• @predsedajici has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @cen_rv has upload permissions
 • @jednatele has delete permissions
 • @asistent_strany has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Zasedání republikového výboru v Ostravě

Zápis z jednání republikového výboru v Ostravě dne 11. května 2013.

Usnesení

 1. Republikový výbor zakazuje vést jednání o volební koalici a uzavírat o ní smlouvy pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny a Evropského parlamentu (§ 16 VŘ).
 2. Kandidátní listiny sestavuje krajské fórum na základě primárních voleb (§8 VŘ). Účast na kandidátkách České pirátské strany je otevřena i pro registrované příznivce, kteří podepíší demokratické minimum, přihlásí se k programu a utvoří si volební prezentaci (§ 10 VŘ). Kandidátní listiny tedy budou otevřené také nezávislým osobnostem a členům regionálních politických stran a hnutí.
 3. Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu, aby předložilo na příštím zasedání republikového výboru projektový plán volební kampaně, navrhlo varianty pro zajištění profesionála na volební kampaň a pravidla pro objednávání služeb.

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Přítomní členové republikového předsednictva:
 • Ivan Bartoš
 • Jakub Michálek
 • Mikuláš Ferjenčík
 • Lenka Matoušková (příchod 10:14)
Přítomní další členové republikového výboru:
 • Petr Kopečný
 • Ivo Vašíček
 • Jiří Kadeřávek sen.
 • Radovan Trojančík
 • Lukáš Findeis
 • Libor Špaček
 • Zdeněk Štěpánek
 • Petr Vileta
 • Stanislav Štipl
 • Lukáš Černohorský
 • Michaela Vodová (příchod 10:26)
Přítomní zástupci (pověřenci) odborů a komisí a garanti:
 • Vojtěch Pikal
 • Václav Málek
 • Jaroslav Němec
Omluvení členové republikového výboru:
 • Mira Kmínek (omlouvá se ze zdravotních důvodů)
 • Robert Čuma (pracuje na zakázce)
 • Ondřej Profant
 • Ondřej Kallasch
 • Petr Stehlík (rodinné důvody)
 • Petr Třešňák
 • Michal Havránek
 • Petr Bajgar (rodinné důvody)
Hosté:
 • Janek Wagner
 • Jiří Demel
 • Antonie Tonka
 • Petr Žídek
 • Tereza Žídková
 • Martin Kučera
 • Ondřej Polanský

Jednání zahájil předseda Ivan Bartoš v 10.05 hodin. Zapisovateli byli konsensem ustanoveni Ondřej Polanský, Petr Kopečný a Radovan Trojančík. Sčítáním byl pověřen Vojtěch Pikal.

Pořad jednání

 1. „Česká pirátská strana včera, dnes a zítra“
  30 min – Jiří Kadeřávek sen.
 2. Zbývající body Pirátského programu
  60 min – Jakub Michálek, Ivan Bartoš, garanti (včetně smlouvy o Internetu)
 3. Kontrola úkolů uložených republikovým výborem republikovému předsednictvu
  20 min – Vojtěch Pikal
 4. Volby do poslanecké sněmovny a europarlamentu 2014
  1. Otázka koalic (osobnosti na kandidátkách?)
   30 min
  2. Harmonogram voleb (doporučení k termínu primárních voleb)
   15 min
  3. Volební řád – diskuse
   20 min
  4. Způsob primárních voleb
   10 min
  5. Osobní zapojení přítomných členů republikového výboru
   30 min
  6. Brainstorming ke kampani
   30 min
  7. Konference k volbě
   15 min
 5. Příprava celostátního fóra
  20 min
 6. Souhrnné informace o financích
  10 min – Petr Vileta
 7. Koordinace workshopů v neděli
  30 min
  1. novela jednacího řádu
  2. změna stanov, oddělení mocí
  3. facebookové školení, kdyby byl zájem
  4. organizační řád
  5. fórum viditelnost

Oběd bude v 12 hodin.

Republikový výbor schválil pořad jednání konsensem.

1. Česká pirátská strana včera, dnes a zítra

Jiří Kadeřávek senior zahajuje svůj projev v 10:17.

Návrh usnesení předložený Jiřím Kadeřávkem seniorem:

 1. Republikový výbor navrhuje celostátnímu fóru odvolání Dany Kozlové z funkce vedoucí mediálního odboru.
 2. Republikový výbor navrhuje celostátnímu fóru odvolání Patrika Doležala z funkce vedoucího personálního odboru.

Ivan Bartoš: Mám informace, že Dana Kozlová i Patrik Doležal zvažují svoji rezignaci na funkci vedoucích odborů. Z tohoto důvodu doporučuji neřešit jejich odvolání direktivně a dát jim prostor k rezignaci.

Mikuláš Ferjenčík navrhuje zamítnout první bod usnesení.

Návrh na zamítnutí

Zamítnout bod 1 v návrhu usnesení.

Optickou většinou schváleno.

Věcně se hlasuje o původním bodu 2 návrhu, neboť první bod byl zamítnut:

Návrh usnesení

Republikový výbor navrhuje celostátnímu fóru odvolání Patrika Doležala z funkce vedoucího personálního odboru.

Pro návrh:
Jakub Michálek, Mikuláš Ferjenčík, Jiří Kadeřávek sen, Radovan Trojančík, Ivo Vašíček, Michaela Vodová, Stanislav Štipl,
Proti návrhu:
nikdo
zdržuje se:
Ivan Bartoš, Lenka Matoušková, Petr Kopečný, Petr Vileta, Lukáš Findeis, Libor Špaček, Zdeněk Štěpánek

Návrh usnesení nebyl přijat.

2. Kontrola úkolů uložených celostátním fórem republikovému výboru

11:07 předsedání republikovému výboru přebírá Lenka Matoušková

11:08 Vojtěch Pikal zahajuje projev

Od počátku volebního období republikového výboru (30. 11. 2011) mu byly celostátním fórem uloženy následující úkoly:

Republikové předsednictvo připravilo návrh zakázky na návrh fóra.

3. Zbývající body Pirátského programu

11:15 Jakub Michálek zahajuje představení současného stavu Pirátského programu. Projdeme jednotlivé programové body a přítomný garant představí svůj programový bod, sdělí republikovému výboru, na čem pracuje, nebo případně se přihlásí na nějaké téma. Dlouhodbým cílem je udělat volební program na zasedání republikového výboru v létě.

11:20 Garanti programových bodů krátce představují svou vizi

 • Vojtěch Pikal – politické strany, nemá co reportovat
 • Libor Špaček – smlouva o Internetu
 • Václav Málek – e-government, provádí v praxi v Pirátech
 • Jarda Němec - Svobodná kultura
 • Ivo Vašíček – Finanční systém – prezentace, odkaz na vysvětlující video
 • Lenka Matoušková – Vzdělávání

4. Kontrola úkolů uložených republikovým výborem republikovému předsednictvu

Kontrolu uložených úkolů provádí vedoucí administrativního odboru Vojtěch Pikal. Od počátku volebního období (30. 11. 2011) byly republikovému předsednictvu uloženy následující úkoly:

 • Spuštění nového webu - „Toto usnesení účinkuje vyhlášením; administrativnímu odboru se ukládá, aby provedl nahrazení podle bodu 2.“ Nahrazení Piratobedie za Web v předpisech. Provedeno
 • naprava_stavu_bankovniho_uctu - „Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu, aby neprodleně společně s finančním odborem a případně dalšími odbory uvedl stav všech bankovních účtu a informací o nich uváděných v soulad s programem a předpisy zejména s ohledem na komponentů Pirátského programu Transparentní organizace.“ – splnil finanční odbor na minulém zasedání
 • rozpocet - „Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu vyhodnotit nejpozději do konce října 2013 využití státního příspěvku a předložit republikovému výboru úpravu rozpočtových pravidel, která určí možné způsoby užití státních příspěvků.“ – částečně splněno, na další část má republikové předsednictvo ještě čas.
 • prijata_usneseni„Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu předložit návrh změny rozpočtu pro rok 2013 podle předchozího bodu do jednoho měsíce od vyhlášení tohoto usnesení.“ Republikové předsednictvo zatím nesplnilo, nicméně návrh je připraven a bude předložen během několika dní.
 • „Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu zpracovávat ve spolupráci s administrativním odborem novelu volebního řádu k jednotlivým volbám v tom pořadí, jak nastanou.“ Bude projednáno na tomto jednání republikového výboru.

5. Volby do poslanecké sněmovny a europarlamentu 2014

a) Samostatná kandidátní listina

14:26 Volby. Základní otázka: Samostatně nebo koalice? Jak se postavit k nezavislým osobnostem a organizacím?

Ivan Bartoš: Žádný výsledek z koalic s ostatními, jsou koalice přínos? Po špatných zkušenostech negativní postoj ke koalicím. Piráti mají svou identitu. Doporučuje jít pirátsky autenticky samostatně (co se týče koaličních kandidátek, více stran) – jen jako Piráti.

Ivan Bartoš přednesl návrh republikového předsednictva. První bod se týká zejména volebních koalic ve smyslu zákona o volbách do Parlamentu České republiky. Druhý bod usnesení je pouze konstatováním platného právního stavu podle volebního řádu a nenahrazuje ani nedoplňuje jeho stávající právní úpravu.

Návrh usnesení předložený republikovému výboru republikovým předsednictvem ve znění začleněné připomínky Ivoše Vašíčka:

 1. Republikový výbor zakazuje vést jednání o volební koalici a uzavírat o ní smlouvy pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny a Evropského parlamentu (§ 16 VŘ).
 2. Kandidátní listiny sestavuje krajské fórum na základě primárních voleb (§8 VŘ). Účast na kandidátkách České pirátské strany je otevřena i pro registrované příznivce, kteří podepíší demokratické minimum, přihlásí se k programu a utvoří si volební prezentaci (§ 10 VŘ). Kandidátní listiny tedy budou otevřené také nezávislým osobnostem a členům regionálních politických stran a hnutí.
Pro návrh:
Ivan Bartoš, Jakub Michálek, Mikuláš Ferjenčík, Jiří Kadeřávek sen, Radovan Trojančík, Ivo Vašíček, Michaela Vodová, Stanislav Štipl, Lenka Matoušková, Petr Kopečný, Petr Vileta, Lukáš Findeis, Libor Špaček, Zdeněk Štěpánek, Lukáš Černohorský
Proti návrhu:
nikdo
zdržuje se:
nikdo

Republikový výbor návrh jednomyslně schválil.

K otázce jednomyslně, jednohlasně, viz článek v časopise Naše řeč.

b) Harmonogram voleb

14:58 – Harmonogram na přípravy volby

Mikuláš Ferjenčík - V lednu 2014 by měla začít práce s volbami, je třeba se shodnout na doporučeném harmonogramu, návrh připravilo republikové předsednictvo a je doplněním nejzazších termínů podle harmonogramu administrativního odboru.

Doporučený harmonogram podle republikového předsednictva:

Termín Úkol
Konec května 2013 Předložit všechny programové body republikovému výboru
konec června 2013 Schválit všechny programové body celostátním fórem
konec září 2013 Připravit a schválit volební program 2014 – zasedání republikového výboru
Představení lídrů kandidátních listin do Poslanecké sněmovny a kandidátů na čelná místa na kandidátní listině do Evropského parlamentu
konec října 2013 Konference k představení kandidátů na lídra pro eurovolby
listopad 2013 začátek primárních voleb (volba lídra kandidátní listiny do Evropského parlamentu a lídrů kandidátních listin do Poslanecké sněmovny)
23.-24. května 2014 Volby do Poslanecké sněmovny a Evropského parlamentu

Vojtěch Pikal vypracoval harmonogram podle volebního řádu:

Termín Úkol
20. 1. 2014 Termín pro oznámení záměru jednat o volební spolupráci
6. 2. 2014 Uzavření smlouvy o volební spolupráci
20. 2. 2014 Termín pro primární volby
27. 2. 2014 Termín pro předložení programu a kandidátní listiny do podatelny republikového výboru
17. 3. 2014 Termín pro splnění podmínek kandidatury
17. 3. 2014 Termín pro podávání kandidátních listin krajskému úřadu
17.-23.3. 2014 Přezkoumání kandidátních listin, případně následná výzva k odstranění závad na kandidátní listině
23. 3. 2014 Poslední den pro doplňování dalších kandidátů do kandidátních listin a změnu jejich pořadí
31. 3. 2014 Termín pro odstranění případných závad na kandidátní listině.
1. - 5. 4. 2014 Rozhodnutí úřadu o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, registraci nebo odmítnutí kandidátní listiny
23. 4. 2014 Delegace členů do okrskových volebních komisí
23.-24. 5. 2014 Volby

Harmonogram vyřeší administrativní odbor ve spolupráci s republikovým předsednictvem (§ 24 písm. a) VŘ) včetně výše uvedených termínů pro představení lídrů. Nikdo z přítomných nemá námitek. Mikuláš připomíná, že registrovaní příznivci budou hlasovat pouze na fyzických jednání (viz rozhodnutí rozhodčí komise).

c) Volební řád

15:29 Vojtěch Pikal představil základní body návrhu změny volebního řádu.

Dále se Ivan Bartoš věnuje souběhu kandidatur do Evropského parlamentu a do Poslanecké sněmovny. Ivan Bartoš představuje svůj názor, že si původně myslel, že by kandidátní listiny neměly být souběžné, ale nejsme na tom tak dobře o osobnostmi. Proto se přiklání k nezávazné deklaraci o tom, co se stane při konfliktu. Ivo Vašíček si myslí, že by bylo dobré znát mediální dopad. Libor Špaček si myslí, že nás za to budou napadat strany, které souběh vyloučí. Doplňuje, že bude lepší, když budeme mít malé, ale kvalitní kandidátky. Jiří Kadeřávek sen. si myslí, že je nesmysl, aby byl někdo zároveň krajský lídr a lídr pro volby do europarlamentu. Chápe ovšem, že to může být vnímáno jako podpora. Podle Ivana Bartoš si myslí, že bychom se měli zeptat politologů na mediální účinek souběhu. Podle Libora jeden člověk nemůže být na jedné židli v Bruselu a Praze. Ivan Bartoš – poslat do evropského parlamentu kvalitní tým a nestavět se k němu jako k odkladišti osobností. Mikuláš - Co bude po volbách? Ti co se tam nedostali, by měli působit jako podpora. Ivan - Do Evropského parlamentu budou lidi volit tým a ne osobnost. Zaměření člověka, co jde do Evropského parlamentu, je dost odlišná od českého parlamentu. Jiří Kadeřávek sen. souhlasí s názorem týmů.

Nakonec se přítomní shodli, že Vojtěch Pikal návrh dopracuje v tom smyslu, že souběh kandidatur do neslučitelných funkcí bude vyloučen.

Jakub Michálek má za to, že na návrhu s výjimkou kandidatur do Senátu, které republikové předsednictvo dále probere, je souhlas a navrhuje ho odročit na jednání na internetovém fóru. Schváleno konsensem.

d) Osobní angažmá vzhledem k volbám

16:30

Co mají členové chuť dělat na nadcházející volby apod.

 • Ivan Bartoš – má chuť kandidovat na lídra pražské kandidátky do poslanecké sněmovny.
 • Ivo Vašíček – Hodlá kandidovat do poslanecké sněmovny, chce být v TZ týmu.
 • Jirka Kadeřávek sen. - kandidovat do poslanecké sněmovny
 • Lenka - Nehodlá kandidovat do EU parlamentu. Ale do PS ano.
 • Lukáš Č. - kandidatura do PS
 • Petr K. - kandidatura do PS, možná i do EU
 • Standa - kandidatura do PS v Královéhradeckém kraji, vylepšit situaci v KS
 • Zdenek - Kandidatura do PS a i do EU parlamentu
 • Mikuláš - kandidatura na lídra v Pardubickém kraji do PS
 • Jakub - Zatím bez jistoty někam kandidovat, zřejmě PS případně EU parlament
 • Michaela - nechce být lídr v kraji ale ráda součástí týmu, za předpokladu nedostatku kandidátů se přidá jako kandidát
 • Vojta - Ne jako lídr, ale kandidatura do EU parlamentu
 • Petr V. - kandidatura do PS ne jako lídr, ale bude o možnosti kandidatury do PSpřemýšlet. Do EU parlamentu určitě ne. Angažování do krajských voleb.
 • Libor - Možná kandidatura do EU parlamentu pouze jako lídr
 • Lukáš F. - Zapojení do kampaně, ne do EU parlamentu možná do PS
 • Martin Š. - Lídr kandidátky v Olomouckém kraji
 • Ondra P. - Primárně do Obecních volem, ale i do PS
 • Václav - Do PS ale spíše „dopočtu“
 • Janek - Pouze v komunální politice a v PS účast v kampani
 • Petr Ž. - podpora jakéhokoliv programu v rámci Pirátů. Kandidatůra spíše „dopočtu“
 • Michal - podpora kandidatury

17:04 Mikuláš – podpořit logistiku a dobře naplánovat. Dělat věci dopředu. Každý týden projektový meeting na řešení aktualit (začít od Ledna), jeden projektový engineer pro kampaň – krajská sdružení mu dávají informace. Centralizovat materiály pro kampaň. Dostat dobrovolníky do terénu, nadchnout je. Zaplatíme si za profesionály (např. grafik) nebo využít vlastní zdroje.

Ivan – naše původní témata, např. transparence, využívají všechny pol. strany. Mediální značka strany se musí odlišovat od ostatních. Koncept kampaně se musí odlišovat od ostatních stran. Vypíchnout to v čem jsme jiní a opravdoví. Mít managera, profesionála, někoho kdo ví co dělá, k volbám. Jako třeba v kampani u Michálka.

Libor - souhlasí s managerem. Úspěšné kampaně mají za sebou managera. Nemusí to být nutně někdo drahý ale kvalitní a znalý toho co dělá.

Ivan - Je třeba mít pokryté média a jejich monitoring.

Petr V. - finance, kde na managera chcete vzít peníze ?

Mikuláš - fundraising, vybrat aspoň 0,5Mkč, reálně by bylo dobré 1M-2Mkč.

Ivan - nesdílí názor Mikuláše, ale poskládat možná 300tis kč. Máme Finance z Michálka.

Mikuláš - piráti ze zahraničí můžou posílat peníze

Jiří K. sen. - My chceme něčeho dosáhnout, dopředu uvažovat aby se finance schovávaly na volby než pro odbory apod.

Mikuláš - placené služby?

Zdeněk - zjistit ceny a nabídky

Ivan - řešit zábory a místa

Mikuláš - nastoupit pirátsky prostě bez plánu

Ivan - napřed zařizovat zábory na náměstích apod.

Lukáš Č. - členové strany s např. živn. listem, zaplatit jim z ajejich práci pro Piráty

Mikuláš - model pro zadávání zakázek - dopředu deklarovat a pokud se nepříhlásí dobrovolník pokračovat s dalšími

Petr Ž. - problémy se zábory a snaha znemožnit Pirátům veřejný projev

Mikuláš navrhuje, aby republikový výbor dal předsednictvu úkol vypracovat projektový plán kampaně a navrhnout varianty placené a neplacené.

Závěr: Zvážit variantu managera kampaně, předsednictvo se bude o to zajímat. Jaké bude mít pravomoce? Komu se bude zodpovídat? Nejpozději toto zařídit do příštího republikového výboru (vypsat výběrové řízení na managera). Koncepce managera?

Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu, aby předložilo na příštím zasedání republikového výboru projektový plán volební kampaně, navrhlo varianty pro zajištění profesionála na volební kampaň a pravidla pro objednávání služeb.

Pro návrh:
Ivan Bartoš, Jakub Michálek, Mikuláš Ferjenčík, Jiří Kadeřávek sen, Ivo Vašíček, Lenka Matoušková, Petr Kopečný, Lukáš Findeis, Zdeněk Štěpánek, Lukáš Černohorský
Proti návrhu:
nikdo
Zdržuje se:
Stanislav Štipl

Republikový výbor návrh jednomyslně schválil.

e) Brainstorming - volební kampaň

17:35 Brainstorming ke kampani. Výsledky brainstormingu jsou zaznamenány na padu.

f) Konference k volbě

Na přelomu října a listopadu v Praze.

g) Příprava celostátního fóra

Anketa proběhla na internetovém fóru. Ivan vyhlásí termín v den nejvyššího zájmu 7. září 2013 jednodenní. Bude k tomu vyhlášena soutěž na organizátorství. Před tím bude programové zasedání republikového výboru.

6. Souhrnné informace o financích

Probírá se otázka, zda má mít faktura elektronický podpis nebo je možné použít elektronickou podobu. Dále se probírá účtování flattru a bitcoinu. Měsíčně bychom údajně museli oceňovat, kolik nám tam leží. Jiří Kadeřávek sn. doplnil, že pokud někdo požaduje proplacení, musí k tomu mít doklad.

7. Koordinace workshopů v neděli

Seznam zítřejších akcí:

 1. novela jednacího řádu,
 2. změna stanov, oddělení mocí,
 3. facebookové školení, kdyby byl zájem,
 4. organizační řád,
 5. fórum viditelnost.

Workshopy proběhnou na náměstí v Ostravě v restauraci Astoria.

8. Kontrola zápisu

Přítomní členové republikového výboru společně prošli zápis a ověřili, že věrně a úplně zachycuje proběhlé jednání.

Tento zápis schválili přítomní členové republikového výboru konsensem.

Záznam

Část Velikost
1. část 480 x 360 720 x 540
2. část 480 x 360 720 x 540
3. část 480 x 360 720 x 540
4. část 480 x 360 720 x 540
5. část 480 x 360 720 x 540
6. část 480 x 360 720 x 540
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.