• @predsedajici has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @cen_rv has upload permissions
  • @jednatele has delete permissions
  • @asistent_strany has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Zpráva FO o hospodaření v roce 2012

Jednání bylo de iure svoláno až 8.4.2013, ale de facto se jednalo již od 7.4.2013.

Navrhované usnesení znělo: Republikový výbor schvaluje výsledky hospodaření České pirátské strany za rok 2012. (čl. 9(5)c) stanov)

Usnesení bylo jednomyslně schváleno absolutní většinou 14 hlasů.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.