• @predsedajici has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @cen_rv has upload permissions
  • @jednatele has delete permissions
  • @asistent_strany has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Usnesení o převodu příspěvku na senátora

Usnesení

Republikový výbor schvaluje, v souladu se Smlouvou o nominaci Libora Michálka na senátora, převod podílů ze státního příspěvku na mandát senátora za rok 2012 ze zvláštního transparentního účtu České pirátské strany jednotlivým stranám takto: 71 250 Kč Straně zelených, 71 250 Kč KDU-ČSL, 71 250 Kč na hlavní transparentní účet České pirátské strany. Usnesení provede finanční odbor v souladu s pravidly hospodaření.

Zápis

Jednání svolal Adam Skořepa dne 26.11. na základě podání Jakuba Michálka.

Původní návrh předložil a zdůvodnil Jakub Michálek.

Původní návrh

Republikový výbor schvaluje v souladu se Smlouvou o nominaci Libora Michálka na senátora převod 71250 Kč Straně zelených a 71250 Kč KDU-ČSL ze zvláštního transparentního účtu, které tvoří jejich podíl na příspěvku na mandát senátora za rok 2012.

27.11. navrhl Petr Vileta doplnit usnesení o převod poměrné části i na hlavní účet strany. Jakub Michálek 30.11. návrh přijal za svůj.

Hlasování

Hlasování bylo zahájeno 1.12. v 12:00.

Hlasování skončilo 3.12. v 12:00 a návrh byl přijat absolutní většinou přítomných. (15 PRO, 0 PROTI, 0 se zdrželo)

Republikový výbor usnesení v následujícím znění:

Republikový výbor schvaluje, v souladu se Smlouvou o nominaci Libora Michálka na senátora, převod podílů ze státního příspěvku na mandát senátora za rok 2012 ze zvláštního transparentního účtu České pirátské strany jednotlivým stranám takto: 71 250 Kč Straně zelených, 71 250 Kč KDU-ČSL, 71 250 Kč na hlavní transparentní účet České pirátské strany. Usnesení provede finanční odbor v souladu s pravidly hospodaření.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.