• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Předsedající má oprávnění nahrávat
  • @Odbor - administrativni má oprávnění nahrávat
  • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zpráva FO o hospodaření v roce 2012

Jednání bylo de iure svoláno až 8.4.2013, ale de facto se jednalo již od 7.4.2013.

Navrhované usnesení znělo: Republikový výbor schvaluje výsledky hospodaření České pirátské strany za rok 2012. (čl. 9(5)c) stanov)

Usnesení bylo jednomyslně schváleno absolutní většinou 14 hlasů.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.