• @predsedajici has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @cen_rv has upload permissions
 • @jednatele has delete permissions
 • @asistent_strany has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Jednání o bodu Svoboda podnikání

Zápis z jednání republikového výboru na fóru ve dnech 5.2. až 15.3. 2013.

Usnesení

Zápis z jednání

Seznam přítomných

In order of appearance :)

Přítomní členové republikového předsednictva:
 • Jakub Michálek (navrhovatel)
 • Mikuláš Ferjenčík
 • Lenka Matoušková
 • Ivan Bartoš
Přítomní členové republikového výboru:
 • Ondřej Profant
 • Petr Kopač
 • Libor Špaček (ověřovatel)
 • Petr Vileta
 • Petr Stehlík
 • Patrik Doležal
 • Jiří Kadeřávek senior
 • Lukáš Černohorský
 • Ivo Vašíček
 • Róbert Čuma
 • Adam Šoukal
 • Petr Třešňák
 • Michal Havránek
 • Zdeněk Štěpánek
Přítomní účastníci z titulu volené funkce:
 • Vojtěch Pikal (předsedající/zapisovatel) (vedoucí AO, člen CoA of PPI)
Další přítomní účastníci:
 • Ondřej Kallasch (předsedající)
 • Michal Wagner (zapisovatel/předsedající)

Jednání zahájil předsedající Vojtěch Pikal 5.2. v 18.07 hodin. Zapisovatelem byl ustanoven Michal Wagner, ověřovatelem Libor Špaček.

Pořad jednání

Republikový výbor schválil pořad jednání konsensem.

1. bod Svoboda podnikání

Návrh bodu předložil Jakub Michálek 6.2. v 03:05.

Libor Špaček: Je třeba zdůrazňovat, že nejsme pravicovo-levicoví.

Vojtěch Pikal: Předává předsedání Ondřeji Kallaschovi. Opatřit odborní pojmy vysvětlivkami, Reformulace ohledně nesplnitelnosti podmínek perfektní konkurence, přirozené monopoly držet ve veřejném vlastnictví, common sense v ochraně spotřebitele.

Petr Vileta: Možnost vzniku monopolu v soukromím vlastnictví, ochrana majetku. Doplnění výčtu rušených soukromých daní údajných ochránců.

Petr Stehlík: Dotaz na podnikovou demokracii

Petr Kopač: Spokojenost, opakovaný požadavek na vysvětlivky, připojení důvodové zprávy.

Jakub Michalek: Návrh je již výsledkem konsenzu. Vysvětlení zmínky podnikové demokracie.

Vojtěch Pikal: Přebírá předsedání a žádá vyjádření k předchozím poznámkám. Následně předává předsedání Michalu Wagnerovi.

Michal Wagner: Vyhlašuje hlasování na 12.3. Vyzývá k předložení návrhů.

Vojtěch Pikal: předkládá pozměňující návrhy

A. Pozměňovací návrh k předloze

 • Věta „Přirozené monopoly ve veřejném vlastnictví by měly být spravovány podle modelu transparentní organizace.“ se mění na „Přirozené monopoly ve veřejném vlastnictví v něm musí zůstat a být spravovány podle modelu transparentní organizace“.

B. Pozměňovací návrh k předloze

 • Konec věty „Úprava ochrany spotřebitele by měla respektovat místní a národní zvyklosti.“ se mění a doplňuje na „Úprava ochrany spotřebitele by měla respektovat místní, národní zvyklosti a zdravý rozum.

C. Pozměňovací návrh k předloze

 • Věta „Zrušíme poplatky, které vybírají údajní ochránci autorů za televizní přístroje v hotelech a restauracích a za datové nosiče.“ se mění na „Zrušíme poplatky, které vybírají údajní ochránci autorů, za televizní přístroje v hotelech, restauracích a zdravotnických zařízeních, za kopírovací zařízení a datové nosiče.“

Petr Vileta: Se hlásí k návrhu C.

Jakub Michálek: Nechce hlasovat o šaškárnách a začleňuje pozměňující návrhy do předlohy sám.

Rozprava je ukončena a hlasování zahájeno 12.3.

Hlasování

Předloha ve znění přijatých pozměňovacích návrhů

 1. Republikový výbor schvaluje návrh programového bodu Svoboda podnikání

Usnesení bylo přijato.

Související odkazy

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.