• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst

PaedDr. Ivo Vašíček

Ivo Vašíček Ivo Vašíček (* 5. prosince 1961 Olomouc). Ivo vyrůstal a studoval v Brně (doktorát v roce 1986). Má čtyři děti a žije v Čejkovicích.

Učil na ZŠ i VŠ. Na přelomu roku 1989/90 byl krátce politicky aktivní v OF. Do roku 1997 v různých manažerských pozicích řídil rozvoj telekomunikační firmy v rámci Evropy. Od roku 1998 poskytuje se svojí firmou odborné manažerské služby českým firmám i nadnárodním korporacím. Největší úspěchy má při formulacích strategií a při krizovém řízení. Nyní řídí vývoj nového software v české IT společnosti.

Politický postoj: „Jsem přesvědčen, že současné uspořádání a řízení společnosti neodpovídá technologické realitě. Vysoká produktivita nás může osvobodit od práce. Zatím se však rostoucí produktivita projevuje růstem zisků (tedy i dluhů) a nezaměstnanosti - krizí z nadvýroby. Finanční krize je projevem nadvlády trhu nad společností. Krize slouží jako argument pro zdůvodnění snížení kvality života, které je pro zvýšení ziskovosti investičních aktivit nezbytné.“

Politickou angažovaností se chce podílet na realizaci strukturálních změn ve společnosti.Vždy se opírá o otevřenou a věcnou komunikaci. Právo na svobodné šíření informací a na soukromí považuje za základ všech osobních svobod. Svými blogy upozorňuje na chybná společenské a ekonomická paradigmata. Je navrhovatelem ekonomických bodů pirátského programu a je garantem programového bodu Finanční systém.

Je třetím místopředsedou České pirátské strany (od srpna 2014) již potřetí(srpen 2010 - 2012, září 2013-leden 2014). Je členem MS Slovácko.

E-mail: ivo.vasicek@pirati.cz

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.