• @cen_fo has delete permissions
  • @financni_tym has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozpočet České pirátské strany na rok 2012 a jeho plnění

Schválený rozpočet 2012

Výsledovka za prosinec 2012 po střediscích

Položky psané kurzívou nebyly v přijatém rozpočtu vepsány do tabulky, ale byly uvedeny pouze slovně, nebo vůbec neexistovaly (Libor Michálek). Pro větší přehlednost zprávy jsou zde tedy vepsány do tabulek.

Příjmy [tis. Kč]

Organizační složka Plán Skutečnost
Volné příjmy celkem 145
Libor Michálek 0 277
Orgán
Finanční odbor 4 25
Mediální odbor 4 67
Republikové předsednictvo + projekty 45 103
Republikový výbor 0 59
Zahraniční odbor 1 110
Administrativní odbor 0 8
Technický odbor 0 8
Kontrolní komise 0 1
Rozhodčí komise 0 1
Komise pro copyright a internet 0 1
Komise pro otevřenou státní správu 0 2
Komise pro oblastní politiku 0 1
Organizační jednotka
Jihomoravský kraj 3 20
Královéhradecký kraj 3 0
Kraj Vysočina 2 11
Liberecký kraj 3 8
Moravskoslezský kraj 3 8
Olomoucký kraj 3 11
Pardubický kraj 3 11
Praha 5 31
Plzeňský kraj 3 14
Středočeský kraj 5 11
Zlínský kraj 3 11
Ústecký kraj 0 7
Jihočeský kraj 0 3
Karlovarský kraj 0 5
Celkem vázané příjmy
Celkem příjmy 1223

Náklady [tis. Kč]

Náklad Plán Skutečnost
Orgán
Republikové předsednictvo 16 16
Republikový výbor 1 3
Komise
Kontrolní komise 1 0
Rozhodčí komise 1 0
Komise pro copyright a internet 1 0
Komise pro otevřenou státní správu 1 0
Komise pro oblastní politiku 1 0
Odbory
Mediální odbor 23 55
Administrativní odbor 10 4
Technický odbor 10 2
Finanční odbor 30 18
Zahraniční odbor 10 64
Organizační jednotky
Krajská sdružení 0
Rezerva předsednictva 35
Výdaje na volební kampaň 2012 110
Celkem 250 787

Vypočtený celkový výsledek hospodaření: + tisíc Kč

Přesný výsledek hospodaření je +434 925,19 Kč. Rozdíl je způsoben nepřesností zaokrouhlování výpočtů v tisících Kč. Výsledovka za prosinec 2012 celková
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.