• @predsedajici has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @cen_rv has upload permissions
 • @jednatele has delete permissions
 • @asistent_strany has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Zápis ze zasedání Republikového výboru v Brně

Předmět:
Čas:
Způsob:
Skrutátor:
Usnášeníschopnost:
Předsedající:
Zapisovatel:
Ověřovatel:
Pořad jednání:

RV 5/2013 Zasedání Republikového výboru v Brně
Od 8. února 2013 do 10. února 2013
Zasedání Republikového výboru
Vojtěch Pikal a Martin Kučera
Řádným svoláním
Republikové předsednictvo
Lukáš Nový
Petr Stehlík
ZDE

Stenozáznam ze zasedání republikového výboru Pirátské strany v Brně.

Pravidelné čtvrtletní zasedání s dvěma oddělenými jednáními od 10:00 do 18:00 každý den.
Organizátorkou byla Renata Bellini, jednání bylo svoláno do sálu restaurace Šelepova.Pořad jednání Republikového výboru

Sobota 9. února 2013

1. Kampaně
a) Organizace velké kampaně proti OSA

2. Program
a) Forma programu - výčet bodů programu
b) Úprava programu - Mezinárodní vztahy

3. Aktuální problémy
a) ČPU vs Piráti
b) Vypínání fóra

4. Ostatní
a) Transparence e-shopu
b) Dokončení rušení programových komisí

5. Finance
a) Návrh na úpravu rozpočtových pravidel


Neděle 10. února 2013

1. Aktuální problémy
a) Problém moderace a vyjadřování na fóru
b) Samoregulace fóra/Hodnocení příspěvků CF

2. Zdravotnictví
a) Odstranit alternativní léčbu z programu
b) Zdravotnické registry

3. Předpisy
a) Volební řád
b) Status Kontrolní komise
c) Mumble
d) Zrušení programových komisíHlasující členové republikového výboru

Tabulka hlasujících: celkem 20 členů republikového výboru
Zdeněk Štěpánek Ondřej Kotas
Mikuláš Ferjenčík(RP) Ondřej Profant
Ivan Bartoš(RP) Jiří Kadeřávek
Petr Kopač Ivo Vašíček
Petr Třešnák Ondřej Kallasch
Michal Havránek Róbert Čuma
Patrik Doležal Petr Kopečný
Lukáš Findeis Jakub Michálek(RP)
Libor Špaček Lukáš Nový
Lukáš Černohorský Marcel Kolaja(RP)

Přijatá usneseníUsnesení č.1

Republikový výbor vypouští §4 StTO a všechny zmínky o přidružených systémech, usnesení provede administrativní odbor.Usnesení č.2

hmac: : rv:5_2013
 1. K § 3a RoPr se připojuje odstavec 3, který zní:

  (3) Příjmy ze státních příspěvků jsou veřejnými prostředky, a proto mají zvláštní účelové určení. Veřejné prostředky lze využít výlučně na:
  1. platby státu (volební kauce, poplatky za zábory veřejných prostranství, daně, poplatky a výdaje vzniklé kvůli plnění zákonné povinnosti),
  2. službu veřejnosti (příprava legislativních dokumentů, náklady na precedenční soudní spory, okrskové volební komise, odborné brožury a návody pro veřejnost, vzdělávací akce, vývoj a provozování veřejně prospěšných technických systémů apod.),
  3. mimořádné aktivity s mezinárodním významem (zahraniční spolupráce, mezinárodní konference apod.).

Pokud nejde o výdaje podle předchozích bodů, veřejné prostředky nemohou být zpravidla užity na propagační plakáty a bannery, placenou inzerci, volební kampaň a obvyklé provozní výdaje.
Republikový výbor ukládá Republikovému předsednictvu předložit návrh změny rozpočtu pro rok 2013 podle předchozího bodu do jednoho měsíce od vyhlášení tohoto usnesení. Bod (1) nabývá účinnosti změnou podle bodu (2), nejpozději však 1.1.2014.

Usnesení č.3

Republikový výbor schvaluje programový dokument decentralizace zdravotní dokumentace.Usnesení č.4

Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu zpracovávat ve spolupráci s AO novelu volebního řádu k jednotlivým volbám v tom pořadí, jak nastanou.Usnesení č.5

Republikový výbor:
1. ruší Statut komise pro kopírování a Internet, Statut komise pro otevřený stát, Statut komise pro oblastní politiku.
2. Republikový výbor ruší část Programové komise (§11, §12, §10, §13) Obecného statutu pro odbory a komise.
3. V §18 StOK ruší text „ programové komise a
4. ruší §20 StOK.
Hlasování


Hlasování č.1

Procedurální hlasování o formách programu na internetové fórum
PRO 13 hlasů
PROTI 1 hlas
ZDRZELI SE 2 hlasy

Návrh byl přijatHlasování č.2

Procedurální hlasování o odročení hlasování o E-shopu na internetové fórum
PRO 7 hlasů
PROTI 8 hlas
ZDRZELI SE 4 hlasy

Návrh odročit na internetové fórum nebyl schválen.Hlasování č.3

Věcné hlasování o návrhu usnesení k bodu Transparence e-shopu
Zdeněk Štěpánek pro Ondřej Kotas pro
Mikuláš Ferjenčík pro Ondřej Profant pro
Ivan Bartoš pro Jiří Kadeřávek zdržel se
Petr Kopačpro Ivo Vašíček zdržel se
Petr Třešnák pro Ondřej Kalasch zdržel se
Michal Havránek pro Róbert Čuma pro
Patrik Doležal pro Petr Kopečný pro
Lukáš Findeis pro Jakub Michálek pro
Libor Špaček pro Lukáš Nový pro
Lukáš Černohorský pro
Výsledky hlasování
PRO 16 hlasů
PROTI 0 hlas
ZDRZELI SE 3 hlasy

Návrh byl schválenHlasování č.4

Věcné hlasování o návrhu usnesení k bodu rozpočtová pravidla
Zdeněk Štěpánek pro Ondřej Kotas pro
Mikuláš Ferjenčík pro Ondřej Profant pro
Ivan Bartoš pro Jiří Kadeřávek pro
Petr Kopač pro Ivo Vašíček pro
Petr Třešnák pro Ondřej Kallasch zdržuje se
Michal Havránek pro Róbert Čuma pro
Patrik Doležal nepřítomen Petr Kopečný proti
Lukáš Findeis pro Jakub Michálek pro
Libor Špaček pro Lukáš Nový zdržuje se
Lukáš Černohorský zdržuje se
Výsledky hlasování o návrhu usnesení k bodu rozpočtová pravidla
PRO 14 hlasů
PROTI 1 hlas
ZDRZELI SE 3 hlasy

Návrh usnesení byl přijat.Hlasování č.5

Procedurální hlasování o vypuštění bodu Mumble a přeřazení bodů C a B
PRO 9 hlasů
PROTI 0 hlas
ZDRZELI SE 7 hlasy

Návrh byl přijatHlasování č.6

Procedurální hlasování o nahrazení původního pořadu jednání Pikalovým pořadem
PRO 3 hlasů
PROTI 9 hlasů
ZDRZELI SE 5 hlasů

Pozměňovací návrh nebyl přijatHlasování č.7

Procedurální hlasování o předřazení zdravotnictví
PRO 11 hlasů
PROTI 4 hlasy
ZDRZELI SE 2 hlasy

Návrh byl přijat.Hlasování č.8

Procedurální hlasování o programu nedělního jednání Republikového výboru
PRO 16 hlasů
PROTI 0 hlasů
ZDRZELI SE 1 hlas

Pořad jednání byl schválen.Hlasování č.9

Věcné hlasování o návrhu usnesení k bodu Zdravotnická dokumentace
Zdeněk Štěpánek pro Ondřej Kotas zdržuje se
Mikuláš Ferjenčík pro Ondřej Profant pro
Ivan Bartoš nepřítomen Jiří Kadeřávek nepřítomen
Petr Kopač pro Ivo Vašíček pro
Petr Třešnák nepřítomen Ondřej Kallasch pro
Michal Havránek nepřítomen Róbert Čuma nepřítomen
Patrik Doležal pro Petr Kopečný nepřítomen
Lukáš Findeis pro Jakub Michálek pro
Libor Špaček pro Lukáš Nový nepřítomen
Výsledky věcného hlasování
PRO 10 hlasů
PROTI 0 hlasů
ZDRZELI SE 1 hlas

Návrh byl přijatHlasování č.10

Věcné hlasování o návrhu usnesení ve věci novely volebního řádu
Zdeněk Štěpánek zdržuje se Ondřej Kotas zdržuje se
Mikuláš Ferjenčík pro Ondřej Profant nepřítomen
Ivan Bartoš nepřítomen Jiří Kadeřávek nepřítomen
Petr Kopač pro Ivo Vašíček nepřítomen
Petr Třešnák nepřítomen Ondřej Kallasch zdržuje se
Michal Havránek nepřítomen Róbert Čuma pro
Patrik Doležal pro Petr Kopečný pro
Lukáš Findeis pro Jakub Michálek pro
Libor Špaček pro Lukáš Černohorský pro
Výsledky hlasování
PRO 9 hlasů
PROTI 0 hlas
ZDRZELI SE 3 hlasy

Návrh byl přijatHlasování č.11

Věcné hlasování o návrhu usnesení ve věci zrušení programových komisí
Zdeněk Štěpánek pro Ondřej Kotas pro
Mikuláš Ferjenčík pro Lukáš Findeis pro
Jakub Michálek zdržuje se Patrik Doležal pro
Petr Kopač pro Libor Špaček pro
Výsledky hlasování
PRO 7 hlasů
PROTI 0 hlas
ZDRZEL SE 1 hlas

Návrh byl přijat


Zapsal: Michal Wagner
V Brně dne 22. 2. 2013
Schválil:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.