• @predsedajici has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @cen_rv has upload permissions
 • @jednatele has delete permissions
 • @asistent_strany has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Řešení netransparentního účtu

Zápis

Jednání svolal 12.7. Jakub Michálek jako tajné na žádost vedoucího technického odboru Lukáče Nového

Úvodní slovo přednesl Lukáš Nový 12.7.

Následně vyhlásil předsedající hlasování o tajnosti jednání na 14.7. v 12:15 a rozběhla se rozprava.

Hlasování o tajnosti jednání

Předsedající zahájil hlasování o tajnosti jednání 14.7. v 13:13 a stanovil jeho ukončení na 16.7. v 14:15.

 • Pro (5): Martin Brož, Ondřej Profant, Ivo Vašíček, Jiří Kadeřávek sen., Václav Urban
 • Proti (12): Zdeněk Štěpánek, Jan Widerlechner, Lukáš Findeis, Petr Kopečný, Petr Stehlík, Jakub Šembera, Mikuláš Ferjenčík, Michaele Vodová, Miroslav Kmínek, Lukáš Černohorský, Ivan Bartoš, Petr Vyhnal
 • zdrželo se 6: Lukáš Nový, Vojtěch Pikal, Jan Podhajský, Petr Vileta, Adam Šoukal, Martin Potůček

Návrh byl zamítnut prostou většinou přítomných a jednání dále pokračovalo veřejně.

Lukáš Nový předložil návrh usnesení 24.7.

 1. Republikový výbor se usnesl napravit nesoulad reálného stavu a nastavení bankovních účtu strany s vnitrostranickými předpisy.
 2. Republikový výbor konstatuje, že existence byť od založení aktivně nepoužívaného avšak netransparentního bankovního účtu je v hrubém nesouladu s prosazovanými principy transparentní organizace a tento stav je nutné neprodleně napravit.
 3. Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu, aby neprodleně společně s finančním odborem a případně dalšími odbory uvedl stav všech bankovních účtu a informací o nich uváděných v soulad s programem a předpisy zejména s ohledem na komponentů Pirátského programu Transparentní organizace.
 4. Republikový výbor si přeje zachovat 4. bankovní účet po dobu nejméně šesti měsíců od účinnosti tohoto usnesení a to ve formě transparentního účtu tak, aby měla veřejnost dost času nahlédnout do výpisu přímo na webových stránkách banky.
 5. Republikový výbor dále doporučuje kontrolní komisi, aby zahájila kontrolu z vlastní iniciativy, jejíž cílem bude prověřit, zda nedošlo k pochybení odpovědných orgánů případně členů strany.
 6. Toto usnesení účinkuje vyhlášením.

22.9. byl předsedáním pověřen Vojtěch Pikal a jednání bylo obnoveno.

24.9. znovupředložil Lukáš Nový svůj návrh usnesení, přičemž podal pozměňující návrh na vyřazení bodu (5) návrhu.

25.9. předložil Petr Vileta pozměňující návrh na vyřazení bodu (4) návrhu.

27.9. vyhlásil předsedající termín hlasování na 30.9. v 22:00. Termín nebyl dodržen.

Celá záležitos byla dořešena na následujícím zasednání republikového výboru.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.