• @predsedajici has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @cen_rv has upload permissions
 • @jednatele has delete permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Úprava finančních dokumentů

Republikový výbor se usnesl na tomto:

 1. Republikový výbor schvaluje Rozpočtová pravidla (RoPr).

 2. Republikový výbor schvaluje Pravidla hospodaření (PraH).

 3. Ve statutu finančního odboru (StFO) zní §9 nově:

  §9 Odpovědnost za škodu

  (1) Vedoucí finančního odboru a předseda České pirátské strany se musí zavázat smlouvou s Českou pirátskou stranou ke hmotné odpovědnosti.

  (2) Za škodu způsobenou straně odpovídají členové strany, registrovaní příznivci a jejich zástupci straně nebo jejímu právnímu nástupci navíc podle občanského zákoníka.

 4. Ve statutu statutu finančního odboru (StFO) se v §7 b) mění datum 1. prosince na datum 1. listopadu.

 5. Ve statutu rozhodčí komise (StRK) se v §16(4) mění výše jistoty tisíc korun českých na tři sta korun českých.

 6. Ruší se všechny předpisy a nepsaná pravidla a výjimky, které dosud upravovaly finance, vyjma těchto předpisů celostátního fóra: St, těchto předpisů republikového výboru: StFO, PrP, a těchto předpisů finančního odboru: Pravidel a VS pro členský příspěvek, Pravidel a VS pro účelové dary, které se ruší pouze v ustanoveních, která se neslučují s tímto usnesením, konkrétně se ruší poslední odstavec Pravidel a VS pro členský příspěvek. Úkony provedené podle dosavadních předpisů se považují za úkony provedené v souladu s těmito předpisy.

 7. Finančnímu odboru a republikovému předsednictvu se ukládá předložit návrh rozpočtu strany pro rok 2010 vypracovaný podle RoPr do dvou týdnů od účinnosti tohoto usnesení.

 8. Body tohoto usnesení účinkují vyhlášením vyjma §12(3) PraH, který účinkuje dva týdny potom, kdy se v roce 2010 konají volby do sněmovny.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.