• @predsedajici has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @cen_rv has upload permissions
 • @jednatele has delete permissions
 • @asistent_strany has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Komunální a senátní volby 2010

Republikový výbor se usnesl na tomto:

 1. Jednotlivá oblastní sdružení mají právo komunikovat s jinými politickými subjekty ve věci sestavení společných kandidátek do komunálních voleb 2010 – program takovéhoto subjektu však musí být slučitelný se základními pirátskými body.

  1. Člen ČPS by měl preferovat kandidátku ČPS nebo sdružení nezávislých kandidátů. Není-li to možné, může kandidovat i pod hlavičkou jiné strany, vždy však musí být uvedeno, že je členem ČPS. Je-li to možné, v názvu kandidátky by mělo být uvedeno, že se jedná o koaliční kandidátku.

  2. Člen ČPS, kandidující na cizí kandidátce je vždy povinen dodržovat programové cíle ČPS. Dovolí-li to situace, měl by k podpoře cílů ČPS zavázat i spolukandidáty. Člen ČPS může podporovat jakékoli cíle subjektu, na jehož kandidátce se nachází, pokud se nepříčí našemu programu nebo nejsou v rozporu s dobrými mravy.

 2. Společnou část místních programů, založenou na programu ČPS pro volby do PSP ČR 2010, připravuje komise pro oblastní politiku.

 3. Jednotlivá oblastní sdružení mají právo oslovovat případné kandidáty do Senátu, tuto svoji komunikaci ale musí oznámit zmocněnci pro senátní volby Václavu Fořtíkovi. Je však výrazně doporučeno navrhovat kandidáty z řad ČPS.

 4. Toto usnesení účinkuje dnem vyhlášení.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.