013 9.8.2013 6.9.2013
RV 20/2013 20_2013 9.8.2013 6.9.2013
RV 19/2013 19_2013 9.8.2013 6.9.2013
RV 18/2013 18_2013 11.7.2013 7.8.2013
RV 17/2013 Přesun sídla 10.7.2013 23.7.2013
RV 16/2013 Bod Svobodná Kultura 9.7.2013 19.8.2013
RV 15/2013 Změna bodu přímá demokracie 8.7.2013 probíhá
RV 14/2013 nevyužitá značka ———- ———
RV 13/2013 Převod příspěvku na mandát 2013a 2.7.2013 14.7.2013
RV 12/2013 Novelizace volebního řádu 18.5.2013 13.6.2013
RV 11/2013 Zasedání republikového výboru v Ostravě 11.5.2013 11.5.2013
RV 10/2013 Zpráva FO o hospodaření v roce 2012 7.4.2013 17.4.2013
RV 9/2013 Veto pověření člena AO 2.4.2013 17.5.2013
RV 8/2013 Mezinárodní smlouva o Internetu 1.4.2013 22.4.2013
RV 7/2013 Forma a výčet bodů programu 21.2.2013 12.4.2013
RV 6/2013 Jednání o doplnění bodu Mezinárodní vztahy 20.2.2013 15.3.2013
RV 5/2013 Zápis ze zasedání Republikového výboru v Brně 9.2.2013 10.2.2013
RV 4/2013 Jednání o bodu Věda a výzkum 5.2.2013 24.2.2013
RV 3/2013 Jednání o bodu Volnočasové aktivity 5.2.2013 15.3.2013
RV 2/2013 Jednání o bodu Svoboda podnikání 5.2.2013 15.3.2013
RV 1/2013 Pořady jednání republikového výboru v Brně 24.1.2013 8.2.2013
2012
RV 17/2012 Rozdělení členských příspěvků 13.12.2012 16.2.2012
RV 16/2012 Novelizace statutu finančního odboru 4.12.2012 8.2.2012
RV 15/2012 Usnesení o převodu příspěvku na senátora 26.11.2012 3.12.2012
RV 13/2012 Schválení programového bodu zdravotnictví 15.11.2012 5.12.2012
RV 12/2012 Proplacení nájmu RV Varnsdorf 22.10.2012 18.11.2012
RV 11/2012 Zasedání republikového výboru v Plzni 10.11.2012 10.11.2012
RV 10/2012 Schválení statutu personálního odboru 15.2.2012 22.10.2012
RV 9/2012 Odvolání kandidáta Leoše Nohy 6.10.2012 10.10.2012
RV 8/2012 Schválení společného programu pro krajské volby 15.7.2012 20.7.2012
RV 7/2012 Řešení netransparentního účtu 12.7.2012 15.11.2012
RV 6/2012 Zasedání republikového výboru ve Varnsdorfu 16.6.2012 17.6.2012
RV 5/2012 Schválení komponent životní prostředí, rovnoprávnost a drogy 5.5.2012 1.6.2012
RV 4/2012 Schválení komponent dělba moci a e-government 6.5.2012 20.5.2012
RV 3/2012 Spuštění nového webu 9.4.2012 28.4.2012
RV 2/2012 Schválení komponent soukromí, svoboda informací, politické strany a právní stát 2.1.2012 14.3.2012
RV 1/2012 Zasedání republikového výboru v Pardubicích 25.2.2012 26.2.2012
2011
RV 17/2011 Schválení komponent Pirátského programu 3.12.2011 23.12.2011
RV 16/2011 Rozpočet České pirátské strany 2012 2.11.2011 11.2.2012
RV 15/2011 Přechod na doménu pirati.cz 14.9.2011 25.9.2011
RV 14/2011 Komponenta: Ohnisko 5.9.2011 2.10.2011
RV 13/2011 Komponenta: Demokratické minimum 30.8.2011 5.9.2011
RV 12/2011 Mezinárodní zkratka 30.8.2011 5.9.2011
RV 11/2011 Zasedání republikového výboru ve Starých Splavech 27.8.2011 27.8.2011
RV 10/2011 Změna sídla strany 27.6.2011 10.7.2011
RV 9/2011 Zřízení datové schránky 19.6.2011 1.7.2011
RV 8/2011 Změna zkratky strany 23.4.2011 24.5.2011
RV 7/2011 Změna názvu strany 23.4.2011 24.5.2011
RV 6/2011 Provedení Pirátské identity 9.4.2011 24.5.2011
RV 5/2011 Zasedání republikového výboru v Praze 6.3.2011 6.3.2011
RV 4/2011 Pověření zástupce pro řízení před rozhodčí komisí 30.1.2011 4.2.2011
RV 3/2011 Schválení Pirátského dvanáctera 30.1.2011 9.2.2011
RV 2/2011 Zasedání republikového výboru v Ústí nad Labem 28.1.2011 28.1.2011
RV 1/2011 Nominace Ivo Vašíčka do Senátu 21.1.2011 25.1.2011
2010
RV 17/2010 Zasedání republikového výboru v Praze 27.11.2010 28.11.2010
RV 16/2010 Rozpočet České pirátské strany 2011 26.10.2010 21.12.2010
RV 15/2010 Vyslovení souhlasu se statutem PPI 20.10.2010 7.11.2010
RV 14/2010 Schválení jednacího řádu a statutů 5.8.2010 15.8.2010
RV 13/2010 Komunální a senátní volby 2010 1.6.2010 9.6.2010
RV 12/2010 Rozpočet České pirátské strany 2010 15.5.2010 20.5.2010
RV 11/2010 Opatření: On-line kampaň 15.5.2010 18.5.2010
RV 10/2010 Úprava finančních dokumentů 3.5.2010 14.5.2010
RV 9/2010 Program pro volby do sněmovny 2010 30.3.2010 1.4.2010
RV 8/2010 Zřízení E-Shopu České pirátské strany 23.3.2010 24.3.2010
RV 7/2010 Placení volební kauce 2010 12.3.2010 16.3.2010
RV 6/2010 Změna členských příspěvků a pravidel pro příznivce 22.2.2010 26.2.2010
RV 5/2010 Pravidla pro kandidátky 9.2.2010 18.2.2010
RV 4/2010 Ratifikace Public Domain Manifesto 30.1.2010 1.2.2010
RV 3/2010 Pravidla pro členský příspěvek 15.1.2010 17.1.2010
RV 2/2010 Otevření fóra republikového výboru 8.12.2009 14.1.2010
RV 1/2010 Schválení statutů odborů a komisí 14.12.2009 5.1.2010
1) Část zrušena usnesením RV 38/2019
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rv/list.txt · Poslední úprava: 29.12.2020 19:20 autor: vojtech.pikal