• virtual_user má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

RV 26/2014 Řešení problému s fakturami managera

značka:
RV 26/2014
složka:
Republikový výbor
vyřizuje:
Bc. Stanislav Štipl
agendy:
vnitřní předpis, schválení výdaje nad 50.000 Kč
založeno:
2014-06-30

Usnesení Republikového výboru č. 26/2014

1) Do § 3a odst. 3 rozpočtových pravidel se doplňuje podtržená část:

Příjmy ze státních příspěvků jsou veřejnými prostředky, a proto mají zvláštní účelové určení. Nestanoví-li republikový výbor u určitého zcizení jinak do celkové roční výše 250 000 Kč , veřejné prostředky lze využít výlučně na: …

2) Republikový výbor schvaluje výjimečné zcizení z veřejných prostředků spojené s žádostí o proplacení FO 104/2014 z výdajové rozpočtové položky, kterou se ukládá určit republikovému předsednictvu.

3) Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu před proplacením faktur vyplývajících ze smlouvy o poskytování konzultačních služeb ověřit dostatečné plnění této smlouvy a v případě nedostatečného plnění jednat o snížení odměny.

Usnesení bylo přijato v referendu. Záznam z hlasování: https://forum.pirati.cz/hlasovani-republikoveho-vyboru-f578/rv-26-2014-rozhodujici-hlasovani-1-kolo-t24018.html

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.