• virtual_user má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Schválení rozhodčího řádu

značka:
RV 28/2013
složka:
Republikový výbor
vyřizuje:
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
účastníci:
rozhodčí komise, kontrolní komise
agendy:
vnitřní předpisy
  1. Republikový výbor schvaluje rozhodčí řád.
  2. Republikový výbor ruší statut rozhodčí komise a § 1 až 6 a § 12 až 15 statutu kontrolní komise.
  3. Řízení zahájená podle dosavadních předpisů se dokončí podle nového rozhodčího řádu. Podání projednávaná před kontrolní komisí se nadále považují za oznámení, na základě něhož může kontrolní komise podat stížnost ve veřejném zájmu. Podání projednávaná rozhodčí komisí se nadále považují za vyšetřené stížnosti.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.