• @predsedajici has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @cen_rv has upload permissions
  • @jednatele has delete permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • @cen_asistenti_rv has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozpočet České pirátské strany 2010

§1 Rozpočtové období

Tento rozpočet se schvaluje na celý kalendářní rok 2010, zahrnuje však jen příjmy a výdaje od účinnosti rozpočtových pravidel. Rozpočet je vyrovnaný.

§2 Peníze určené krajům

(1) Podle §3(1) RoPr se stanovuje podíl peněz určených pro kraje v případě, že strana úhradu obdrží, takto:

Příjem Podíl
Příspěvek na úhradu volebních nákladů 0.3
Stálý příspěvek 0.2
Příspěvek na mandát poslance nebo senátora 0.5
Příspěvek na mandát zastupitele 0.8
Nájem spravovaného majetku 0.8

(2) Příspěvky přísluší tomu krajskému sdružení, v jehož kraji byly hlasy nebo mandáty získány, nebo který majetek spravuje. Podíl na stálém příspěvku se dělí mezi krajská sdružení rovným dílem.

Základní varianta

§3 Příjmy volné a určené

(1) Celkový příjem rozpočtu České pirátské strany se stanoví částkou 295000 Kč.

(2) Z přijatých peněz se stanoví odhad 100000 Kč účelově určených příjmů ve prospěch organizačních složek:

Organizační složka Částka
[tis. Kč]
Orgán
Mediální odbor 19
Zahraniční odbor 5
Organizační jednotka
Jihomoravský kraj 13
Moravskoslezský kraj 14
Plzeňský kraj 4
Ústecký kraj 2
Kraj Vysočina 2
Zlínský kraj 3
Hlavní město Praha 10
Liberecký kraj 5
Pardubický kraj 5
Středočeský kraj 4
Jihočeský kraj 3
Královéhradecký kraj 1
Olomoucký kraj 7
Karlovarský kraj 3
Celkem 100

(3) Odhad volných příjmů činí 195000 Kč.

§4 Výdaje

(1) Výdaje peněz určených se rozpočítají podle svého určení; peníze volné se rozpočítají podle tabulky:

Náklad Částka
[tis. Kč]
Orgán
Republikové předsednictvo 15
Peníze na volební kauce do senátu 15
Republikový výbor 3
Komise
Kontrolní komise 2
Rozhodčí komise 1
Komise pro copyright a internet 1
Komise pro otevřenou státní správu 1
Komise pro oblastní politiku 2
Odbory
Mediální odbor 40
Administrativní odbor 5
Technický odbor 7
Finanční odbor 13
Zahraniční odbor 10
Organizační jednotky
Krajská sdružení 40
Rezerva předsednictva 40
Celkem 195

(2) Předepsané volné peníze se mezi krajská sdružení rozpočítají tak, že každému sdružení přísluší základ 2000 Kč a zbytek se rozpočítá úměrně počtu členů.

Rozšířená varianta

§5 Rozpočet státního příspěvku

Pokud obdrží Česká pirátská strana v roce 2010 státní příspěvek, jeho volná část poměrně připadající na rozpočtové období z celkové doby, ke které se příspěvek vztahuje, se rozpočítá podle následující poměrné tabulky:

Příjemce Počet dílů
Orgán
Republikové předsednictvo 10
Republikový výbor 1
Komise
Kontrolní komise 0.6
Rozhodčí komise 0.4
Komise pro copyright a internet 1
Komise pro otevřenou státní správu 1
Komise pro oblastní politiku 1
Odbory
Mediální odbor 35
Administrativní odbor 3
Technický odbor 4
Finanční odbor 6
Zahraniční odbor 7
Rezerva předsednictva 15
Přebytek rozpočtu 15
Celkem 100
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rv/12_2010.txt · Poslední úprava: 20.05.2010 18:34 autor: Jakub Michalek