• @predsedajici has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @cen_rv has upload permissions
 • @jednatele has delete permissions
 • @asistent_strany has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Zasedání republikového výboru v Ústí nad Labem

Usnesení

Republikový výbor se usnesl takto:

Pozměňovací návrhy k Pirátskému dvanácteru lze předkládat do čtvrtka 3.2.2011 následně o těchto pozměňovacích návrzích bude hlasováno a republikový výbor předloží dokument celostátnímu fóru.

Zápis

Zahájení 19:55.

Prezenční listina

 • Členové předsednictva: Ivan Bartoš, Mikuláš Ferjenčík, Ivo Vašíček
 • Předsedové KS: Patrik Doležal (příchod 20:23), Jiří Hoblík, Filip Krška, Ondřej Profant (příchod 20:59), Radovan Trojančík, Petr Třešňák
 • Volení zástupci: Olivie Brabcová, Miroslav Brož, Marcel Kolaja, Eva Markvartová (příchod 20:23), Ivan Mikoláš, Lukáš Nový, Jan Podhajský

Hosté:

 • Administrativní odbor: Jakub Michálek
 • Mediální odbor: Jaroslav Kučera
 • Kontrolní komise: Tomáš Vymazal
 • Rozhodčí komise: Martin Švadlenka
 • Ostatní členové: Gabriela Antošová, Petr Bajgar, Jiří Rezek, Zdeněk Štěpánek

Pořad jednání

Schválení pořadu jednání

 1. Pirátské dvanáctero
 2. Pirátská identita
 3. Protikorupční strategie
 4. Vstup Miroslava Brože
 5. Senátní volby v Kladně
 6. Jmenování zástupce RV řízení RK 14/2010
 7. PPI

Pořad jednání republikového výboru byl schválen konsensem.

Pirátské dvanáctero

Jakub Michálek představil Pirátské dvanáctero.

Obecná rozprava

 • Jan Podhajský: sjednocení člověk, občan, obyvatel
 • Filip Krška: nahrazení korporace → zájmové skupiny
 • Jaroslav Kučera: přímou demokracii zapracovat do bodu 3
 • Ivo Vašíček: inicializace petic (bod 1 nebo 3)
 • Miroslav Brož: nevěří v petice (komu adresovat?)
 • Jakub Michálek: bod 3 – lidé mají právo rozhodovat se na základě informací
 • Miroslav Brož: zítra bude na PirateConu nejvetší odborník na přímou demokracii v Česku
 • Jaroslav Kučera: souhlasí s návrhem Jakuba
 • Patrik Doležal: staré struktury → stávající struktury
 • Roman Kučera: neuspěchat – není problém to nechat dopracovat – 12 je moc
 • Mikuláš Ferjenčík: je to programový dokument, který je možno dopracovávat
 • Ivan Bartoš: shrnutí

Podrobná rozprava

 • Jiří Rezek
 • Miroslav Brož
 • Jan Wagner: šmírování není pouze z důvodu prosazování kopírovacího monopolu
 • Jan Podhajský
 • Jakub Michálek
 • Patrik Doležal: jde o tvorbu zákonů lobbisty
 • Olivie Brabcová: ideologicky (rámcově) souhlasí, ale jsou tam chyby
 • Mikuláš Ferjenčík: schválit v této podobě, dopracovat před CF
 • Jan Podhajský: schválit usnesení
 • Jakub Michálek: schválit dokument a předsednictvo dopracovat na předložení CF
 • Marcel Kolaja: neschvalovat konkrétní znění dokumentu, ale pouze usnesení s rámcovým souhlasem a k dopracování předsednictvu
 • diskuse o návrhu usnesení Ivan Bartoš, Jakub Michálek

Hlasování o usnesení republikového výboru:

Pozměňovací návrhy k Pirátskému dvanácteru lze předkládat do čtvrtka 3.2.2011 následně o těchto pozměňovacích návrzích bude hlasováno a republikový výbor předloží dokument celostátnímu fóru.
 • Pro návrh: Ivan Bartoš, Mikuláš Ferjenčík, Ivo Vašíček, Patrik Doležal, Filip Krška, Ivan Mikoláš, Ondřej Profant, Radovan Trojančík, Petr Třešňák, Olivie Brabcová, Marcel Kolaja, Eva Markvartová, Jan Podhajský, Miroslav Brož, Jiří Hoblík
 • Proti návrhu: nikdo
 • Zdržel se: nikdo

15-0-0 Schváleno.

Pirátská identita

Mikuláš Ferjenčík představil Hodnotová východiska v důvodové zprávě.

Rozprava:

 • Jakub Michálek: je to zásadní posun k liberalismu
 • Mikuláš Ferjenčík: důležité je rozhodnout, jestli z těchto bodů vycházet
 • Ivo Vašíček: jde o hierarchické členění východisek
 • Ivan Bartoš
 • Zdeněk Štěpánek: schválit!
 • Jaroslav Kučera: je to interní dokument
 • Mikuláš Ferjenčík: jsme liberální pirátská strana nebo pirátská liberální strana?
 • Jan Podhajský: jsme jasně pirátská strana, která je liberální
 • Dalibor Záhora: tento dokument nezaručuje, že nebude docházet ke sporům
 • Ivan Bartoš: jsme liberální strana a pirátství je liberální
 • Jakub Michálek: přijmout jako programový dokument nebo komunikační dokument
 • Jan Podhajský: nepřijímat jako programový dokument
 • Filip Krška: neodsouhlasovat nic ukvapeně
 • Dalibor Záhora: nesnažit se to „pasovat“ do role komunikační vs. programový dokument

Ivan Bartoš představil dále Pirátskou identitu a požádal republikový výbor o prostudování tohoto dokumentu mimo zasedání.

Protikorupční strategie

Jaroslav Kučera představil Protikorupční strategii, kterou navrhla komise pro otevřený stát.

Rozprava:

 • Mikuláš Ferjenčík: přijmout usnesení, že hlasovat se bude na fóru
 • Mikuláš Ferjenčík: nejdříve by měla dokument odhlasovat KOSS
 • Lukáš Nový: nezabývat se návrhem

Závěr: KOSS dopracuje, předloží republikovému výboru, který bude hlasovat o pozměňovacích návrzích a následně o celém dokumentu.

Vstup Miroslava Brože

Diskuze.

Senátní volby v Kladně

Mikuláš Ferjenčík představil kandidáta na senátora Iva Vašíčka a sepsal přítomné piráty, kteří jsou ochotni se účastnit předvolební kampaně. Ivo Vašíček představil svoji vizi.

Diskuze.

Mikuláš Ferjenčík představil plán kampaně.

Ivan Bartoš: příští zasedání republikového výboru by mohlo být před volbami v Kladně.

Zasedání RV ukončeno 22:57.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.