• @predsedajici has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @cen_rv has upload permissions
 • @jednatele has delete permissions
 • @asistent_strany has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Jednání o bodu Věda a výzkum

Zápis z jednání republikového výboru na fóru ve dnech 5.2. až 24.2. 2013.

Usnesení

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Přítomní členové republikového předsednictva:
 • Jakub Michálek (navrhovatel)
 • Mikuláš Ferjenčík
Přítomní členové republikového výboru:
 • Libor Špaček (ověřovatel)
 • Petr Vileta
 • Petr Kopečný
 • Ondřej Profant
 • Zdeněk Štěpánek
 • Petr Kopač
 • Michal Havránek
 • Adam Šoukal
 • Lukáš Findeis
Přítomní účastníci z titulu volené funkce:
 • Vojtěch Pikal (předsedající/zapisovatel) (vedoucí AO, člen CoA of PPI)
 • Jiří Rezek (navrhovatel) (předseda KK)
Další přítomní účastníci:
 • Michal Wagner (zapisovatel)

Jednání zahájil předsedající Vojtěch Pikal 5.2. v 18.11 hodin. Zapisovatelem byl ustanoven Michal Wagner, ověřovatelem Libor Špaček.

Pořad jednání

Republikový výbor schválil pořad jednání konsensem.

1. bod Věda a výzkum

Po zahájení se chvíli řeší kdo je zpravodaj, kdo navrhovatel a jaké je správné datum hlasování.

Věc uvedl Jiří Rezek 6.2. v 21:20.

Petr Vileta: si dokáže představit aplikovaný výzkum na půdách univerzit.

Ondřej Profant: prohlašuje že aplikovaný výzkum na školách je k ničemu a tunel. Praxe ano, ale aplikovaný výzkum ne.

Petr Vileta: uvedené rozporuje osobní zkušeností ze střední školy.

Petr Kopečný: se staví ze výzkum na vysokých školách

Ondřej Profant: Upozorňuje na oddělování aplikovaného a teoretického výzkumu. Výzkum je nutnou podmínkou pro vyšší kvalitu školy.

Vojtěch Pikal: Připomíná termín hlasování a konstatuje nepřítomnost pozměňovacích návrhů.

Libor Špaček: se hlásí ke komponentě tak, jak je.

Hlasování je zahájeno a 22.2. a ukončeno hlasování zahájeno 24.2., načež je jednání ukončeno.

Hlasování

Předloha v původním znění

 1. Republikový výbor schvaluje návrh programového bodu Věda a výzkum

Usnesení bylo přijato.

Související odkazy

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.