• virtual_user má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Změna rozpočtových pravidel a pravidel hospodaření

značka:
RV 33/2014
složka:
Republikový výbor
vyřizuje:
Bc. František Navrkal
účastníci:
republikový výbor, republikové předsedenictvo
agendy:
rozpočty, hospodaření
založeno:
2014-07-30

Navrhovatelem byl Jakub Michálek.

Jednací vlákno: https://forum.pirati.cz/republikovy-vybor-f248/rv-33-2014-rozpoctova-pravidla-a-pravidla-hospodareni-t24784.html

Rozhodující hlasování: https://forum.pirati.cz/hlasovani-republikoveho-vyboru-f578/rv-33-2014-ropr-a-prah-r-h-1-k-t24979.html

Bylo přijato následující usnesení:

Republikový výbor se usnesl takto:

K pravidlům hospodaření:

 1. Dosavadní pravidla hospodaření se ruší.
 2. Nevyřízené žádosti o proplacení se posoudí podle nových pravidel hospodaření.
 3. Ve statutu pro odbory a komise se na začátek vkládá odstavec „Organizační složkou je každý orgán strany s výjimkou celostátního fóra a oblastního fóra.“ a dále se jeho § 3 vypouští.
 4. V § 21 rozhodčího řádu se slova „vydaná zavazují organizační složky strany“ nahrazují slovy „vydané se vztahuje na všechny orgány strany“.
 5. Po dobu 14 dnů od účinnosti tohoto předpisu se místo § 11 nových pravidel hospodaření postupuje podle dosavadních předpisů o výjimečném zcizení.

K rozpočtovým pravidlům:

 1. Dosavadní rozpočtová pravidla se ruší.
 2. Ve statutu finančního odboru se vypouští nadpis Základní pravidla finančního odboru a navazující § 7 až 13.
 3. Rozpočty registrované podle dosavadních předpisů se považují za registrované v souladu s novými rozpočtovými pravidly.
 4. Účelové určení veřejných peněz za již obdržené veřejné peníze se řídí novými rozpočtovými pravidly. Ve schválených rozpočtech na rok 2014 se
  • a) vypouští název účelového určení *Veřejné peníze* u všech rozpočtových položek, kde je uveden,
  • b) vyznačuje u těchto rozpočtových položek, že zdrojem jsou *Veřejné peníze* (v souladu s § 3 odst. 2 nových rozpočtových pravidel).
 5. Republikovému předsednictvu se ukládá, aby do rozpočtového systému zaznamenalo změny provedené tímto usnesením.

Toto usnesení účinkuje pátým dnem po vyhlášení.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.